Віддалене керування комп'ютером. Практична робота №7 "Спільне використання ресурсів локальної мережі"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

ввести поняття:

 • віддалений робочий стіл;
 • права доступу до ресурсів;
 • адміністрування локальної мережі;

сформувати вміння:

 • працювати з програмами для адміністрування локальної мережі;
 • використовувати ресурси локальної мережі.

Базові поняття й терміни: робоча група, домен, сеанс користувача, сервер, клієнтський комп'ютер, адміністратор, спільний доступ.

Структура уроку

I.Організаційний етап. Актуалізація опорних знань (5-7 хв)

II.Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку (3-5 хв)

III.Вивчення нового матеріалу (15-20 хв)

IV.Практична робота № 7 (10-15 хв)

V.Домашнє завдання (3-5 хв)

VI.Підбиття підсумків уроку. Оголошення оцінок (5-8 хв)

Хід уроку

Організаційний етап. Актуалізація опорних знань

Доповніть речення:

 • Для навігації локальною мережею можна використати...
 • Мережний принтер —...
 • Локальна мережа —...
 • Сукупність користувачів, що мають загальні дані, периферійні пристрої та інші обчислювальні ресурси, а також права на їх використання —...
 • Група комп'ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр, який використовує єдину базу користувачів, єдину групову і локальну політики, єдині параметри безпеки, обмеження часу роботи облікового запису й інші параметри —...

Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку

Хто з вас може сказати:

 • Чи можна керувати з одного ПК іншим ПК, якщо вони підключені до локальної мережі?
 • А з використанням глобальної мережі Інтернет?

На уроці ми спробуємо дати відповіді па ці та інші питання.

Вивчення нового матеріалу

Опорний конспект
 • Адміністратор комп'ютера — користувач, що має право вносити зміни до системи, включаючи установку програм і доступ до всіх файлів комп'ютера, а також може створювати, змінювати й видаляти облікові записи інших користувачів.
 • Адміністратор локальної мережі — користувач, відповідальний за планування, налаштування і керування щоденною роботою мережі. Адміністратора мережі називають також системним адміністратором.
 • Віддалений комп'ютер — комп'ютер, доступний користувачем тільки із застосуванням комунікаційних ліній і пристроїв, таких, як мережна плата або модем.
 • Віддалене адміністрування — керування комп'ютером з іншого комп'ютера локальної мережі.
 • Віддалений Робочий стіл — це програмне забезпечення, що дозволяє користувачеві отримати доступ до сеансу Windows на одному комп'ютері, знаходячись при цьому за іншим комп'ютером локальної мережі, або через мережу Інтернет.
Пояснення нового матеріалу з елементами демонстрації

За допомогою віддаленого Робочого стола можна отримати доступ до сеансу Windows на власному комп'ютері, працюючи при цьому на іншому комп'ютері локальної мережі. Тобто можна, працюючи над проектом разом із товаришем за його комп'ютером, під'єднатися та отримати доступ до програм, файлів та мережних ресурсів власного комп'ютера (так, ніби ви дійсно працюєте саме на ньому). Можна залишити при цьому відкритими вікна певних застосунків на власному робочому місці, а переглядати результати виконаної роботи та керувати роботою цих програм разом із другом з його комп'ютера.

У разі використання програми віддаленого Робочого стола можна під час сеансу іншого користувача залишити працювати певні, ще потрібні вам програми та зберегти стан вашого сеансу Windows. Коли інший користувач закінчить свою роботу на вашому комп'ютері, ви зможете відновити під'єднання до вашого поточного сеансу.

Для під'єднання до віддаленого Робочого стола виконують такі дії.

 • Натиснути кнопку Пуск, обрати Програми та перейти до Стандартні —> Зв'язок.
 • Обрати Підключення до віддаленого Робочого стола.


Підключення ло віддаленого робочого стола.JPG


 • У вікні під'єднання віддаленого Робочого стола, що з'явиться при цьому на екрані, у полі для введення тексту Комп'ютер увести або обрати з пропонованого списку ім'я комп'ютера, до Робочого столу якого треба під'єднатися, та натиснути кнопку Підключити.
 • Увести ім'я користувача та пароль, що дозволять користувачеві отримати доступ до всіх ресурсів обраного комп'ютера.
 • За потреби тимчасово припинити працювати з віддаленим Робочим столом натисніть кнопку Згорнути поточного вікна.
 • Для завершення сеансу роботи з віддаленим Робочим столом натисніть кнопку Закрити поточного вікна.

