Ведення тексту з клавіатури та редагування його в текстовому редакторі Microsoft Word

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Навчальна:Сформувати в учнів вміння введення тексту з клавіатури та забезпечити засвоєння правил редагування тексту.

Виховна:Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.

Розвиваюча:Розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять.

Тип заняття: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

1) привітання з учнями;

2) перевірка присутності учнів на уроці;

3) призначення чергових.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Тема нашого сьогоднішнього уроку: „Введення тексту з клавіатури та редагування його в текстовому редакторі Microsoft Word”.

Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння введення тексту з клавіатури та зрозуміти засвоєння правил редагування тексту.

Можливо декого з вас зацікавить питання, для чого це вам потрібно?

Кожен день в нашому повсякденному житті ми стикаємося з друкованими текстами. Але можливо ви не замислювалися над тим, що ці тексти друкують люди. Тому для чого потрібне редагування тексту? Для друкування вірних, без помилок, газет в типографії. Також редагування тексту необхідно для випуску безпомилкових книг, бо дуже неприємно читати книгу з помилками. Ще редагування доцільно використовувати для підвищення грамотності учнів при комп’ютерному наборі та обробці матеріалу який занесений до комп’ютера за допомогою сканера.

ІІІ. Викладення нового матеріалу.

Програма Word випускається компанією Microsoft і за багато років, пройшла довгий шлях розвитку. Остання версія програми носить: назву Word 97, але в експлуатації знаходяться також версії Word 97 і ще більш рання версія Word 6.0.

Структура вікна Word типова для додатків Windows. У неї входять елементи, необхідні для редагування і форматування текстів. У верхній частині вікна розташовується панелі команд, до яких відноситься рядок меню і панелі інструментів. Після установки програми в ній по - замовчанню присутнє дві панелі інструментів – Стандартна і Форматування. Однак якщо в ході роботи виникає необхідність в інших панелях інструментів, їх теж можна відкрити і розташувати уздовж будь-якої границі чи вікна окремо.

Під панелями інструментів розташовується лінійка, проградуйована в сантиметрах чи дюймах. Основну частину вікна займає робоча область, що містить вікно документа, що редагується. У вікні присутні два набори кнопок керування розміром. Верхні кнопки відносяться до програми, а нижні – до документа.

Вертикальна смуга прокручування програми Word має особливість. Під нею розташовані три додаткові кнопки переходу: на сторінку чи нагору чи вниз до обраного об'єкта , у якості якого може виступати сторінка, розділ, таблиця, виноска і т.п. У самій нижній частині вікна розташовується рядок стану. Вона містить довідкову інформацію про документ і індикатори, що вказують на поточний режим роботи. Ліворуч від горизонтальної смуги прокручування розташовуються чотири кнопки, що дозволяють вибрати вид відображення документа в робочій області. Документ має кілька режимів представлення документа на екрані.

Перша кнопка включає звичайний режим. Цей режим використовують при простому введенні і редагуванні тексту. У цьому режимі не відображаються спеціальні елементи сторінки, малюнки і стовпці тексту. Цей режим призначений тільки для роботи з текстом.

Режим електронного документа найбільш зручний, якщо мова йде не про редагування, а про перегляд готового документа. Ліворуч відкривається додаткова панель зі змістом документа. Вона дає наочне представлення про структуру документа і забезпечує зручний перехід до будь-якого розділу. У режимі розмітки документ представляється на екрані точно так, як він буде виглядати при печатці на папері. Цей режим найбільш зручний для операції форматування.

Остання кнопка відкриває документ у режимі структури. Цей режим зручний для робіт над планом документа (стан, перегляд, редагування).

Вікно поточного документа завжди містить миготливу вертикальну рису – курсор. Уведення тексту здійснюється шляхом набору з клавіатури. Символи, що вводяться, з'являються в місці розташування курсору. Курсор при введенні зрушується вправо.

Щоб текст, що вводиться, заміщав, а не зрушував текст, що мався раніше, включають режим заміни. Переключення режиму заміни здійснюється натисканням клавіші INSERT чи подвійним щигликом на індикаторі ЗАМ у рядку стан.

По досягненні правого краю сторінки текст автоматично переноситься на новий рядок і почати новий абзац, треба натиснути клавішу ENTER.

