Гіпермедіа

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Вступ

396.jpg

Термін гіпермедіа, що вжитий в назві пакету HM-Card, утворено шляхом сполучення двох понять: гіпертекста і мультимедіа, тобто Гіпермедіа = Гіпертекст(Текст з переходами)+ Мультимедіа(Інформація в різноманітних формах: Графіка;Звук;Анімація). Системи мультимедіа оперують з так званими медіа-об'єктами. Під медіа- об'єктами розуміють однорідний набір інформації. Вони можуть відображатися на екранах комп'ютера, використовуючи звичайні процедури візуалізації. Програми, що виконують такі функції, називаються в'юерами. Звичайно, немає необхідності створювати всі медіа-об'єкти в рамках одного пакету. Як правило, різноманітні медіа- об'єкти створюються різними редакторами, а саме, текст – текстовими редакторами, зображення – графічними редакторами, кліпи – редакторами анімації. Задача систем мультимедіа лежить в спроможності легко об'єднати всіх ці елементи в одне ціле. Так як ми лише початкові спеціалісти в цій області, а якщо сказати більш конкретно, то в областях суміжних або складових з цією, таких як програмування та мікропроцесори, то надати глибоку фахову оцінку ми не можемо, але надати змістовні базові знання ми здатні. Тому наш сайт розрахований на людину, яка робить перші кроки в цій області або яка випадково потрапила на цю тему і хоче банально дізнатися більше. Основне що ми хочемо досягти – це зацікавити, втримати і чогось навчити нашого користувача, маючи на увазі у галузі роботехніки в цілому , а не на нашому сайті зокрема. Також ми передбачили прагнення окремої частини аудиторії до подальшого розвитку, і хоча у нас немає змого дати це напряму через брак знань, ми намагалися дати ясність цій частині про те що робити далі, а саме виклали посилання на інші сайти для подальшого розширення та подовження кругозору при колективній роботі, та книжки й окремі статті при особистій роботі. Це головна задумка, але є ще і побічна. Справа в тому, що завдяки такій цілеспрямованості сайту, більшість нашої аудиторії – старшокласники та студенти, а їм буде корисним та цікавим дізнатися як приміняються знання, тому крім стислого викладу необхідних знань для засвоєння головного матеріалу, також будуть присутні деякі практичні моменти, що дадуть здатність зрозуміти чи варто їм ближче знайомитися з такою тематикою. На сайті плануються задіяти такі мультимедійні засоби: текст, як головний мультимедійний засіб, без якого неможливий будь-який виклад даного матеріалу, передбачений як основний наповнювач HTML-сторінок; графіка, тобто схеми, таблиці, картинки, тобто основній допоміжний матеріал, без якого засвоєння матеріалу та його повноцінність залишається під великим питанням, що суперечить принципам аналізу та викладу авторського матеріалу відео, тому що суттєвий відсоток викладеного матеріалу потребує більш якісного та спрощеного пояснення, ніж його може дати графіка, наприклад, практична завдання по збиранню робота, що позитивно сприйме наш користувач; звук, як складовий елемент відео, тому що будь-яке інше його використання не доцільне загалом та не жодної структурної цінності.

