Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень (3.11)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Зміст навчального матеріалу

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.

Мета уроку

Дати поняття про інформацію, дані та інформаційні повідомлення; продемонструвати різні способи подання повідомлень та їх кодування; вивчити різновиди інформаційних процесів; дати означення одиниць вимірювання довжини двійкового коду; навчити ідентифікувати види повідомлень; навчити визначати довжину двійкового коду повідомлення; дати поняття про способи оцінювання кількості інформації та інформаційну надлишковість повідомлень; сприяти розвитку логічного мислення; творчої активності учнів, інтересу до предмету.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання

Комп’ютери, підключені до локальної мережі, програма NetSupport School або мультимедійний проектор, програма Microsoft PowerPoint, доступ до електронного практикуму

Особливості організації навчального процесу

На вивчення матеріалу першого розділу варто виділяти 2 години замість 1-ї, використовуючи одну годину резервного часу. Частина цього часу піде на знайомство, інструктаж з техніки безпеки і т.д.

Sl1.jpg

Учительська презентація. Інформатика 9 клас. Тема 1, слайди 1-4

Sl2.jpg

Учительська презентація. Інформатика 9 клас. Тема 1, слайди 5-8

Sl3.jpg

Учительська презентація. Інформатика 9 клас. Тема 1, слайди 9-12

Sl4.jpg

Учительська презентація. Інформатика 9 клас. Тема 1, слайди 13-16 Хід уроку

Організаційна частина

Ви починаєте вивчати новий предмет – інформатику. Інформатика – це широка галузь новітніх технологій, пов’язаних з інформаційною діяльністю людини. Інформатика як наука досить молода: вона сформувалася у другій половині ХХ століття, але вже стала необхідною складовою освіти сучасної людини. Англійський варіант назви інформатики звучить як Computer Sсienсe – комп’ютерна наука. Найдавнішим досягненням у цій галузі було створення персональних комп’ютерів, які швидко стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Завдяки комп’ютерам ви відкриваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а й вікно в неосяжний світ Інтернету, у світі створення комп’ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень. Яку роль відіграє інформація, інформатика, інформаційні технології в житті сучасної людини? На це та інші питання ми спробуємо дати відповідь, вивчаючи тему «Інформації. Інформаційні процеси та системи»

Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку Стимулювання навчальної діяльності та актуалізація опорних знань Щоб «включити» учнів у роботу, можна запитати їх, чи розуміють вони слово «інформація». Відповідь, імовірно, буде ствердна. Другим питанням має бути: «А що означає це слово?». Навряд чи хоча б один із запропонованих варіантів буде цілком задовільним. Тоді й доцільно переходити до слайду №3: «Гаразд, а чим інформація не є?».

Пояснення нового матеріалу

Показ слайдів вчительської презентації, яка відповідає змісту та структурі підручника, чергується з виконанням завдань та вправ із робочого зошита. Презентацію варто побудувати у формі запитань/відповідей: відтворюється слайд із запитанням, а після того, як учні пробують дати на нього відповідь, на слайді відображується відповідь «від учителя». У разі використання електронного робочого зошита перед початком роботи учнів за комп’ютерами необхідно провести інструктаж з техніки безпеки із відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів з ТБ. Нумерація завдань наведена за друкованим практикумом. В електронному робочому зошиті можлива інша нумерація завдань, при збереженні їх порядку. Якщо до певного пункту є кілька завдань, то достатньо обрати одне, залишивши решту для домашнього завдання чи самостійного опрацювання. - Чим інформація не є Проблемне запитання «Чим не є інформація?» спонукає учнів до аналізу таких понять як матерія, енергія, інформація. Завдання 1. Розподіл наведених понять за категоріями: матерія, енергія, інформація, абстрактне поняття

- Форми існування інформації Учні повинні сформулювати свої варіанти відповіді на питання «У яких формах існує інформація?» Підсумовуючи, вчитель демонструє схему із слайду.

Завдання 2. Розподіл наведених понять за категоріями: дані; поняття, судження, уявлення; знання; повідомлення, що не є даними

- Інформація в житті людини Учням пропонується визначити, яким чином людина може сприймати інформацію.

Завдання 8. Навести приклади інформаційних повідомлень різних типів. Доцільно виконувати у вигляді спільної роботи учнів.

- Інформаційні процеси

Учні дають відповідь на питання вчителя «Що людина робить із інформацією?», виходячи із чого виділяються інформаційні процеси.

Завдання 3. Вказати назви інформаційних процесів, які відбуваються в описаних ситуаціях.

Завдання 5. Для поданих інформаційних процесів визначити інші процеси, без яких він не може відбуватись або недоцільний.

Завдання 6-7. Носії інформації

- Оцінювання сприйнятої інформації

Наводяться приклади повідомлень, які позбавлені певних властивостей: повноти, вірогідності, корисності, актуальності, зрозумілості. Учні повинні зробити висновки про те, які повідомлення вважаються інформативними.

Завдання 9-10. Властивості інформації, визначення повідомлень, які мають певні властивості

- Кодування повідомлень

Учням подається кілька повідомлень, котрі містять однакову інформацію, але подані у різних знакових системах: 2, ІІ, два, two тощо. Робляться висновки про кодування повідомлень різними системами символів.

Завдання 14-16. Кодування повідомлень різними способами

Як приклад кодування інформації та варто навести ребуси і відразу задати частину домашнього завдання — розв'язання ребусів з робочого зошиту.

- Вимірювання довжини коду

Повідомлення може мати різний обсяг, у різних системах кодування. Для людей існують одні системи кодування, наприклад різні мови, системи символів, знаків, формул тощо.

Завдання 20. Кодування повідомлень у різних знакових системах

Для комп’ютерних систем інформація кодується іншим чином – двійковими цифрами. Вводяться поняття біта, байта, кілобайта, мегабайта, гігабайта, терабайта.

Завдання 22. Кодування повідомлень двома символами.

- Вимірювання обсягу інформації

Необхідно зауважити, що при вимірюванні довжини коду не береться до уваги змістова частина повідомлення (кодування символу «2» має менший обсяг, ніж слова «два», хоча інформації однакова кількість). Обсяг інформації вимірюють за іншим принципом. Вводимо поняття надлишковості та наводимо приклади надлишкового і не надлишкового повідомлень.

Завдання 23,25. Обсяг інформації, її надлишковість

Діагностика правильності засвоєння учнями знань

Контрольні запитання та завдання підручника.

Закріплення нового матеріалу

Виконання завдань практикуму, котрі не були охоплені при поясненні матеріалу. Наприклад, це завдання №4, 11- 13 , 17-19, 24 (кількість залежить від часу, що залишився).

Підбиття підсумків уроку

Опрацювання висновків, наведених на стор. 18 підручника, у формі запитань-відповідей. Наприклад, вчитель запитує: "Що таке повідомлення?", учні відповідають: "Повідомлення - це...".

Повідомлення домашнього завдання

Прочитати розділ 1 підручника, опрацювати питання для роздумів, розв’язати завдання практикуму №21, де потрібно визначити місяць народження однокласника (на наступному уроці варто порівняти результати і з’ясувати, яку мінімальну кількість питань потрібно було задати). Розв’язати також всі або деякі з завдань з розділу 1 практикуму, які не встигли виконати на уроці. Розв’язати кросворд і ребуси.