Гіперпосилання

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Гіперпосилання

Гіперпосилання – це відокремлений фрагмент (в рамках даного розділу ключове слово), при натиску на якому документ пересувається до потрібного місця в документі (зазвичай, для отримання більш детальної інформації). У Web-сторінках гіперпосилання є поширеною функцією і це пов’язано, перш за все, з можливістю пошуку у величезній бібліотеці WWW потрібної інформації. Вперше для роботи з текстовими документами, ця функція втілена процесорі Word 2000 і довела свою ефективність. Гіперпосилання можна встановити, як для переходу по відкритому документу, так і для переходу в інші файли та Web-сторінки. Для встановлення гіперпосилання треба відокремити текстовий або графічний фрагмент і виконати команду Insert/Вставка и Hyperlink/Гиперссылка або натиснути на кнопку . В діалоговому вікні Insert Hyperlink/Добавление гиперссылки у віконці Text to Display/Текст потрібно ввести назву гіперпосилання або залишити текст відокремленого фрагменту та зафіксувати ліворуч одну з категорії, до якої посилається гіперпосилання: Exicting File or Web Page/Имеющимся файлом, Web-сторінка - посилання на існуючий файл або Web-сторінку; Place in This Document/Местом в цьому документі– посилання у відкритому документі; Create New Document/Новым документом – посилання на новий документ; E-mail Address/Электронной почтой – посилання на адресу електронної пошти. У випадку посилання на інший файл його треба вибрати, натиснувши на відповідні кнопки File/Файл або Web-page/Web-страница для пошуку їх розташування. У випадку створення нового файлу слід встановити шлях до директорії, де буде розміщено новий файл та ввести назву нового файлу. Посилання на електронну адресу полегшує зв’язок з автором документа або Web-сторінки. Якщо гіперпосилання розраховано на інформацію у тому ж самому документі, потрібно вибрати місце в документі. Це можуть бути заголовки розділів, заздалегідь оформлені належним стилем або електронні позначки. Знак “+” вказує на низхідний список, який потрібно розкрити і вибрати потрібне. Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресленого текстового фрагмента. При наведенні на нього, курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем. Текст гіперпосилання можна форматувати та редагувати, як звичайний текст, зокрема вилучати, вирізати, копіювати, уставляти, а також змінювати шрифт, розмір та накреслення тексту.

Зв’язування файлів

Зв’язувати файли можна кількома способами. Коли файлі-приймач відкритий потрібно виконати команду File/ФайлInsert/Вставка . У діалоговому вікні Insert File/Вставка файла вибирають файл-джерело і розкривають меню кнопки Insert/Вставить. Якщо вибрати пункт Insert as link/Вставить как ссылку, то файл буде уставлений в документ як файл-джерело. Якщо файл-джерело є файлом редактора Excel, треба натиснути на кнопку Range/Діапазон

При створенні web-вузла за допомогою майстра додаток Frontpage автоматично розміщує на сторінках панелі навігації з гіперпосиланнями на різні web-сторінки вузла. Посилання додаються і в сам текст сторінок. Але для забезпечення правильного функціонування web-узла розробникові часто доводиться вставляти додаткові посилання або змінювати параметри існують. Припустимо, ви не хочете указувати ціни прямо на сторінці Труби, а плануєте представити їх на додатковій сторінці, організувавши відповідне посилання. Крім того, потрібно додати адресу електронної пошти менеджера, відповідального за продаж труб, і гіперпосилання на повний довідник товарів фірми. Щоб відповідним чином модифікувати web-сторінки, виконаєте наступні кроки.

 1. Виділите абзац Ціни, клацнувши зліва від нього.
 2. Введіть текст Низькі ціни, постійним клієнтам знижки.

Виберіть в списку Стиль панелі інструментів Форматування варіант Звичайний (Normal), щоб відмінити шрифт, властивий заголовкам.

