"Ми - користувачі Інтернету"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Захід провела студентка-практикантка

Яремчук Тетяна Євгеніївна

у Білашівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Острозького району, Рівненської області

Тема: Ділова гра „Ми – користувачі Інтернету”.

Мета:

• привернути увагу учнів на правила Інтернет – безпеки і Інтернет – етики;

• розвивати мислення учнів;

• виховувати культуру наукової праці.

Завдання:

• урізноманітнити навчальний процес;

• перевірити, на скільки добре знають учні принципи роботи в мережі Ін-тернет.;

• змусити учнів задумуватися про правила безпеки і етики, коли вони пра-цюють в мережі Інтернет.

Аргументація. Дана тема на даний час є дуже актуальною, адже користу-вання Інтернетом стає звичною справою для більшості з нас і учнів зокрема, особливо старших класів. А тому кожен учень повинен володіти правилами безпеки і етики роботи в мережі Інтернет. Ігрова форма заходу корисна тим, що кожна команда схоче знати якомога більше, щоб перемогти суперника, а тому знаходження і опрацювання необхідного матеріалу гарантоване.

Кількість учнів: 8.

Місце проведення: Білашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Острозького району Рі-вненської області.

Приміщення проведення: кабінет інформатики.І. Підготовчий етап.

Попереджую учнів 10-11 класів про те, що відбудеться даний захід. З кожно-го класу має бути вибрано по 4 учні. Решта учнів мають обов’язково відвідати захід і, крім того, допомагати шукати потрібний матеріал. Слідкую за даним процесом. Учні 10-11 класів повинні знайти якомога більше матеріалу про пра-вила безпеки і етики в Інтернеті. Повинні цим матеріалом володіти.

ІІ. Зміст проведення позакласного заходу.

а) вступна частина.

Вітаю учнів з початком гри. Розказую її правила. Після цього гра розпочинається.

б) основна частина

Сценарій

Конкурс 1.

Протягом певного часу необхідно згадати якомога більше термінів, пов’язаних з роботою в Інтернеті; терміни записуються на аркушах фломасте-рами. По команді вчителя капітани вивішують аркуші на дошку. Далі прово-диться обговорення термінів із наведенням командами їх означень. Балами оці-нюються кількість згаданих термінів і їх чітке пояснення.


Конкурс 2.

Команди називають позитивні і негативні сторони користування Інтернетом. Представники команд вивішують аркуші з записаною інформацією. Учитель називає будь яке положення із наведеного списку, а представник відповідної команди пояснює, у чому позитив чи негатив даного поняття. Бали виставля-ються за кількість понять і їх змістовне пояснення.

Конкурс 3.

Команди створюють плакат з малюнками (аплікацією), що відображають на-слідки користування Інтернетом. Плакати вивішуються на дошку. Команда-суперниця повинна відгадати суть зображеного. Потім представник команди — автора малюнка дає свої пояснення. Бали виставляються за оригінальність створення малюнка (аплікації), правиль-ної трактовки командою суперників і власного пояснення команди – автора.

Конкурс 4

Кожній команді пропонується проблемна ситуація при користуванні Інтер-нетом. дається час на обговорення. Після цього команди виступають. Оціню-ється правильність і повнота відповіді.

в) заключна частина.

Після закінчення гри підводяться підсумки. Переможці нагороджуються призами. Кожен з присутніх отримує пам’ятку про правила безпеки і етики при користуванні Інтернетом.

Пам’ятка про правила безпеки і етики при користуванні Інтернетом

 • Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків.
 • Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Звер-ніться до батьків або вчителів — вони знають, що треба робити.
 • Зустрічі в реальному житті із знайомими по Інтернет – спілкуванню не дуже є гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути різними у електронному спілку-ванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви все-таки хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони підуть на першу зустріч разом із вами
 • Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web – сторінки, отри-мані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте.
 • Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини.
 • Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет – безпеки: вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі.
 • Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки.
 • Завжди будьте ввічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть ввічливими з вами.
 • У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ — це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника.
 • На надсилайте у листі інформації великого обсягу (картинки, фотографії тощо) без попередньої домовленості з вашим співрозмовником.
 • Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання — це сприймається як «спам», і звичайно засмучує користувачів ме-режі.
 • Завжди поводьтеся в мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами!


Використані джерела: 1. www.osvita.ua