Інтелектуальна гра "Найрозумніший"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Мета заходу: зацікавити учнів математикою; показати важливість застосування математики під час вивчення інших наук; заохочувати учнів до самостійного здобування нових знань.

Обладнання: турнірна таблиця; таблиця з категоріями; таблиця для конкурсу «Дешифрувальник»; картки із зашифрованими словами; таблиця з кольоровими клітинками зі спеціальних тем; подяки, цінні призи.

ХІД ЗАХОДУ

Вступна частина.

Ведучий. Доброго дня всім! Ми раді вітати Вас у клубі інтелектуальної гри «Найрозумніший». Сьогодні Ви будете свідками цікавої боротьби юних, веселих, винахідливих інтелектуалів та ерудитів.

«Предмет математики настільки серйозний, що корисно не втрачати жодної можливості зробити його цікавішим». Це слова відомого французького математика і фізика — Блеза Паскаля. І ми сьогодні спробуємо це зробити. Отож, зустрічайте учасників гри «Найрозумніший»!

Представлення учасників гри та членів журі.

Ведучий.

Згадай сьогодні формулу Герона, Яку вжитті не раз уже писав. Згадай також і про Ньютона, Біном якого ти пізнав.

Хай виникне в уяві Архімед, Що дав усім багато різних знань. Нехай згадається відомий всім Вієт, Який відкрив нам формулу рівнянь.

Тобі знайомий мудрий наш Декарт — Творець системи координат. Ти знаєш Лобачевського, Коперника — Усіх, хто математиці і фізиці брат.

У спортивних змаганнях, як правило, першими на арену виходять судді. А наша гра - це інтелекту-альний спорт. Отже, представляємо членів журі. (Представлення членів журі)

Ми сподіваємося, що наша зустріч буде цікавою і навіть захоплюючою. А учасникам гри, якими є учні 10-го А класу, побажаємо «Ні пуху, ні пера»!

Перший тур. Відбірний.

Ведучий. Отож, перший тур !!! Після нього лише 10 учасників залишаться виборювати титул «Найрозумніший».

До кожного запитання цього туру пропонується 4 варіанти відповідей, серед яких одна правильна. Учасники повинні вибрати один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Після блоку з 15 запитань судді повинні підсумувати загальну кількість балів кожного учасника і визначити 10 учасників з найбільшою кількістю балів. (Учні відповідають на питання)

Отож, поки наші вельмишановні судді визначають претендентів на звання «Ерудит-2010», до вашої уваги слайд-шоу Цікаво про відомих. Запитання для першого туру

1. Які числа з'явилися першими?

А*. Натуральні. Б. Цілі.
В. Дробові. Г. Ірраціональні.

2. Які числа у давні часи називали боргом?

А. Натуральні. Б. Дробові.
В*. Від'ємні. Г. Додатні.

3. Хто в даному списку зайвий?

А. Піфагор. Б. Лобачевський.
В*. Менделєєв. Г. Ковалевська.

4. 3 якої мови походять слова геометрія, трапеція, діаметр?

А. Англійської. Б*. Грецької.
В. Німецької. Г. Латинської.

5.У давньому Вавилоні це число вважало¬ся «священним», оскільки ним зручно користуватися під час вимірювань. Звідси і поділ року на місяці, доби на години. Що це за число?

А. 6. Б. 60.
В. 24 Г*.12

6. Слово, що в перекладі з грецької мови означає поперечник.

А*. Діаметр. Б. Січна.
В. Ребро. Г. Дерев'яний брусок.

7. Діячам якої науки не присвоюється Нобелівська премія?

А. Біології. Б. Фізики.
В*. Математики. Г. Хімії.

8. Яка національність Піфагора?

A. Єгиптянин. Б*. Грек.
B. Вірменин. Г. Індус.

9. Який учений жив у бочці?

A. Фалес. Б. Декарт.
B. Діофант. Г*. Діоген.

10. Хто винайшов закон, купаючись у ванні?

A. Кельбас. Б*. Архімед.
B. Піфагор. Г. Галілей.


11. Єгипетський трикутник має сторони:

A. 5, 6, 7. Б*. З, 4, 5.
B. 4, 5, 6. Г. 2, 3, 4.

12. Якою цифрою закінчується сума (125 в 10 степені) +1 ?

А.0. Б. 5.
В*. 6. Г. 2

13. Хто сказав «І все-таки вона обертається»?

А*. Г. Галілей. Б.М.Ломоносов.
B. Дж. Бруно. Г. І. Ньютон.

14. Що таке барель?