 • Натисніть клавішу Entern надрукуйте Додаткову інформацію про труби можна знайти в довіднику товарів або отримати у менеджера за адресою info@hercules .corn. Потім знову натисніть Enter.
 • Приберіть весь текст і об'єкти, що опинилися нижче за цю пропозицію. Вони вам не знадобляться. Для цього виділяйте непотрібні об'єкти і видаляйте їх натисненнями клавіші Delete.

Frontpage уміє розпізнавати текст, схожий на адреси електронної пошти, і автоматично настроювати посилання таких адрес. Тому символи info@percules.com відразу інтерпретуються як електронна адреса. Вони будуть підкреслені і виділені кольором, властивим гіперпосиланням.

 • Виконаєте команду Вигляд > Область завдань (View > Task Pane). У вікні, що з'явилося, в розділі Створити (New) клацніть на значку Порожня сторінка (Blank Page). Нова сторінка відкриється у вікні Frontpage.
 • Клацніть на кнопці Зберегти (Save) панелі інструментів Стандартна (Standard). У вікні діалогу, що відкрилося, Зберегти як (Save As) введіть ім'я рп -се01 .htm і клацніть на кнопці Зберегти. Сюди ви можете вносити необхідну інформацію, що стосується цін.
 • Поверніться на сторінку prod0l. htm, клацнувши на відповідній закладці, і виділите слово ціни. Клацніть на нім правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню пункт Гіперпосилання (Hyperlink).

Створення гіперпосилань

Якби не існувало гіперпосилань, World Wide Web складався з окремих ізольованих сторінок Web-, переміщатися по яких було б достатнє складний. Далеко за прикладами ходити не треба. Розглянемо створений нами тестовий вузол Web-. Окрім домашньої сторінки, ми можемо додати в нього будь-яке необхідне нам кількість сторінок. Але як здійснювати перехід між ними? Звичайно, розробник може переміщатися по сторінках за допомогою панелі Список тек (Folder List), вибираючи на ній потрібну сторінку. А як бути користувачеві, що переглядає сторінку в оглядачі, де ця панель відсутня? Давайте розглянемо, як створити гіперпосилання для переходу з домашньою на інші сторінки Web- вузла. Аби створити гіперпосилання, виконаєте наступні дії:

 • Відкрийте створений нами тестовий вузол Web-.
 • Розмістите на домашній сторінці текстовий список, елементи якого використовуватимуться для переходу на останні сторінки.
 • Виділите перший елемент списку, а потім виконаєте одну з наступних дій:
 1. У меню Вставка (Insert) виберіть команду Гіперпосилання (Hyperlink)
 2. Натискуйте праву кнопку миші і виберіть команду контекстного меню Гіперпосилання
 3. Натискуйте кнопку Додавання гіперпосилання (Insert Hyperlink) на стандартній панелі інструментів
 4. Натискуйте комбінацію клавіш <Ctrl>+<K>
 5. При виконанні будь-якої з цих дій на екрані відкривається діалогове вікно Додавання гіперпосилання (Insert Hyperlink)
 6. Натискуйте кнопку ОК.
 7. Збережете домашню сторінку.(мал. 16.4).Scr.JPG

Поглянете, як тепер виглядає перший елемент списку, для якого створено гіперпосилання. Він змінив колір і виділений підкресленням. Саме так на Web- сторінках виглядають гіперпосилання, аби користувач їх легко знаходив. Створення гіперпосилання з використанням механізму "перенести-і-залишити" Ми розглянули створення гіперпосилань за допомогою діалогового вікна Додавання гіперпосилання (Insert Hyperlink). Але цим не обмежуються можливості програми FrontPage. Для створення гіперпосилань вона надає в розпорядження розробника механізм "перенести-і-залишити". Аби створити гіперпосилання з використанням цього механізму, виконаєте наступні дії:

