«Читайлики»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Шпаченко Христина Вікторівна

Назва проекту

«Читайлики»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Читання

Історія та інформатика - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас:4

Вік: 9-10 років

Стислий опис проекту

Учні аналізують усі дані про зростання рослин і приходять до висновку про якнайкращі умови для зростання. Використовується для оцінювання розуміння природно-наукових концепцій і процесів.


Питання проекту

Ключове питання

Багато читати - це корисно чи шкідливо?

Тематичні питання

Як потрібно правильно читати? Скільки книжок повинна читати дитина?

Змістові питання

Яка ваша улюблена книга? Що цікавого ви дізнались, прочитавши книгу?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми. Навчитись виділяти в тексті складні для розуміння слова; Ставити запитання різного виду до тексту; користуватися додатковою інформацією. Навчитись самостійно обирати книгу для читання. Навчитись презентувати книгу.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, інтересу до різних предметів.


Очікувані результати: - виховати в учнів інтерес до вивчення читання;

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя Результат опитування і діаграма

Документ для фасилітації

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.


Презентація учнів

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Завдання для оцінювання учнів

Оцінювання навчальних потреб учнів

Критерії оцінювання учнівської презентації


Корисні ресурси

Цікаве читання Цікаві завдання на уроках читання

Інші документи

Форма опитування

дозволи батьків

Використані ресурси інтернету[Категория:Интел ]