А. Міра довжини. Б*. Міра об'єму.
В. Місто в Іспанії. Г. Папуга.

15. В одного батька спитали: «Скільки у вас дітей?» Він відповів: «У мене 4 сина і у кожного з них є рідна сестра». Скільки ж всього у тата дітей?

А. 8. Б* 5.
В. 0. Г. 7

Другий тур. Вибір категорій.

Ведучий. Щоб визначити порядок, за яким учасники будуть вибирати категорії, потрібно якнайскоріше і найправильніше виконати завдання, отримане від асистентів. (учасникам роздаються листки, де є малюнок: шестикутна зірка в шестикутнику. Їх завдання порахувати трикутники і, записавши результат на листку, передати через асистентів суддям.)

Кожна категорія містить 10 запитань. І тільки двоє з учасників братимуть участь у наступному турі. (Учні по черзі вибирають категорії, що відразу закреслюються, і дають відповіді на запитання.)

Запитання для другого туру

Алгебра

1. Як називають рівність, що справджується для всіх значень змінної? (Тотожність)

2. Як називають функцію, задану формулою y = kx + b ? (Лінійна)

3. Яке число, піднесене до куба, дорівнюватиме 27? (3)

4. У яких чвертях розміщений графік функції y = -3 x ? (II та IV чверті)

5. Яке взаємне розміщення графіків y = 2x + 1 та y= 2x - 1? (Паралельні)

6. Два основні способи розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними. (Додавання, підстановки)

7. Лінійна функція задасться формулою y = kx + b . Як називають числовий множник при змінній х? (Кутовий коефіцієнт)

8. Що є графіком лінійного рівняння з двома змінними? (Пряма)

9. Яку мінімальну кількість точок треба позначити на координатній площині, щоб побудувати графік функції у = 200x? (Дві)

10. Що таке гіпербола? (Вид графіка)

Геометрія

1. Як називають твердження, що приймають без доведення? (Аксіома)

2. Чому дорівнює сума кутів трикутника? (180°)

3. Як називають довжину перпендикуляра, опущеного з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону? (Висота)

4. Як називають відрізок, у два рази більший від радіуса кола? (Діаметр)

5. Скільки прямих можна провести через одну точку? (Безліч)

6. Дві прямі перетинаються. Як називають кути, що при цьому утворюються? (Вертикальні)

7. Хто перший увів систему координат на площині? (Р. Декарт)

8. Як називають трикутник, у якого дві сторони рівні? (Рівнобедрений)

9. Скільки осей симетрії має квадрат? (Чотири)

10. Як називають пряму, що має одну спільну точку з колом? (Дотична)

Інформатика

1. Що називають «серцем» комп'ютера? (Процесор)

2. Як називають пристрій для введення тек¬стової інформації? (Клавіатура)

3. Як називають текстовий редактор пакету Microsoft Office? (Word)

4. Як називають стандартний графічний ре¬дактор в ОС Windows? (Paint)

5. Назву якої тварини використовують в інформатиці? (Миша)

6. Як називають пристрій, що зчитує інформацію за допомогою світлових про¬менів? (Сканер)

7. Який обсяг стандартної дискети 3,5"? (1,44 Мб)

8. Як розшифровують абревіатуру ЕОМ? (Електронно-обчислювальна машина)

9. Назвіть глобальну мережу, що охоплює всі континенти Землі. (Інтернет)

10. За допомогою яких двох символів кодується інформація в комп'ютері? (1 і 0)

Чотирикутники

1. Під яким кутом перетинаються діагоналі ромба? (90°)

2. Як називають відрізок, що сполучає сере¬дини бічних сторін трапеції? (Середня лінія)

3. Як називають паралелограм, у якого всі кути прямі? (Прямокутник)

4. Як називають прямокутник, усі сторони якого рівні? (Квадрат)

5. Скільки діагоналей має трапеція? (Дві)

6. У якого чотирикутника паралельні тільки дві сторони? (У трапеції)

7. Два у квадраті — чотири, три у квадраті — дев'ять. Чому дорівнює кут у квадраті? (90°)

8. Суму довжин сторін фігури по-іншому ще називають…. (Периметр)

9. Чи можуть дві висоти трикутника перетинатися під прямим кутом? (так, у прямокутному трикутнику)

10. Один із кутів паралелограма 110°. Яка градусна міра кута, суміжного з ним? (70º)

Література

1.Відомо, що «…златая цепь на дубе том…». З якого твору цей рядок? (Руслан і Людмила/ У лукомор’я дуб зелёный)

2.Славетний український «каменяр»? (І. Франко)

3. «Мандрівний філософ» та мислитель України? (Г. Сковорода)

