Використання SmartArt

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

У цій лекції ________________________________________

Огляд графічних об’єктів SmartArt
Зауваження щодо вибору макета
Про область тексту
Стиль, колір і ефекти графічних об’єктів SmartArt
Анімація у графічних об’єктах SmartArt

________________________________________ Огляд графічних об’єктів SmartArt Графічний об’єкт SmartArt — це візуалізація даних та ідей. Створити графічний об’єкт SmartArt можна, вибравши серед численних макетів потрібний, і швидко, легко й ефективно висловити власну думку. Більшість користувачів створюють вміст, який складається тільки з тексту, хоча ілюстрації та рисунки допомагають аудиторії краще зрозуміти та запам’ятати інформацію. Створення професійних ілюстрацій може бути складним, особливо для початківців або якщо немає можливості звернутися до професійного дизайнера. У попередніх версіях Microsoft Office, замість того, щоб зосередитися на вмісті, потрібно було витрачати багато часу на роботу із графікою: зведення фігур до одного розміру та вирівнювання, надання текстові належного вигляду та ручне форматування фігур для відповідності стилю документа. За допомогою графічних об’єктів SmartArt та інших нових засобів, наприклад тем, можна створити високоякісні ілюстрації, виконуючи лише кілька простих дій. Графічні об’єкти SmartArt можна створити у програмах Microsoft Office Excel 2007 , Microsoft Office PowerPoint 2007 , Microsoft Office Word 2007 , у повідомленнях електронної пошти у програмі Microsoft Office Outlook 2007 . В інших програмах Cистема Microsoft Office 2007 створювати графічні об’єкти SmartArt не можна, але скопійований графічний об’єкт SmartArt можна вставити як зображення. Оскільки презентації Office PowerPoint 2007 часто містять слайди з маркованими списками, можна швидко перетворити текст слайдів на графічний об’єкт SmartArt. Крім того, у презентаціях Office PowerPoint 2007 можна додати анімацію до графічних об’єктів SmartArt. Під час створення графічного об’єкта SmartArt пропонується вибрати його тип: Процес, Структура, Цикл або Зв’язок. Тип схожий на категорію об’єкта SmartArt. Кожен тип містить кілька різних макетів. Дізнайтеся більше про створення графічних об’єктів SmartArt. Зауваження щодо вибору макета Вибираючи макет для власного графічного об’єкта SmartArt, потрібно визначити основну ідею, яку слід висловити, і спосіб, яким цю ідею слід відобразити. Оскільки змінювати макет можна швидко й легко, спробуйте різні варіанти макетів (у всіх типах), доки не знайдете той, який найкраще ілюструватиме вашу думку. Поекспериментуйте з різними типами й макетами, ознайомившись із наведеною нижче таблицею. Під час змінення макетів більшість кольорів, стилів, ефектів та інших параметрів форматування тексту й іншого вмісту буде автоматично перенесено в новий макет.

ПРИМІТКА    Наведена нижче таблиця може допомогти на початку роботи та не містить вичерпний список об’єктів.

Для Виберіть Відображення непослідовних даних Список Відображення етапів процесу або етапів за часовою шкалою Процес Відображення постійного процесу Цикл Створення організаційної діаграми Структура Створення дерева рішень Структура Ілюстрування зв’язків Зв’язок Відображення способу об’єднання частин в одне ціле Матриця Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу Піраміда Слід також враховувати кількість наявного тексту, оскільки часто вибір оптимального макета залежить від кількості тексту й потрібних фігур. На чому слід акцентувати увагу — на окремих деталях чи на зведенні? Загалом графічні об’єкти SmartArt максимально ефективні, коли кількість фігур і тексту обмежується лише основними моментами. Велика кількість тексту може відвернути увагу від оформлення та ускладнити передавання думки. Проте в деяких макетах, наприклад макеті Трапецієподібний список типу Список, цілком доречно використовувати великі обсяги тексту. Деякі макети графічних об’єктів SmartArt складаються з обмеженої кількості фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу Зв’язок призначено для відображення протилежних за змістом ідей або концепцій. Текст можуть містити лише дві фігури, і макет не можна змінити так, щоб відобразити в ньому більшу кількість ідей або концепцій. Якщо вибрати макет з обмеженою кількістю фігур, в області тексту, поруч із вмістом, який не відображатиметься в об’єкті SmartArt, відображатиметься червоний хрестик (X).