ПРОЕКТУВАННЯ ГІПЕРМЕДІА СИСТЕМИ

Розглядаючи цей розділ, слід не забувати про те що було описано в розділі «Огляд існуючих аналогів», адже багато інформації, про те що можна зробити, та обґрунтування знаходиться саме в цьому розділі. Також, в деяких випадках нам доведеться звертатися і до розділу «Інформаційна модель гіпертексту», щоб вибрати щось єдине із еквівалентних рішень. Почнемо з функціональних характеристик: Подання (Presentation) – одна із головних характеристик, так як застосовується в будь-якій гіпермедіа системі. Тут можна цей пункт розділити на дві складові: на подання головної сторінки та інших сторінок. Головна сторінка буде суцільно вкрита графікою, а саме ілюстраціями, що характеризують певні статті, новини та іншу викладену інформацію, з короткими описаннями до неї. Ось тут потрібно звернутися до розділу «Інформаційна модель гіпертексту», тому що ми вибрали малі та середні вузли, тому ніякого відео на головній сторінці бути не може взагалі, так як це суперечить вибраній моделі системи. Інші сторінки будуть найрізноманітніші, але тут доцільно було б розподілити їх на складові частини для кращої систематизації та виявлення загальних рис. Ось тут потрібно звернутися до розділу «Огляд існуючих аналогів», так як там ми виявили загальні риси опрацьованих нами сайтів та вирішили доцільним використовувати їх у нашій системі. Загальною рисою усіх сторінок, незалежно від розділу чи функціональності є загальне меню, яке ніколи не зникає і було визначено як основний елемент навігації, про що ще буде мова далі. Основну частину (теоретичну) буде викладено поетапно, і спільною частиною для неї (для усіх сторінок крім головної) буде перехід на головну сторінку, знову ж таки пригадаємо висновки розділу «Огляд існуючих аналогів». Основна частина буде подаватися як текст з ілюстраціями для пояснення, загальна структура сторінки змінюватися не буде, лише заповнення. Запитальні засоби (Querying) – теж розділ роботи с користувачем направлений на виправлення недоліків та оптимізацію роботи з системою. Звичайно це має значення для подальших розробок, а не для першої версії абсолютно нової системи, але чим більше ми піклуємося про нашого користувача, тим більше ми йому подобаємося, тому слід враховувати і цей розділ. Він розрізняється у всіх системах, тому що різні системи мають різні недоліки, різну аудиторію і т. п., тому це може вирізнити нас з поміж інших. Також ми можемо отримати додаткову інформацію, застосовану для покращення тематичної відбірки, і саме на це і орієнтована наша система. Голосування направлена на з’ясування найцікавішої теми, яка в даний момент хвилює нашу аудиторію. Цим ми виконуємо корекцію системи під аудиторію, тому що час від часу на неї буде впливати сезонні коливання цікавості після якихось подій або навіть відкриття нового сайту. Також присутнє голосування на практичну тематику, тому що може виявитися, що наша практична частина не відповідає інтересам користувачів і потребує доопрацювання або взагалі повної переробки (якщо ми не вгадали з темами). Відповідність вимогам замовника (Customizability) – цей розділ практично відсутній, тому що у нас не має прямого замовника, але є вимоги до системи в цілому. Закінченість зв'язку (Link completeness) – як наголошувалося у попередньому розділі («Огляд існуючих аналогів») навіть на великих сайтах є така проблема, пов’язана з великою кількістю зв’язків та з невикористанням деякої частини системи (архів). В нашій системі не передбачено архіву, тому що відсутнє велике накопичення матеріалу, на базі якого власне формують архів, але він може бути в подальших версіях системи. Зважаючи на це перевірка гіперпосилань буде проводитися лише при заміні статті та ін. дій пов’язаних з нею. Можливо буде передбачений голосування, і якщо буде отримано негативну відозву про роботу нашої системи буде проведено перевірку. Послідовність (Consistency) – чітке послідовне викладення матеріалу, побудоване, якщо говорити про нашу систему, на принципах або загальних рисах попередньо опрацьованих систем. Говорити про їх успішність ми не можемо через відсутність експертної оцінки, але загальні тенденції з високою вірогідністю можна назвати правильною. У нас присутнє меню з чіткою розбивкою на окремі розділи, які в свою чергу поділяються на теоретичну і практичну частину та інше, що забезпечує чітку структуру. Якщо говорити про послідовність, то тут потрібно звернути увагу на те, що в досконально зробити її неможливо через специфічну логіку кожної людини, але зробити послідовність викладу, зрозумілу для певної частини цільової аудиторії ми здатні. Організація концептів (Concept organization) – як ми реалізували свої ідеї. Нагадаємо, що було дві задумки: основна та практична. Основна частина була достатньо описана, можна