4. Автор твору «Паломництво Чайльд Гарольда»? (Дж. Байрон)

5. Марко Вовчок — це чоловік чи жінка? (жінка)

6. Доповніть назву твору: «Хіба ревуть воли …» (… як ясла повні)

7. Що таке гіпербола? (поетичне перебільшення)

8.Як називається поезія Т. Шевченка, в якій «… хрущі над вишнями гудуть…»? («Садок вишневий коло хати»)

9. В якому творі В. Шекспіра закохані обирають смерть, а не розлуку? (Ромео і Джульєта)

10. Як звати головного героя твору Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»? (Скрудж)

Україна

1. Яка площа території України? (603,7 млн.кв.км)

2. Яка кількість населення України? (≈<46 млн)

3. Яка кількість областей в Україні? (24)

4. Зі скількома країнами межує Україна? (Із сімома)

5. Скільки морів омиває нашу країну? (Два — Чорне та Азовське)

6. Яка найдовша річка України? (Дніпро, 981км)

7.Які гори є на території Україні? ( Карпати, Кримські гори)

8. Яка висота гори Говерла? (2061м)

9. Назвіть столицю України. (Київ)

10. Коли святкують День незалежності України? (24 серпня)


Арифметика

1.Назвіть найменше натуральне число. (1)

2. Яку частину року становить літо? (Четверту)

3. Скільки дециметрів в 1м? (10дм)

4. Скільки сотень у тисячі? (10)

5. Скільки днів у 10 тижнях? (70)

6. Яка остача від ділення числа 5 на З? (2)

7. На яке найменше число ділиться 737? (На число 1)

8. Який найбільший спільний дільник чисел 3 і 7? (1)

9. Якою системою числення ми користуємося? (Десятковою позиційною)

10.Чи правда, що 4 – це число, обернене до 25/100? (Так)

Світ дитинства

1. Скільки коштувала книжка, що розгляда¬ла Еліза з казки Г. К. Андерсена «Дикі лебеді»? (Половину королівства)

2. Скільки ночей розповідала казки Шахерезада? (1001 ніч)

3. Скільки казкових героїв брало участь у збиранні врожаю в українській народній казці «Ріпка»? (Шестеро)

4. Який зріст казкової дівчинки, яка народилася з ячмінного зернятка? (1дюйм)

5. Скільки років спала принцеса з казки Ш. Перро «Спляча красуня»? (100 років)

6. Скільки мешканців помістилося у каз¬ковій рукавичці? (Семеро)

7. Що останнє наказала стара виконати рибці із казки О. Пушкіна «Про золоту рибку»? ( Зробити її володаркою морською)

8. Скільки богатирів вивів із моря дядько Чорномор? (33 богатирі)

9. Скільки скоринок хліба купив Буратіно в харчівні із казки О. Толстого «Золотий ключик або пригоди Буратіно»? (Три)

10. Яка довжина удава в папугах із мультфільму? (38 папуг)

Мистецтво

1. Яка мінімальна кількість співаків у хорі? (Дванадцять)

2. Скільки балерин бере участь у «па-де-де»? (Одна)

3. Скільки осіб в нонеті? (Дев'ять)

4. Скільки нот у звукоряді? (Сім)

5. Скільки чоловіків було в легендарній групі The Beatles? (Чотири)

6. Скільки подвигів здійснив Геракл? (Дванадцять)

7. Яка за номером «Місячна соната» Л. Бет¬ховена? (Чотирнадцята)

8. Яка найвідоміша картина Малевича? (Чорний квадрат)

9. На скільки основних груп поділяють му¬зичні інструменти? (На п'ять: клавішні, ударні, дерев'яні духові, мідні духові)

10. Скільки рядків у сонеті? (Чотирнадцять)

Фізика

1. Шлях і переміщення – це одне і те ж саме? (ні)

2. Чи правда, що вага вимірюється в кг? (ні)

3. Хто з видатних вчених сказав: “Дайте мені точку опори, і я поверну Землю!” ? (Архімед)

4. Як знайти швидкість тіла, якщо відомо шлях і час, за який це тіло долає даний шлях? (Шлях поділити на час)

5. Назвіть основні одиниці вимірювання густини речовини. (кг/м3)

6. Як залежить тиск тіла від площі поверхні, на яку він діє? (обернено пропорційно)

7. Назвіть чисельне значення прискорення вільного падіння у м/с². (9,8 м/с².)