Якщо потрібно відобразити більше двох ідей, застосуйте інший макет, в якому міститься більше двох фігур для тексту, наприклад макет Проста піраміда типу Піраміда. Пам’ятайте, що різні макети передають інформацію по-різному. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують праворуч, такий як Простий процес типу Процес, матиме зовсім інший зміст, ніж об’єкт SmartArt зі стрілками по колу, такий як Безперервний цикл типу Цикл. Стрілки позначають рух або зростання в певному напрямку, а аналогічний макет зі сполучними лініями замість стрілок позначатиме зв’язки, а не рух. Якщо потрібний макет знайти не вдалося, в об’єкті SmartArt можна додати або видалити фігури для створення потрібної структури макета. Наприклад, макет Простий процес типу Процес відображається із трьома фігурами, але, можливо, користувачу потрібно лише дві фігури або п’ять фігур. Під час додавання або видалення фігур і редагування тексту впорядкування фігур і кількість тексту в їх межах оновлюється автоматично, зі збереженням початкового оформлення та меж графічного об’єкта SmartArt. Після вибору макета відобразиться текст покажчика місця заповнення (наприклад, [Текст]). Текст покажчика місця заповнення не відображається під час друку та демонстрації презентації Office PowerPoint 2007. Текст покажчика місця заповнення можна замінити на власний. Зауважте, що фігури, в яких міститься текст покажчика місця заповнення, завжди відображаються та друкуються, якщо їх не видалити. ПОРАДА Якщо здається, що графічний об’єкт SmartArt виглядає невиразно, перейдіть до іншого макета, який містить вкладені фігури, або застосуйте інший стиль SmartArt чи варіант кольору. Про область тексту Область тексту — це область, в якій можна вводити або редагувати текст, який відображатиметься у графічному об’єкті SmartArt. Область тексту відображається зліва від об’єкта SmartArt. Під час додавання або редагування тексту в області тексту графічний об’єкт SmartArt оновлюється автоматично — фігури додаються або видаляються. Під час створення графічного об’єкта в ньому та в області тексту відображаються покажчики місця заповнення, замість яких можна ввести потрібні відомості. У верхній частині області текст можна редагувати текст, який відображатиметься у графічному об’єкті SmartArt. У нижній частині області тексту можна переглянути додаткові відомості про об’єкт SmartArt.

У графічних об’єктах SmartArt, які містять фіксовану кількість фігур, відображається лише частина тексту з області тексту. Текст, зображення та інший вміст, який не відображатиметься, позначається червоним хрестиком (X). Вміст, що не відображається, буде доступним, якщо перейти до іншого макета, але якщо залишити й закрити цей макет, дані не зберігаються з міркувань конфіденційності.

Область тексту схожа на маркірований або структурований список, відомості якого відображаються безпосередньо у графічному об’єкті SmartArt. Для кожного графічного об’єкта SmartArt визначається окремий спосіб відтворення відомостей з області тексту в наборі фігур у графічному об’єкті SmartArt. Щоб створити новий рядок маркірованого тексту в області тексту натисніть клавішу ENTER. Щоб створити відступ для рядка в області тексту, виберіть рядок, для якого слід створити відступ, а потім в розділі Знаряддя для рисунків SmartArt на вкладці Конструктор виберіть у групі Створити графіку елемент Знизити рівень. Щоб зменшити відступ, виберіть елемент Підвищити рівень. Для створення відступу можна також натиснути клавішу TAB або SHIFT+TAB для зменшення відступу в області тексту. Будь-яка з цих дій призведе до оновлення відповідностей між пунктами маркірованого списку в області тексту та фігурами в макеті графічного об’єкта SmartArt. Рівень тексту можна зменшити не більше, ніж на один, порівняно з рядком вище, і не можна зменшувати рівень фігури верхнього рівня.

ПРИМІТКА    Залежно від вибраного макета, кожному пункту маркірованого списку в області тексту у графічному об’єкті SmartArt відповідає нова фігура або пункт маркірованого списку у фігурі. Зверніть, наприклад, увагу на те, як один текст по-різному відображається у двох наведених нижче графічних об’єктах SmartArt. У першому прикладі, пунктам маркірованого списку нижчого рівня відповідають окремі фігури. У другому прикладі, пунктам маркірованого списку нижчого рівня відповідають пункти маркірованого списку у фігурі.


Якщо використано макет організаційної діаграми з фігурою помічника, ця фігура позначатиметься маркером із лінією.

