Графічний редактор і його призначення

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

Вивчити інтерфейс графічного редактора Paint та основні правила роботи в ньому. Оволодіти навичками створення зображення з застосуванням графічного редактора Paint.

Хід уроку

Організаційний етап

Ви продовжуєте вивчати тему - "Графічний редактор". Під час уроку ви навчитесь працювати в середовищі графічного редактора, створювати, редагувати графічні зображення.

Актуалізація опорних знань

Інтелектуальна розминка:

1. Що розуміють під комп'ютерною графікою?

2. Що таке графічний формат? Які графічні формати вам відомі?

3. Назвіть характеристики растрового зображення.

4. Як оцінити обсяг графічних даних у растровому зображенні?

5. Який принцип подання зображення у векторних файлах?

6. Що таке графічний примітив і ключові точки?

7. Назвіть типи графічних редакторів.

8. Назвіть відомі вам графічні редактори.

Вправи на повторення вивченого:

1. Чому дорівнює обсяг графічних даних у зображенні 300x400 пікселів, якщо інформація про колір описується 4 байтами?

2. Знайдіть кількість графічної інформації в ярлику розміром 30x20 пікселів, який виконаний в палітрі з 256 кольорів.

3. Нехай установлена роздільна здатність монітора становить 1024*768 пікселів, а крок сітки растра дорівнює 1/96 дюйма. Який розмір екрана монітора (у см)?

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя

Paint- це растровий редактор, що створює зображення у вигляді набору пікселів. Малюнки, створені Paint редактором , називають растровими, або точковими. Редактор Paint дозволяє створювати за допомогою "миші" чорно-білі і кольорові малюнки. Інструментами редактора можна створювати контури і виконувати заливку кольором, малювати прямі і криві лінії, імітувати малювання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати і вставляти різні фрагменти зображення, тощо.

Середовище графічного редактора

Запуск програми Paint здійснюється натисканням на кнопку Пуск на панелі задач і вибором команди Программы - Стандартние - Paint. Після запуску відкривається головне вікно редактора.

Запуск програми і ознайомлення з нею.

Вікно редактора Paint містить елементи, звичайні для вікон Windows- додатків: заголовок, кнопки керування вікном, рядок меню, робочу ділянку, смуги прокручування, рядок статусу й обрамлення. Крім цього, у вікні Paint розміщені елементи, властиві саме графічним редакторам, - панель інструментів і палітра. Панель інструментів у лівій частині вікна містить 16 кнопок-піктограм. Призначення кожної кнопки можна прочитати на спливаючій підказці, що з'являється при наведенні на неї покажчика миші.

Інструменти :

55.JPG

Вибір потрібного інструмента здійснюється шляхом наведення маркера "миші" на потрібний інструмент і натисканням лівої клавіші "миші". Всі інструменти можна поділити на декілька груп:

44.JPG

- група 1

Після вибору інструмента маркер "миші" наводять на потрібну точку робочої області і натискають ліву клавішу, вибір кольору здійснюється аналогічно.

- група 2

Маркер миші наводять на потрібну точку робочої області і натискають ліву клавішу, утримуючи її переводять маркер "миші" в сторону для отримання потрібного зображення.

- група 3

До цієї групи можна віднести: криву лінію, багатокутник. Крива лінія малюється в три етапи: спочатку проводять відрізок прямої. А потім цей відрізок два рази викривляють. Багатокутник малюється по сторонах. Контур замикають протягуванням маркера до початкової точки. Збереження, відкриття та друк малюнків здійснюється через пункт головного меню - Файл. Інший характерний елемент вікна Paint - палітра - розміщений у нижній частині екрана. Зліва на панелі палітри є два квадрати, що перекриваються, з яких верхній пофарбований в основний колір, а нижній - у фоновий колір. Основний колір використовується для зафарбовування ліній, меж об'єктів і тексту. Фоновий колір застосовується при заливанні об'єктів із замкнутими межами і фону напису. Основний колір обирається клацанням лівої кнопки миші по одному з квадратів колірної палітри, а колір фону - клацанням правої кнопки.

Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки. В середовищі графічного редактора створити зображення будинку за зразком:

33.JPG

Опитування:

1. Назвіть основні елементи робочого екрана графічного редактора і їх призначення.

2. У чому відмінність малювання пензликом від малювання олівцем в графічному редакторі?

3. У чому різниця в застосуванні команд Сохранить і Сохранить как...?

4. У чому відмінність обирання кольору в палітрі правою і лівою клавішею?

5. Які формати файлів використовується для запису графічних зображень?

6. Який інструмент використовується для виділення довільного фрагменту малюнка в графічному редакторі?

7. Чи впливає масштаб на якість малюнка?

8. Як можна змінити розміри малюнка?

9. Як встановити колір який відсутній в палітрі?

10. Поясніть поняття "прозорий та непрозорий фон".

11. Як скопіювати фрагмент малюнка в нове місце на екрані?

Домашнє завдання:

Опрацювати конспект уроку. П. 16 "Курс інформатики" В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу.

Підсумок уроку

Узагальнення навчального матеріалу. Оцінювання учнівських робіт.