Інформаційні носії

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Підготувала Сташук Галина Василівна М-53

Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Мета:

• навчити учнів відрізняти різні види інформації, форми та способи представлення інформації;

• удосконалювати практичні вміння самостійно працювати з під-ручником, виділяти головні аспекти тексту;

• розвивати навички формулювати та висловлювати свої думки;

• виховувати інформаційну компетенцію . Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу .

Хід уроку

актуалізація опорних знань

А. Виберіть одну правильну відповідь 1 . Поняття «інформація» в інформатиці — це… а) відомості; б) зменшення невизначеності; в) знання;

г) комп’ютерна програма .

2 . Що спільного між книгою та дискетою: а) матеріал, з якого вони виготовлені; б) розмір; в) зберігання даних; г) вартість .


3 . Наука, яка досліджує закони та методи обробки інформації нази-вається:

а) семантика; б) інформатика; в) кібернетика; г) статистика .

4 . Інформація — це… а) усі відомості, які є об’єктом зберігання, передачі та перетво-

рення; б) усі відомості, які передаються та сприймаються людьми; в) усі сигнали, які поступають з навколишнього середовища; г) усі дані, які можуть оброблятися комп’ютером .

5 . Інформація, яка передається видимим способом або символами, називається:

а) екранна; б) візуальна; в) звукова;

г) тактильна .

6 . Людина зберігає інформацію за допомогою: а) органів почуттів; б) центральної нервової системи; в) мозку;

г) навколишнього середовища .

Відповіді: 1—б; 2–в; 3–б; 4–а; 5–б; 6–в .

Б. Учню біля дошки надаються картки.

рахівниця комп’ютер Транспортир


Лінійка Термометр калькулятор


Завдання: поділити пристрої на дві групи:

1) пристрої для обробки інформації;

2) пристрої для отримання інформації .

вивчення нового матеріалу

Носії інформації

Інформація завжди пов’язана з матеріальним носієм .

Носії — це середовище для запису та зберігання інформації . Носієм інформації може бути

• будь-який матеріальний предмет;

• хвилі різноманітної природи;

• речовина у різному стані;

• машинні носії Види інформації

• за сприйняттям: звукова, візуальна, смакова, нюхальна, тактиль-на;

• за суспільним призначенням: масова, особиста, суспільно-

політична, звичайна, естетична;

• спеціальна: наукова, технічна, галузева, виробнича;

• за областю виникнення: елементарна, біологічна, соціальна;

• за формою представлення: текстова, графічна, звукова, числова, комбінована .

Закріплення матеріалу

1 . Наведіть приклади, коли у ролі носіїв інформації перебувають:

• машинні носії;

• матеріальний побутовий предмет;

• хвилі різноманітної природи;

• речовина у твердому стані .

2 . Укажіть, у яких видах представлено інформацію:

• стаття у газеті;

• відеокасета;

• музичний диск;

• медичний довідник;

• інформаційний випуск новин;

• лист;

• виставка картин .

3 . Опрацювати матеріал підручника, відповісти на запитання:

• Що називають знаком?

• Чим відрізняються поняття «знак» та «символ»?

• Що називають абеткою?

• Що називають кодом?

• Чим відрізняються поняття «кодування» та «шифрування»?

• Як поняття шуму пов’язане з інформацією?

Підсумок уроку

домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника .Відповісти на запитання . Вивчити основні поняття теми . Навести 5 прикладів різних видів інформації та видів носіїв інформації .