ПОРАДА Якщо не потрібно, щоб увесь текст відображався в окремих фігурах, перейдіть до іншого макета, в якому весь текст відображається як маркірований список. Хоча до тексту в області тексту можна застосовувати форматування символів, наприклад шрифт, розмір шрифту, жирний, курсивний і підкреслений стилі шрифту, форматування символів у цій області не відображається. Проте всі зміни у форматуванні відображаються у графічному об’єкті SmartArt. Якщо після додавання тексту до фігури шрифт у ній зменшується, решта тексту фігур об’єкта SmartArt змінюється до відповідних розмірів, щоб зберегти узгоджений і професійний вигляд графічного об’єкта SmartArt. Після вибору макета можна навести вказівник на будь-який інший макет, відображений на стрічці, щоб побачити, як виглядатиме вміст у разі застосування цього макета. Стиль, колір і ефекти графічних об’єктів SmartArt У розділі Знаряддя для рисунків SmartArt на вкладці Конструктор є дві колекції для швидкого змінення вигляду графічного об’єкта SmartArt — Стилі SmartArt і Змінити кольори. Навівши вказівник на ескіз в одній із цих колекцій, можна побачити, як стиль SmartArt або вибір кольору вплине на графічний об’єкт SmartArt, не застосовуючи цей стиль або колір насправді. Легкий і простий спосіб додати професійне поєднання ефектів до графічного об’єкта SmartArt — застосувати стиль SmartArt.Стилі SmartArt складаються із заливок, країв, тіней, стилів ліній, градієнтів і просторових (об’ємних) проекцій фігур і застосовуються до всього графічного об’єкта SmartArt. Крім того, до однієї або кількох фігур у графічному об’єкті SmartArt можна застосувати окремі стилі фігур. У другій колекції, Змінити кольори, представлено набір різноманітних параметрів кольорів для графічних об’єктів SmartArt, у кожному з яких до фігур в об’єкті SmartArt різними способами застосовується один або кілька кольорів теми. Стилі SmartArt і поєднання кольорів створено, щоб акцентувати увагу на вмісті. Наприклад, у разі використання об’ємного стилю SmartArt із проекцією, усі елементи можна відобразити на одному рівні.

Крім того, об’ємний стиль SmartArt із проекцією можна використати, щоб виділити часову шакалу, спрямовану в майбутнє.

ПОРАДА Надмірне використання об’ємних стилів SmartArt, особливо об’ємного стилю з когерентним освітленням, може відволікати увагу від основного змісту, який слід передати. Об’ємні стилі SmartArt часто добре виглядають на першій сторінці документа або на першому слайді презентації. Простіші об’ємні ефекти, такі як рельєф, відволікають не так сильно, проте їх також слід використовувати помірно. Щоб виділити у графічному об’єкті SmartArt типу Процес окремі кроки, можна використати будь-які поєднання в розділі Кольоровий.

У графічному об’єкті SmartArt типу Цикл для виділення циклічного руху можна використати будь-який із параметрів Градієнтний діапазон — акцент n. Кольори змінюються за градієнтом до середньої фігури та відновлюються до початкового кольору до першої фігури.

Вибираючи кольори, слід враховувати спосіб подання графічного об’єкта SmartArt аудиторії — друкований чи перегляд в Інтернеті. Наприклад, основні кольори теми призначені для чорно-білого друку. ПОРАДА Поєднання кольорів із написом Прозорий доречно використовувати за наявності фонових слайдів із зображенням або іншими помітними ефектами, які роблять оформлення документа вишуканішим. Якщо в документ вставити графічний об’єкт SmartArt, його вигляд узгоджуватиметься з іншим вмістом документа. У разі змінення теми документа, вигляд об’єкта SmartArt буде оновлено автоматично. Якщо для створення належного оформлення вбудованих колекцій не достатньо, майже будь-яку частину графічного об’єкта SmartArt можна настроїти. Якщо в колекції тилів SmartArt відсутнє потрібне поєднання заливок, ліній і ефектів, до фігури можна застосувати окремий стиль фігури або цілком настроїти її власноруч. Якщо потрібно, можна змінити розміри та розташування фігур — перемістити фігури або змінити розмір. Більшість параметрів настроювання містяться в розділі Знаряддя для рисунків SmartArt на вкладці Формат. Навіть після настроювання графічного об’єкта SmartArt можна змінити макет зі збереженням більшості виконаних настроювань. Крім того, можна вибрати елемент Скинути графіку на вкладці Конструктор, щоб скасувати всі зміни форматування та розпочати знову.

Вигляд графічного об’єкта SmartArt можна змінювати, змінюючи заливку фігур або тексту, додаючи ефекти, наприклад тіні, відбиття, світіння або згладжування, додаючи просторові (об’ємні) ефекти, наприклад рельєф або обертання.


Анімація у графічних об’єктах SmartArt

ПРИМІТКА    Анімація доступна лише для графічних об’єктів SmartArt, створених у програмі Office PowerPoint 2007.

Щоб зробити додатковий акцент або продемонструвати дані на різних етапах, до графічного об’єкта SmartArt або окремих фігур у такому графічному об’єкті можна додати анімацію. Наприклад, можна зробити, щоб фігура швидко з’являлась з одного боку екрана або поступово зникала. Перелік доступних ефектів анімації залежить від макета, вибраного для графічного об’єкта SmartArt, але анімацію можна застосовувати до всіх фігур одночасно або по черзі. Для отримання додаткових відомостей про додавання анімації до графічного об’єкта SmartArt у презентації Office PowerPoint 2007 див. розділ Додавання анімації до графічного об’єкта SmartArt.