 1. Відкрийте Web- вузол.
 2. Відображуватимете на екрані панель перегляду структури тек. Для цього в меню Вигляд (View) виберіть команду Список тек (Folder List).
 3. Відкрийте в робочої області програми FrontPage Web- сторінку, на якій хочете створити гіперпосилання.
 4. В області структури тек встановите курсор на значок файлу або сторінки, для переходу до якої створюється заслання.
 5. Натискуйте ліву кнопку миші і, утримуючи такою, що її натискує, перенесіть в те місце Web- сторінки, в якому хочете розташувати заслання.
 6. Відпустіть кнопку миші.
 7. Біля місці, вказаному вами, з'являється текст і створюється заслання. Текст відповідає найменуванню сторінки, на якові створено заслання. Скопіюйте текст гіперпосилання, стежачи, аби він залишався виділеним і підкресленим. Якщо ви його просто видалите і введете потрібний вам текст, буде видалена і заслання.

У вікні діалогу, що з'явилося, Додавання гіперпосилання (Insert Hyperlink), показаному на мал. 23.8, в полі Текст (Text to display:) розділу Пов'язати з (Link to) вже виявиться введеним слово ціни.

 1. Знайдіть в списку файлів теки Corporate файл з ім'ям pri се01. htm і клацанням виділите його із списку, при цьому ім'я даного файлу буде введено в поле Адреса: (Adress:Url).
 2. Клацніть на кнопці ОК. Посилання готове.
 3. Виділите два слова: довіднику товарів.
 4. Клацніть на кнопці Гіперпосилання (Hyperlink) панелі інструментів Стандартна.
 5. У списку вікна діалогу налаштування гіперпосилань, що знов відкрилося, двічі клацніть на теці Доповнення, щоб розкрити її.
 6. Виділите значок Довідник.htm. Ім'я цього файлу з'явиться в полі Адреса:.
 7. Клацніть на кнопці ОК. Тепер на сторінці з'явилися три додаткові гіперпосилання. Вони будуть випробувані в кінці заняття.

За допомогою вікна діалогу Додавання гіперпосилання можна створювати посилання самих різних типів. Для цього досить ввести повний покажчик ресурсу в поле Адреса: цього вікна або скористатися одній з кнопок, розташованих правіше за список файлів. Щоб посилання переносило користувача в певну точку web-сторінки, виберіть в списку, що розкривається, Закладка (Bookmark) одну із закладок, що є на цільовій web-сторінці.

Створення гіперпосилання на окремий елемент іншого документа або веб-сторінки.

Щоб створити гіперпосилання на елемент документа або веб-сторінки, створеної у Word, необхідно позначити розташування гіперпосилання або місце призначення, і додати посилання на нього. Позначення розташування гіперпосилання

 • Вставлення закладки у файл призначення або у веб-сторінку.
 • Відкрийте файл, в який потрібно вставити посилання, та виділіть текст або об'єкт, який буде відображатися як гіперпосилання.
 • Клацніть його правою кнопкою миші й виберіть команду Гіперпосилання в контекстному меню.
 • У списку Зв'язати з виберіть пункт файлом, веб-сторінкою.
 • У полі Папка натисніть стрілку вниз, знайдіть та виберіть файл, на який потрібно створити посилання.
 • Виберіть пункт Закладка, виберіть потрібну закладку, а потім натисніть кнопку OK.

Щоб настроїти текст підказки, який відображається під час наведення вказівника на гіперпосилання, натисніть кнопку Підказка та введіть текст підказки. Якщо текст підказки не задано, Word відображає шлях до файлу та ім’я закладки як підказку.

Додавання посилання

 • Виділіть текст або об'єкт, який потрібно відобразити як гіперпосилання.
 • Клацніть його правою кнопкою миші й виберіть команду Гіперпосилання в контекстному меню.
 • У списку Зв'язати з виберіть параметр місцем у документі.
 • У списку виберіть заголовок або закладку, на яку потрібно створити посилання.