Встановити курсор у потрібне місце документа простіше всього щигликом миші в потрібній крапці. Те ж саме можна виконати курсорними клавішами. Інші доступні клавіатурні комбінації приведені в супровідній таблиці.

Давайте згадаємо клавіші переміщення по тексту.

КОМАНДИ КЕРУВАННЯ КУРСОРОМ

Клавіатурна команда Куди переміщається курсор

HOME У початок поточного рядка

END У кінець поточного рядка

CTRL+HOME У початок документа

CTRL+END У кінець документа

PAGE UP Нагору на один екран

PAGE DOWN Униз на один екран

CTRL+ PAGE DOWN На одну друковану сторінку вперед

CTRL+ PAGE UP На одну друковану сторінку назад

CTRL+ВЛІВО На одне слово назад

CTRL+ВПРАВО На одне слово вперед

CTRL+ВНИЗ На один абзац уперед

CTRL+НАГОРУ На один абзац назад

Текстовий процесор Word забезпечує свого роду “страховку” від помилок, що призводять до втрати великих фрагментів тексту. Він дозволяє скасувати дії помилкових команд і відновити стан документа, що передує неправильним операціям.

Скасування останньої виконаної команди виконують командою Виправлення Скасувати, кнопкою скасувати на панелі чи інструментів клавіатурною комбінацією CTRL+Z. Серія скасувань дозволяє скасувати дію декількох попередніх команд.

Для скасування декількох останніх команд можна також клацнути на кнопці, що розкриває, поруч із кнопкою „Скасувати” на панелі інструментів. При цьому відкривається список команд, скасування дій яких можлива.

IV. Виконання практичної роботи

Молодці все згадали. Ну а тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Для цього кожен з вас позиці своє місце, і виконає завдання на картках.

Картка №1.

1.1. Набрати текст

Та автори не задовольняються зовнiшнiми ознаками в змалюваннi портрета, як це властиво їх сучасниковi І. Нечую-Левицькому. Вони знаходять i такi риси, що розкривають соцiальний стан персонажа ("Не багатого роду! - казала проста свита"), передають якостi його характеру ("Таких парубкiв часто й густо можна зустрiти по наших хуторах та селах. Одно тiльки в нього неабияке - дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним свiтилася якась незвичайна смiливiсть i духова мiць, разом з якоюсь хижою тугою...").

1.2.Перейти за допомогою курсора в початок тексту.

1.3.За допомогою однієї клавіші перейти в кінець тексту.

2.1.Виправте помилки, вставляючи, де потрібно, символ «пропуск» та замінюючи маленьку літеру на велику на початку кожного речення.

2.2. Розмістіть прислів’я та приказки так, щоб кожне з них було розміщене в окремому абзаці.

Таземлямила,Дематинародила. всякапташкасвоєгніздознає. поганапташка, Якійсвоєгніздонемиле. насонцітепло,абіляматерідобре. птахрадієвесні,адитя – матері.

Картка №2.

1.1. Написати текст

З Чiпкою ми знайомимось уже на перших сторiнках твору. Це широкоплечий двадцятирiчний парубок, з гострими карими очима, довгобразим лицем, одягнений у бiлу вишивану сорочку та просту свиту, накинуту наопашки. На головi в нього висока решетилiвська шапка.

1.2.За допомогою курсору перейти в кінець тексту

1.3.За допомогою однієї клавіші перейти на початок тексту.

2.1.Виправте помилки, вставляючи, де потрібно, символ «пропуск» та замінюючи маленьку літеру на велику на початку кожного речення.

2.2. Розмістіть прислів’я та приказки так, щоб кожне з них було розміщене в окремому абзаці.

Таземлямила,Дематинародила. всякапташкасвоєгніздознає. поганапташка,Якійсвоєгніздонемиле. насонцітепло,абіляматерідобре. птахрадієвесні,адитя – матері.

V. Підведення підсумків уроку

1. Аналіз діяльності учнів на уроці.

2. Виставлення оцінок та їх мотивація

Домашнє завдання: опрацювати теоретичний матеріал за §…, відповісти на питання в кінці параграфа.

--Oluk77 22:25, 25 грудня 2009 (UTC)