Інтеракція

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
                 Інтеркаляція 

ЩО ТАКЕ ІНТЕРКАЛЯЦІЯ ? Термін “Інтеркаляція” (від англ. – interaction – взаємодія) виник уперше в соціології та соціальній психології. Характерним є погляд на розвиток та життєдіяльність особистості в ситуаціях спілкування та взаємодії з іншими людьми.

ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

До основних принципів інтерактивного навчання діалогічна взаємодія, робота в малих групах на основі кооперації та співробітництва, активно-рольова (ігрова) і тренінгові організація навчання.

КОНТРАКЦІЯ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ. Психологи стверджують, що індивід стає особистістю тільки в процесі взаємодії, взаємовідносин з іншими людьми. З іншого боку, різниця між понятями: «дати знання» і «досягти розуміння» величезна. Установка на механічне запам’ятовування знань призводить до досить швидкого забування цих знань учнями. Отож, тільки осмислені і використані на практиці знання стають справжньою власністю людини наш розум не поспішає розлучатися з істинами, які вважає для себе доведеними.

 З вище сказаного надзвичайно актуально постає питання заглиблене в спілкування. Воно зберігає кінцеву мету і зміст навчання, значно видозмінюючи форми і прийоми ведення уроку. Науковометодичною основою, на якій базується інтерактивність є: навчання через досвід і співпрацю; пошукові і дослідницькі методи; ігрові форми навчання. Технологій інтерактивного навчання існує велика кількість. Необхідно постійно впроваджувати їх у свою практику. Щодо мене, я успішно відпрацювала ланцюжок методик, які охоче використовую на своїх уроках. Передусім, це групова та парна робота. Причому варіантів презентації групових рішень може бути декілька:

1.«ярмарок» кожна група представляє підсумок своєї діяльності, з них вибирається кращий; 2.«естафета» результат діяльності кожної групи стає сходинкою до вирішення «загальної проблеми». 3. Із пропозицій вибираються певні аспекти, з яких складається кінцевий результат “мозаїка“. Дуже подобаються дітям такий вид роботи, як «карусель»(учні утворюють два кола). Внутрішнє коло складають учні, що не рухаються, у зовнішньому колі учні змінюються кожні 30 секунд). Технологія «Акваріум»декілька учнів розігрують ситуацію, інші спостерігають, аналізують, коментують. "Дерево рішень" клас ділиться на 3 або 4 групи. Кожна група обговорює питання і робить запис на своєму дереві. Потім групи обмінюються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї. Пропонування може бути використане на будь-якому етапі уроку. Це різновид письма, який може стати потужним інструментом для залучення до процесу письма учнів, не охочих писати. Етапи «гроно» наступні: написання центрального слова, слів та фраз, що спадають на думку з обраної теми, встановлення зв’язків поняттями, написання стількох ідей, скільки дозволить час. Діаграму Вена я використовую для того, щоб навчити учнів протиставляти ідеї або, щоб показати, як вони збігаються. Діаграма базується на основі двох або більше кіл, які частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється спільний простір. Вдало,на мою думку, проходять заняття з використанням таких форм інтеркаляції , як «Вільне письмо», «Порушена послідовність», «Читання з передбаченням», «Мозковий штурм», «Мікрофон» та інші. Основною трудністю для вчителів є формування в учнів навичок одночасного поєднання досить великої кількості завдань різного рівня. Подолати труднощі допоможе вибір вправ на етапах введення, тренування і застосування вивченого матеріалу в комунікативно спрямованих завданнях, які враховують специфічні характеристики певного предмета. Саме таким чином будується робота у вітчизняних та зарубіжних навчальних посібниках. На етапі тренування інтенсивно використовується організаційна форма виконання вправ, мета якої автоматизація навичок для цілеспрямованого відпрацювання і багаторазового відтворення. На етапі застосування передбачається забезпечення використання мови у власне комунікативних цілях. Учні використовують вивчений матеріал в ускладнених ситуаціях, наближених до реальних. Відбувається взаємна інтеграція з теоретичним і практичним матеріалом і включення вивчених явищ у всі види мовленої діяльності. Проблема полягає в тому, що в навчальних посібниках часто не вистачає комунікативних вправ, які вирішували б завдання відпрацювання конкретного матеріалу.

Використана література: Український тлумачний словник

Посилання: [http://cc.bingj.com