Щоб настроїти текст підказки, який відображається під час наведення вказівника на гіперпосилання, натисніть кнопку Підказка та введіть текст підказки. Якщо текст підказки не задано, буде відображено напис «Поточний документ» як підказку для посилань на заголовки. Для посилань на закладки відображатиметься ім’я відповідної закладки. У документі Word можна створювати посилання на окремі елементи файлів Microsoft Office Excel (формат файлів із розширенням .xls) або Microsoft Office PowerPoint (формат файлів із розширенням .ppt). Щоб створити посилання на елемент книги Microsoft Excel, створіть ім'я елемента у книзі, відтак наприкінці імені файлу в гіперпосиланні введіть знак номера #, а слідом за ним — визначене ім'я. Щоб створити посилання на конкретний слайд презентації Microsoft PowerPoint, введіть знак # і номер слайда після імені файлу.

Швидке створення гіперпосилання на інший файл

Гіперпосилання можна швидко створювати, не використовуючи діалогове вікно Додавання гіперпосилання, шляхом перетягування виділеного тексту чи рисунків із документа Word, або перетягування веб-адрес чи гіперпосилань із деяких браузерів. Можна також скопіювати виділену в програмі Microsoft Office Excel клітинку або діапазон. Наприклад, може виникнути потреба створити посилання на детальне пояснення в іншому документі або на новину на веб-сторінці.Копіювати текст можна лише з уже збереженого файлу. Не можна перетягувати графічні об'єкти, наприклад, Фігури, для створення гіперпосилань. Щоб створити гіперпосилання для графічного об'єкта, виділіть об'єкт, клацніть його правою кнопкою миші, а потім виберіть команду Гіперпосилання з контекстного меню.

Створення гіперпосилань за допомогою перетягування вмісту з іншого документа Microsoft Word

 • Збережіть файл, на який потрібно створити посилання. Це є документ призначення.
 • Відкрийте документ, в якому потрібно вставити гіперпосилання.
 • Відкрийте документ призначення та виділіть текст, графічний або інший об'єкт, до якого потрібно перейти.

Наприклад, можна виділити перші кілька слів або перший розділ документа, на який потрібно посилатися.

 • Клацніть правою кнопкою миші виділений об'єкт, перетягніть його на панель завдань і наведіть на піктограму документа, до якого потрібно додати гіперпосилання.
 • Відпустіть кнопку миші в тому місці сторінки, де потрібно вставити гіперпосилання, та виберіть команду Створити гіперпосилання

Текст, графічний або інший виділений об'єкт буде посиланням на документ призначення.

Створення гіперпосилання за допомогою перетягування з веб-сторінки.

 1. Відкрийте документ, в якому потрібно вставити гіперпосилання.
 2. Відкрийте веб-сторінку та клацніть правою кнопкою миші той елемент сторінки, на який потрібно створити посилання.
 3. Перетягніть елемент на панель завдань і наведіть на піктограму документа, до якого потрібно додати гіперпосилання.
 4. Відпустіть кнопку миші в тому місці сторінки, де потрібно вставити гіперпосилання, та виберіть команду Створити гіперпосилання

Створення гіперпосилання за допомогою копіювання та вставлення з аркуша Excel 1. Відкрийте аркуш Excel, на який потрібно створити посилання, та виділіть діапазон клітинок, на які потрібно посилатися. 2. Клацніть виділене правою кнопкою миші, а потім виберіть команду Копіювати з контекстного меню. 3. Відкрийте документ Word, в якому потрібно вставити гіперпосилання. 4. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть стрілку Вставити та виберіть команду Вставити як гіперпосилання.

Увімкнення автоматичних гіперпосилань

Щоб увімкнути автоматичні гіперпосилання після того, як їх було вимкнено, виконайте такі дії:

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть пункт Word Options.
 2. Виберіть команду Перевірка.
 3. Натисніть кнопку Параметри автозаміни й відкрийте вкладку Автоформат під час вводу.
 4. Установіть прапорець поруч із пунктом адреси Інтернету й мережні шляхи гіперпосиланнями

Використані матеріали