Використання ефектів анімації руху в MS PowerPoint

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Практична робота: Використання ефектів анімації руху до об’єктів презентацій MS PowerPoint

Мета: Навчитися додавати та використовувати ефекти анімацій руху в слайдових презентаціях

Обладнання та матеріали: комп’ютер з встановленим додатком MS PowerPoint, презентація з завданням

Хід уроку

Теоретичний матеріал:

Налаштування ефектів руху(переміщення) анімації і їх додавання здійснюється в області завдань Настроювання анімації. Для відкриття цієї області слід вибрати в групі Анімація кнопку Настроювана анімація або в списку кнопки Анімація цієї самої групи вибрати команду Настроювання анімації. За вибору кнопки Додати ефект відкривається список з чотирьох команд Вхід, Виділення, Вихід, Шляхи переміщення (рис. 1).
Рис.1
Використавши команди списку Шляхи переміщення, користувач може встановити траєкторію переміщення об’єкта під час перегляду презентації від місця його розташування вгору або вниз, вліво або вправо, під кутом 45 градусів праворуч – вгору або вниз. Складнішу траєкторію руху можна встановити у вікні Додати шлях переміщення, що відкривається після вибору команди Інші шляхи переміщення.
Рис.2
Можна також намалювати шлях переміщення об’єкта вздовж довільної лінії, вибравши команду Намалювати користувацький шлях. Для одного й того самого об’єкта можна застосувати кілька ефектів анімації.

Наступним кроком налаштування є встановлення значень параметрів ефекту. У списку Початок області завдань Настроювання анімації вибирається одне з можливих значень ефекту початку появи об’єкта: Після клацання, З попереднім, Після попереднього. За вибору значення Після клацання ефект анімації розпочнеться після натиснення (клацання) на ліву кнопку миші. Значення З попереднім встановлює початок застосування ефекту анімації одразу після появи попереднього об’єкта, а для першого об’єкта слайда – одразу після початку демонстрації даного слайда. Під час встановлення значення Після попереднього користувачу необхідно встановити інтервал часу, через який, після закінчення попереднього ефекту, розпочнеться даний ефект. Для встановлення додаткових значень параметрів ефекту анімації об’єкта використовують список команд ефекту, який відкривається за вибору кнопки біля назви поточного об’єкта в області завдань Настроювання анімації. Вибір однієї з команд – Параметри ефектів або Час – приводить до відкриття діалогового вікна з назвою ефекту анімації, наприклад Прямокутник. На вкладці Ефект цього вікна встановлюються:

  • Напрямок – напрямок здійснення ефекту;
  • Звук – наявність звукового супроводу ефекту (можливі значення – Немає звуку, Барабан, Вітер, Камера та ін.);
  • Після анімації – використання затінення певним кольором або приховування об’єкта після завершення анімації (можливі значення – один із кольорів, що відповідає палітрі кольорів презентації або довільному кольору із спектра кольорів; не затінювати; приховати після анімації та ін.);
У будь-який момент підготовки презентації користувач може внести зміни в налаштування ефектів анімації, наприклад змінити шлях переміщення об’єкта.
Рис.3
Для внесення змін у налаштування ефектів анімації слід вибрати потрібний об’єкт на слайді та відкрити область завдань Настроювання анімації. Потім у списку ефектів вибрати потрібний. Вибір можна здійснити і з використанням номерів ефектів анімації, які розміщуються поруч з об’єктом на слайді. В області завдань Настроювання анімації назва кнопки Додати ефект змінюється на Змінити. У подальшому зміна ефектів анімації здійснюється аналогічно їх становленню. Додатковою можливістю зміни налаштувань ефектів анімації є зміна траєкторії переміщення об’єкта перетягуванням маркерів початку і завершення переміщення (рис. 3), а також маркерів зміни розмірів, якщо переміщення об’єкта здійснюється по периметру певної фігури.Порядок виконання ефектів анімації можна змінити, змінивши їх послідовність у списку області завдань Настроювання анімації. Для цього використовують кнопки Вгору та Вниз у нижній частині цієї області.


Практичне завдання

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
Слайд із розясненням завдання
  1. Відкрийте вказаний учителем файл
  2. Перегляньте об’єкти, розміщені на першому слайді та їхні ефекти анімації
  3. Відповідно до свого варіанту, відкрийте слайд з лабіринтом
  4. Користуючись лише ефектами переміщення об’єктів, «рухайте» виконавцем гри таким чином, щоб усі фігури перемістилися в фінішне положення згідно правил гри.
Слайд з зразком завдання для учнів


Лукачик О.В.