8. За 2-м законом Ньютона: “Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку його маси і … “ (прискорення)

9. Як при складанні схеми підключають в коло вольтметр? (паралельно)

10. В яких одиницях вимірюється сила струму? (амперах, А)

Секрет (Дитячі загадки)

1. П'ять комірчин - одні двері. (рукавички)

2. Чим більше з неї береш, тим більшою вона стає. (яма)

3. Висить груша - не можна з'їсти. (лампочка)

4. Висить сито, не руками звито. (павутина)

5. Летить - мовчить, лежить - мовчить, коли вмре - тоді зареве. (сніг)

6. Фарбоване коромисло через річку зависло. (веселка)

7. Гладить все, чого торкається, а торкнеш – кусається. (праска)

8. Чим їх більше, тим вага менша? Що це? (дірки)

9. Хто в зиму холодну ходить злий та голодний? (вовк)

10. Хто на своїй голові ліс носить? (олень, лось)


Третій тур.

Ведучий.

За кожну правильну відповідь на запитання учасники отримують 2 бали.

(Демонструють таблицю. Учасники по черзі відкривають клітинки і дають відповіді на за¬питання.) Запитання для третього туру

PowerPoint «Найрозумніший»

Підсумковий етап.

Ведучий.

А зараз вирішальне слово за суддями. Хто ж переміг?

Отож, вітаємо нашого переможця - ___________________________ і присвоюємо йому звання «Ерудит -2010» (вручення подарунка).

Дякуємо за увагу суддям, гостям та учасникам !!!


Запасні питання

1. Який знак треба поставити між числами 2 і 3, щоб отримати число більше за 2, але менше ніж 3? (кому)

2. Один учень написав про себе: «… Пальців у мене двадцять п’ять на одній руці, стільки ж на другій , на ногах десять…». Чому він такий потворний? (Він забув після слова «двадцять» поставити розділовий знак)

3. Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду; одна позаду і дві попереду; одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок? (летіло 3 качки)

4. На дереві сиділо 6 горобців. Мисливець вистрілив і влучив в двох. Скільки лишилося горобців на дереві?(решта втекли)

5. Одне яйце вариться протягом 4 хв. Тоді воно вважається звареним. За скільки хвилин можна зварити 5 яєць? (4 хв)

Рівняння

1. Як по-іншому називають невідоме в рівнянні? (Змінна)

2. Як називають число, при підстановці якого в рівняння рівність перетворюється у правильну числову рівність? (Корінь рівняння)

3. Як називають рівняння виду ? (Лінійним)

4. Скільки розв'язків може мати лінійне рівняння? (Один, безліч або жодного)

5. За яких умов лінійне рівняння не має коренів? (Якщо а=0 ,а b не дорівнює 0 )

6. Яка наука розвивалася як наука про рівняння? (Алгебра)

7. Скільки розв'язків мас рівняння ? (Безліч)

8. Яке рівняння отримаємо, якщо обидві його частини поділимо на число -2? (Рівносильне)

9. Чи є різниця між лінійним рівнянням та рівнянням першого степеня? (Так)

Всесвіт

1. Слово «астрономія» грецького походження і складається з двох слів. Назвіть ці слова. (Astron - зоря, nomos - знання)

2. Назвіть найважливіший астрономічний прилад. (Телескоп)

3. Астрономічні спостереження переважно проводяться у спеціально обладнаних науково-дослідницьких установах. Назвіть їх. (Обсерваторії)

4. Де побудовано одну з найперших обсерваторій? (На острові Родос)

5. Скільки зір занесено у перший каталог? (1022 зорі)

6. Хто з учених використав телескоп для спостережень за небом? (Галілео Галілей)

7. Як інакше називають Полярну зорю? (Північна зоря)

8. Хто був першим космонавтом? (Юрій Гагарін)

9. У яких двох планет Сонячної системи немає супутників? (У Меркурія і Венери)

Загальні питання (якщо однакова кількість, то додаткові брати тут)

1. Як називають числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді? (Коефіцієнт)

2. Як називають незалежну змінну функції? (Аргумент)

3. Як називають рівність двох відношень? (Пропорція)

4. Як називають перпендикуляр, опущений з вершини паралелограма на пряму, що містить його протилежну сторону? (Висота)

5. Скільки осей симетрії має коло? (Безліч)

6.Яке число обернене до 0,25? (100/25)

7. Чи може добуток двох чисел, менших від одиниці, бути більшим від одиниці? (Так, наприклад(-2)*(-5) = 10)

8. Для яких чисел квадрат числа менший за саме число? (Більших від 0 і менших від 1)

9. Чи можуть дві висоти трикутника перети¬натися під прямим кутом? (Так, у прямокутному трикутнику)

INNA