Інформатика, 11 клас, Системи опрацювання табличних даних

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Електронні таблиці

Електронні таблиці — це програми, призначені для зберігання та опрацювання інформації, наданої в табличній формі. Електронні таблиці є двовимірними масивами (які зазвичай називають робочими листами), що складаються із стовпців і рядків. Програмні засоби для проектування електрон¬них таблиць називають також табличними процесорами. Вони дозволяють не тільки створювати таблиці, а й автоматизувати опрацювання табличних даних. Функції табличних процесорів такі: • створення і редагування електронних таблиць; • оформлення і друк електронних таблиць; • створення документів з багатьма таблицями, об’єднаними формулами; • побудова діаграм, їх модифікація і розв’язання задач графічними методами; • робота з електронними таблицями як з базами даних (сортування таблиць, вибірка даних відповідно до запитів); • створення підсумкових і зведених таблиць; • використання під час побудування таблиць інформації із зовнішніх баз даних та ін.


Табличний процесор Microsoft Excel

Електронна таблиця Excel призначена для бухгалтерського обліку, статистичних досліджень, технічних та наукових розрахунків тощо, бо містить зручний апарат для опрацювання даних (обчислення за допомогою функцій та формул, дослідження впливу різних факторів на дані, вибірка даних за критерієм, побудова графіків та діаграм тощо). Microsoft Excel може працювати з чотирма основними типами документів: робочим аркушем (електронною таблицею), робочою книгою, діаграмою, макротаблицею. Після завантаження табличного процесора на екрані буде подана відкрита чиста книга.


Основні об’єкти електроної таблиці

Основні об’єкти електроної таблиці: • Електронна (робоча) книга • Робочі аркуші (листи) • Стовпці • Рядки • Комірки • Діаграма

Для зберігання нового документа Excel створює файл, який називається робочою книгою. Робоча книга складається із елементів, що мають назву робочі листи. Книга може містити до 255 робочих листів, що мають назви Лист1, Лист2 тощо. Їх ярлики містяться унизу вікна електронної таблиці.

Безымянный.jpg

Стовпці є вертикальними об'єктами таблиці, що нумеруються латинськими літерами від А до Z, далі від АА до AZ, від ВА до BZ і, на кінець, від ІА до IV. Всього їх 256.


Безымянный2.jpg


Рядки є горизонтальними елементами таблиці, що нумеруються числами, наприклад, 2-й рядок, 17-й рядок, 28-й рядок. Максимально можливий номер 65536.


Безымянный6.jpg


Комірка – елемент, що утворився перетином стовпця і рядка. Кожна комірка має своє ім'я (адресу),складене із позначень стовпчика і рядка,на перетині яких вона знаходиться.


Безымянный4.jpg


Діаграма – це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст кожного комірки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст комірок одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.

Макротаблиця (макрос) — це послідовність команд, яку доводиться постійно виконувати користувачеві в повсякденній роботі. Макроси дозволяють автоматизувати операції, що часто зустрічаються.

Після завантаження програми Excel на екрані з’являється вікно, що складається зі стандартних елементів: рядка заголовка, рядка меню, панелей інструментів (піктографічного меню), рядка введення, робочого аркуша (вікна документа), смуг прокрутки, рядка стану. За умовчанням програма використовує параметри, що є активними після встановлення Excel. Уся робоча ділянка вікна Excel зайнята чистим робочим аркушем (або таблицею), розділеним на окремі комірки. Адреса комірки складається із стовпця і рядка, на перетині яких вона міститься. Для введення або редагування даних у якому-небудь елементі таблиці необхідно зробити цю комірку активною. Комірка може бути пустою або містити одне з таких даних: число, включаючи дату і час; текст; формулу.


Аналіз даних.

Пакет аналізу є настройкою у програмі Excel. Для його задання потрібно вибрати настройки зі списку та задати на виконання. Дочекатись поки програма налаштує повний (розширений) випуск програми. Після чого аналіз даних з’явиться у меню сервіс. Для аналізу більших списків даних у програмі Excel передбачені спеціальні засоби.


Безымянный5.jpg


Даний засіб дозволяє виконувати над даними різноманітні порівняльні дії. Використовуючи методи статистики та теорії імовірності інструмент пакету аналізу дозволяє здійснювати громіздкі обчислення та різноманітні дослідження дисперсійного аналізу, кореляції та описової статистики. Для використання одного з інструментів аналізу їх просто вибирають зі списку та слідують інструкціям діалогових вікон.

Джерела інформації

[1]http://zboriv-college.info

[2]http://www.geol.univ.kiev.ua

Дивіться також

[3]http://www.ukrreferat.com

[4]http://ua.coolreferat.com/