Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і сиcтеми навігації)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і сиcтеми навігації) Мета: • навчити учнів створювати інтерактивні презентації за допомогою гіперпосилань та керуючих кнопок; • розвивати вміння та навички редагування та форматування слайдів; • виховувати естетичний смак, вміння лаконічно формулювати матеріал. Тип уроку: урок формування і вдосконалення практичних вмінь та навичок з елементами узагальнення і систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ Актуалізація опорних знань.

• Що, крім тексту, може бути розміщене на слайдах? (графічні зображення, об’єкти мультимедіа, діаграми, таблиці, звук, та ін.) • З яких основних шарів складається кожен слайд PowerPoint? (шар оформлення, шар розмітки, шар слайду) • Які засоби використовуються для привернення уваги глядача під час перегляду презентації? (ефекти анімації) • Які є режими пергляду слайдів? (звичайний режим, режим сортувальника слайдів, показ слайдів) • Як запустити PowerPoint? (Пуск - Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office PowerPoint; за допомогою ярлика на робочому столі; за допомогою готової перезентації)

ІІІ Вивчення нового матеріалу (міні-лекція з демонструванням послідовності дій)

1. Вставка гіперпосилань.

У випадку, якщо презентація складається із великої кількості слайдів, і не потрібно демонструвати їх всі, або є потреба демонструвати ту чи іншу частину презентації для різної аудиторії, використовують засоби, що формують розгалужену структуру презентації за допомогою гіперпосилань, або керуючі кнопки. За допомогою гіперпосилань можна організувати перехід на означений файл, що знаходиться на комп'ютері, на будь-який слайд поточної презентації, на новий документ або на електронну адресу.

Запитання: який вигляд можуть мати гіперпосилання на Web-сторінках? Щоб створити гіперпосилання, необхідно: • виділити об'єкт, за яким буде закріплено гіперпосилання (фрагмент тексту (слово), малюнок чи інший об’єкт); • виконати команду Вставка - Гиперссылка або на панелі інструментів вибрати кнопку Добавить гиперссылку , або вибрати пункт Гиперссылка з контекстного меню; • вибрати об’єкт, з яким потрібно пов’язати гіперпосилання, та вказати необхідні параметри, (наприклад, ім'я та розташування файла, який потрібно завантажити, чи місце у поточному документі, до якого треба перейти, наприклад, номер слайда).


Файл, на який здійснюється посилання, бажано зберігати в тій папці, що і файл презентації.

Для початку або завершення показу слайдів презентації можна створити слайд, що міститиме заголовки вибраних слайдів (на зразок змісту в книзі). Новий слайд («зміст»), що містить марковані заголовки декількох обраних слайдів, з’явиться перед першим із цих слайдів. Для його створення потрібно: 1. У режимі Сортировщика слайдов виділити слайди, заголовки яких потрібно використати (не обов’язково всі, і не обов’язково поспіль). Для виділення декількох слайдів потрібно послідовно обрати їх, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl. 2. На панелі інструментів Сортировщик слайдов натиснути кнопку Итоговый слайд . Для того, щоб у кожному маркованому елементі списку створити гіперпосилання на відповідний слайд, потрібно виділити маркований елемент, а потім у меню Показ слайдов або контекстному меню вибрати пункт Настройка действия…, встановити прапорець Перейти по гиперссылке, у потім у списку вказати потрібний слайд. Ці дії слід повторити для кожного маркованого елементу змісту.

2. Вставка кнопок керування.

За допомогою елементів керування можна активно впливати на перебіг демонстрації слайдів презентації. Щоб вставити кнопку керування, необхідно вибрати Показ слайдов - Управляющие кнопки, потім вибрати необхідну кнопку.

Щоб за кнопкою Настраиваемая закріпити виконання дій, необхідно у діалоговому вікні Настройка действия вибрати її з меню, наприклад, Запуск программы. У діалоговому вікні Обзор вибрати ім’я файла.


3. Демонстрування послідовності дій для створення Итогового слайда, створення гіперпосилань та вставлення керуючих кнопок.

ІІІ Виконання практичної роботи.

Застосувати одержані на уроці знання для внесення у раніше створену презентацію елементів інтерактивності. Наприклад: У створеній презентації створити Итоговый слайд, створити гіперпосилання для кожного елемента маркованого списку. У кінці презентації вставити керуючу кнопку для повернення до початку презентації.

V Демонстрування учнями презентацій. Обговорення та оцінювання робіт.

VІ Підсумок уроку.

• Для чого призначена програма PowerPoint? • Що називають презентацією? • Що називають слайдом? • Якими способами можна створити слайд? • З яких елементів може складатися слайд? • Як у слайд увести заголовок та текст? • Як вставити картинку в слайд? • З якою метою використовують гіперпосилання? • З яким об’єктом можна пов’язати гіперпосилання? • Як вставити і настроїти гіперпосилання? • Для чого використовують керуючі кнопки, як їх вставити? • Як запустити демонстрацію слайдів? Чи має значення, який при цьому слайд буде поточним? • Для чого готують презентації?

VIІ Домашнє завдання.

Повторити основні поняття теми.