Інформативний калейдоскоп

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Інформативний калейдоскоп

Мета: поглибити знання учнів з інформатики, розвивати пізнавальний інтерес, інтелект, логічне та критичне мислення, виховувати потяг до неперервного удосконалення своїх знань, формувати дружні стосунки, вміння працювати командно та уміння застосовувати отримані на уроках знання в нестандартних ситуаціях.

Конкурс проводиться між двома класами. Учасникам роздають папір і ручки. Конкурс 1 " Попади в яблучко" Ведучі роздають командам листки із завданнями конкурсу. Виберіть вираз, який найбільше відповідає вказаному „крилатому вислову". 1. „На помилках вчаться":

а) написання програми

б) резервне копіювання

в) налагодження програми

2. „Довіряй, але перевіряй":

а) перевірка наявності в програмі допоміжних процедур і функцій

б) тестування результатів виконання програми

в) перевірка дискети на наявність вірусів

3. „Дальше покладеш - ближче візьмеш":

а) резервне копіювання програми па дискету

б) розміщення файлу в папці, що вкладена в іншу папку

в) використання операторів програми у вкладених циклах

4. „Противник спокою'1:

а) звуковий сигнал на комп'ютері


б) антивірусна програма

в) комп'ютерний вірус

5. „На село дідусеві":

а) використання в програмі операторів переходу

б) неправильна адреса пам'яті

в) неправильне ім'я файлу

6.„Як білка в колесі":

а) зациклення програми

б) використання в програмі рекурсії

в) «зависання» комп'ютера

Відповіді: (1-в, 2-в, З-б, 4-а, 5-6, 6-6, 7-а,)

За кожний правильно названий варіант команда отримує 1 бал. Максимальна кількість балів, які можна набрати в цьому завданні 6 балів. На конкурс відводиться 6 хвилин.

Конкурс 2 "Янаграми" Розшифруйте анаграми:


1)ПОКМЕТРЮ

2)ТОМІРОН

3)ТЕРРИНП

4)КОВДІДСИ


Відповіді: (1 - КОМП'ЮТЕР, 2 - МОНІТОР, 3 - ПРИИ'ШР, 4 - ДИСКОВІД) За кожну розгадану анаграму команда одержує 1 бал, максимальна кількість балів, яку можна набрати в цьому завданні, - 4 бали. На конкурс відводиться 2 хвилини.

Конкурс 3 "(Відомісловосполучення" Об'єднайте слова з лівої частини таблиці зі словами із правої частини так, щоб одержати відомі в інформатиці словосполучення (поставте відповідні номера в порожні клітки крайньої правої колонки таблиці). 1 Система прокрутки і 2 Влектронна каталог 3 Формальна принтер

4 Носій Оперативна диск числення 6 Жорсткий пам'ять 7 Стрічка таблиця 8 Панель мова 9 Кореневий інформація

10 Лазерний інструментів ... Відповіді 7 9 10 6 1 5 о з 4 8 За кожне правильне словосполучення команда одержує 0,5 балів, максимальна кількість балів, яку можна набрати в цьому завданні, - 5. На конкурс відводиться 3 хвилини.

Конкурс 4 "Третій зайвий" Для кожного із запропонованих нижче термінів наведені три визначення, одне з яких не відповідає терміну. Вкажіть це визначення. 1. Гвинт - це ...

а) кріпильна деталь

б) один з інструментів графічного редактора

в) жаргонна назва жорсткого диска

2. Голка - це ... а) елемент матричного принтера


б) елемент дисководу гнучких дисків

в) елемент швейної машини

3. Лінійка - це ...

а) частина вікна текстового редактора, використовувана для установки полів, відступів і тлі.

б) прилад для креслення прямих ліній і вимірів

в) смуга в нижній або правій частині екрана монітора, використовувана для скролінга

4. Підстава - це ...

а) пластина в системному блоці комп'ютера, на якій установлюються процесор, модулі оперативної пам'яті й інші пристрої

б) одна з характеристик позиційної системи числення

в) сторона трапеції

5. Осередок - це ...

а) назва елемента оперативної пам'яті

б) елемент електронної таблиці

в) ділянка магнітного диска

Відповідь. (1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - в). За колену правильну відповідь команда одержує 1 бал, максимальну кількість баї і в, яку можна набрати в цьому завданні. - 5. На конкурс відводиться 4 хвилини.

Конкурс 5 "Оратор" Кожен учасник команди повинен виголосити промову на тему: „Що таке ІНФОРМАТИКА і для чого вона потрібна в нашому житті". На обдумування дається 2 хвилини. За виконання завдання команда одержує максимально 15 балів -оцінюється ступінь розкриття теми, наочність, цікавість промови та вміння вільно спілкуватись. На конкурс відводиться 10 хвилин (по 5 хв. на кожну команду).

---Кулешко Віталій