лише додати та коротко повторити. Основна частина поділена на розділи та підрозділи, наповнена тексту та доповнена графікою,будуть відображатися як зазвичай у вікні браузера. Окремо можна виділити книжки, що пропонуються користувачу на перегляд, для перегляду спочатку потрібно їх зберегти на своєму комп’ютеру за допомогою гіперпосилання . Практична частина реалізована за допомогою відео та коротких описів до нього, потребує flash-player 7. Щоб запустити відео потрібно просто нажати на клавішу, зображену по центру області відеоматеріалу. Оглядаючи усі задумки та характеристики системи можна почати побудову прототипу системи. Почнемо з головної сторінки, опис буде вестися зверху вниз. Спочатку буде введена ілюстрація, яка описує тематику сайту, наприклад, ілюстрація-привітання - це і чемно і красиво. Потім в центрі вікна браузера буде найважливіші та найцікавіші статті нашого сайту, щоб одразу можна було зрозуміти якого направлення цей сайт, на яку аудиторію розрахований і чи варто залишатися на ньому далі. Ліворуч буде корисна частина призначена саме для користувача: навігація, а саме меню з основними розділами та підрозділами, дружні сайти, на які можна заглянути у пошуках детальнішої інформації, а також загальні моменти, де буде вказано про авторів та проект. Праворуч буде те, що ми хочемо від користувача – голосування на удосконалення та покращення сайту, виявлення найцікавішої тематики і т.п. На інших сторінках основної теоретичної частини будуть різні комбінації графіки та тексту, адже все залежить від специфіки викладеного матеріалу і т.п., загальним елементом передбачені лише засоби навігації. Щодо практичної частини, то там схожа ситуація, але графіку замінить відео, при цьому можливі комбінації відрізняються лише різним об’ємом тексту при сталій кількості відеоматеріалу – один екземпляр. Щоб показати зручність використання давайте розглянемо двоє випадків, коли користувач починає роботу з системою з головної сторінки, та коли він потрапляє на будь-яку іншу частину системи. Звичайно, якщо він потрапляє на головну сторінку, то перед ним найповніший перелік усіх можливих дій у вигляді гіперпосилань. Після вибору певного елементу – дії, користувач переходить на інші сторінки нашого сайту, і хоча ми не знаємо, що він обере, ми з упевненістю можемо сказати, що завдяки меню, яке завжди з ним, він не зможе заблукати. Тобто користувачу надана можливість використовувати сайт, але чи це зручно? Можна відповісти з впевненістю, що це справді зручно, тому що по-перше, побудована деревоподібна структура кожної теми, що дозволяє спокійно йти по інформації, не читаючи все підряд та нічого не втрачаючи. По-друге, вкінці кожної гілки структури вас чекає конкретний розділ, який починається з теорії і, можливо, закінчується відео, тобто теорія і приклад – зручно, чи не так? Якщо говорити про книжки, то перед вами буде перелік книжок і одразу ж опис до них, що є теж зручним варіантом. Якщо користувач потрапляє не на головну, а на будь-яку іншу, у нього два варіанти: він знайшов те що шукав, і йому все подобається, він використовує наше меню і рухається далі, і є інший варіант, коли йому за якимись причинами не підходить інформація і він хоче знайти більш детальнішу, достовірнішу і т. п., він може перейти по гіперпосиланню на головну сторінку, де є вся інформація про авторів, тобто достовірність інформації, указані дружні сайти, якщо потрібно щось інше, голосування, якщо щось не так. Звичайно він може рухатися по нашому меню у пошуках потрібної йому інформації, але якщо йому це не подобається він може використати пошук, що теж можна вважати зручністю, тобто ми подбали про нашого користувача. А тепер щодо читання та сприйняття тексту. Текст поділений на абзаци, відображається браузером без дефектів, тобто його можна читати без будь-яких проблем. Зручність читання реалізується виділенням головних слів, щоб можна було зрозуміти про що йде мова. Сприйняття сторінок залежить більше від рівня складності матеріалу та бази знань користувача, але ми намагалися не викладати матеріал складний для сприйняття, а якщо він ї є, то використовує лише одне чи декілька складних понять, що є предметом розгляду, тобто не вплине на сприйняття матеріалу. Імпорт та експорт документів. Як зазначалося у пункті «Управління документами», у нас присутній експорт з боку системи та імпорт з боку користувача. Користувачу на вибір будуть представлені книжки у заархівованому виді, які будуть містити формат .pdf. Цей вибір було зроблено, тому що ми по-перше скорочуємо обсяг передаваємої інформації, по-друге, передаємо книжки у зручному для читання вигляді. Формат .pdf був вибраний, тому що він один із найпоширеніших, а тому користувачу не потрібно буде спеціально вишукувати програму для роботи з ним.