Практична робота №7 "Спільне використання ресурсів локальної мережі"

Наведений нижче порядок виконання практичної роботи розрахований на її виконання в одноранговій мережі.

Якщо в комп'ютерному класі встановлена локальна мережа з виділеним сервером, то до початку виконання роботи треба з'ясувати спосіб під'єднання до мережі (можливо, для під'єднання потрібно буде ввести пароль) та логічне ім'я робочого (доступного для всіх користувачів мережі) диска сервера.

Далі кожен учень має створити на цьому диску власну папку Завдання_1, Завдання_2 тощо (принцип нумерації папок описаний нижче в практичній роботі) та виконувати завдання за наведеним нижче описом, працюючи з файлами не на власному комп'ютері, а в створеній папці на робочому диску сервера.

1.З'ясуйте у викладача імена комп'ютерів локальної мережі кабінету інформатики. Увімкніть комп'ютер і створіть на диску D: вашого комп'ютера папку Завдання_N (де N — номер вашого комп'ютера у локальній мережі. Наприклад, якщо ви працюєте за першим комп'ютером, папку треба назвати Завдання_1).

2.Пропонуємо вам пограти в гру зі словами з усіма користувачами, які працюють у вашій локальній мережі. Для цього самостійно оберіть будь-який іменник і в застосунку Блокнот наберіть текст (максимум 2-3 речення), що дав би змогу іншим відгадати те слово, що ви задумали (зрозуміло, що це слово не можна використовувати в тексті-поясненні). Збережіть це пояснення в текстовому файлі пояснення_N.txt (де N — номер вашого комп'ютера у локальній мережі, наприклад на першому комп'ютері файл буде названий пояснення_1.txt) та розмістіть його в папці Завдання_N.

3.За потреби встановіть спільний доступ до принтера та роздрукуйте текст створеної загадки, розміщеної у файлі пояснення_N.txt.

4.Відкрийте папку Завдання_N, розміщену на диску D: вашого комп'ютера, для спільного доступу всіх користувачів локальної мережі.

5.Відкрийте папку Мережне оточення. У вікні цієї папки відкрийте інший комп'ютер локальної мережі (наприклад, під номером 2) та скопіюйте до власної папки Завдання_N текстовий файл пояснення_2.txt вашого однокласника (так буде називатися файл, створений на другому комп'ютері мережі).

6.За допомогою застосунку Блокнот на власному комп'ютері відкрийте скопійований файл пояснення_2.txt і, уважно прочитавши пояснення, додайте до тексту відповідь (іменник, що загадав ваш товариш, а ви змогли відгадати за наведеним описом). Збережіть цей файл під назвою пояснення_2_відповідь_N.txt.

7.Перемістіть файл пояснення_2_відповідь_N.txt до папки із завданням на той комп'ютер локальної мережі, з якого ви його копіювали.

8.Повторіть ці дії для інших комп'ютерів локальної мережі. У результаті цих дій у вашій папці будуть зібрані файли пояснення_N.txt (це ваш файл-загадка) та пояснення_N_відповідь_1.txt, пояснення_N_відповідь_2.txt і т. д. (це файли, що містять вашу загадку та відповіді ваших друзів). Перегляньте файли, що містять відповіді на ваше завдання, та визначте кількість правильних відповідей.

9.Створіть у застосунку Блокнот текстовий файл, у якому наберіть кількість правильних відповідей на ваше завдання. Збережіть цей файл у папці Завдання_N на вашому комп'ютері, надавши йому назву відповідь_N.txt.

10.Користуючись можливостями Мережного оточення, перегляньте вміст файлів відповідь_N.txt' на всіх комп'ютерах локальної мережі та визначте, чиє завдання виконала максимальна кількість учнів.

11.Під'єднайте папку Завдання_N сусіднього комп'ютера як мережний диск. Скопіюйте з цієї папки до власної папки Завдання_N файл, що містить завдання вашого товариша, та перегляньте його вміст.

12. Від'єднайте мережний диск та видаліть папку Завдання_N з усіма розміщеними в ній файлами на вашому комп'ютері.

Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.

Література:

Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2009.

Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - Харків: Гімназія, 2009. - 386 с.: іл.