ГІПЕРМЕДІА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Гіпертекстові та гіпермедійні системи стали розповсюджуватися в навчанні в кінці 80-х років з метою навчити користувача сучасним засобам доступу до інформації. Вони створили принципово нові можливості для організації та подання навчального матеріалу, що, в свою чергу, вплинуло на засоби набуття знань, педагогічну практику і систему освіти в цілому. Ці системи в значно більшій мірі, ніж інші, враховують психологічні особливості сприймання матеріалу та процеси мислення. Педагоги різних країн світу виявили до них великий інтерес. Досвід застосування цих систем стає актуальним сьогодні в нашій країні в зв'язку з появою зразків гіпертекстових систем, що можуть бути використані в освіті. Прикладами гіпертекстових систем служать тлумачні словники та енциклопедії, які складаються з статей (вузлів), що містять посилання (зв'язки) на інші статті-вузли. Перегляд гіпертекста здійснюється шляхом слідування від вузла до вузла по зв'язках, які вибираються користувачем під час ознайомлення зі змістом вузла. Ідея навігації як руху в текстовому просторі полягає в наступному. Людиною здійснюється перегляд текстів. Елементи знання, виявлені в текстах, вже втягнутих в процес перегляду, стають орієнтирами для пошуку і втягнення в цей процес нових текстів. Матеріал, що розглядається дослідником в текстах, вистроюється у послідовність. Кожний елемент послідовності залучається до неї тому, що попередні по змісту підштовхнули на його пошук. Кожний елемент послідовності зв'язаний по сенсу зі змістом, що іде попереду, і в той же час повинен володіти у порівнянні з ним істотною новизною. Така діяльність більш природна, ніж перегляд бази даних в звичайних інформаційних системах. Тому психологічна модель гіпертекстової системи зручніша, ніж психологічна модель звичайної інформаційно-пошукової системи. В останній час спостерігається перехід від навігації в замкнутому масиві текстів до навігації в відкритому текстовому просторі, де завдання декілька видозмінюється: в умовах деякої невизначеності ставиться завдання вибору фрагменту тексту, що задовольняв б умовам «розумної достатності» в сенсі задоволення умові пошуку. Стиль викладення, ілюстрування, відбір навчального матеріалу, завдання, вся організація процесу навчання визначається віковими особливостями студентів. Гіпермедіа - це гіпертекст і мультимедіа (інформація в вигляді графіки, звука, анімації та інше). Робота з гіпертекстом - це нелінійний процес роботи з текстом по численних напрямках. Нелінійні характеристики гіпертекста створюють нове середовище для читання і письма. Для того, щоб читати такі документи, студент повинен навчитися "мандрувати", вивчати даний текст, а не просто рухатися по наміченому маршруту. Саме навички вивчення тексту дають студенту можливість бути активним споживачем інформації і почувати себе вільно в інформаційному просторі. Таким чином, замість традиційного підходу "сторінка за сторінкою", "книга за книгою", користувач будує свій власний логічний ланцюг інформації. Ця технологія розвиває критичне мислення студента і дає йому доступ до розгляду проблеми з різних точок зору.

ДЖЕРЕЛА

http://ru.wikipedia.org/wiki/

users.kpi.kharkov.ua