Діаграми в ЕТ Excel

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

- дати учням уявлення про графічне подання табличної інформації в електронних таблицях та його призначення, пояснити хід побудови діаграм і графіків в Microsoft Excel;

- ознайомити з друкуванням таблиць і діаграм;

- виховувати логічне мислення, вміння проводити аналіз вже накопичених учнями знань і робити на основі цього аналізу висновки та узагальнення;

- розвивати уявлення про програмне забезпечення загального призначення та його роль у роботі користувачів на ПК

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація знань

На попередніх уроках ми з вами розглядали роботу з електронними таблицями.

За допомогою якої програми ми працюємо з електронними таблицями?(Microsoft Excel)

Яке головне призначення електронних таблиць?( Головним призначенням електронних таблиць є обробка даних, які містяться у комірках.)

Вивчення нового матеріалу

Розглянемо побудову діаграм за допомогою Microsoft Excel. (Демонстрація презентації).

Діаграми – графічний спосіб подання табличних даних, які входять до електронної таблиці. Призначені для наочного відображення даних і дають можливість порівнювати дані та виявляти закономірності.

Діаграмами і графіками зручно ілюструвати функціональну залежність однієї величини від іншої, виявляти тенденції зміни певного параметра в часі, порівнювати характеристики різних об’єктів, виявляти взаємозв’язки різних величин і вплив певних чинників на протікання досліджувальних процесів.

Для ілюстрації таких інформаційних взаємозв’язків Excel має понад 14 різноманітних діаграм, кожна з яких має кілька різновидів. Можна будувати діаграми таких стандартних типів:

- гістограма – використовується для порівняння декількох наборів даних, кожний з яких представляє собою вертикальну смужку певної висоти.

- лінійна – схожа на гістограму, але для представлення набору даних використовуються горизонтальні смужки.

- графік – використовується для дослідження зміни певного параметра протягом певного періоду часу, або дослідження залежності однієї величини від іншої.

- кругова – використовується для порівняння частин одного цілого.

- точкова – схожа на графік, але використовується для порівняння декількох наборів даних.

Порядок побудови діаграм

1. Виділити комірки з даними, що мають бути відображені на діаграмі. До виділеного діапазону також можуть потрапляти текстові заголовки. Можна використовувати дані які знаходяться на суміжних комірках або діапазонах.

2. Запустити Мастер диаграмм на панелі інструментів або виконати команду Вставка - Диаграмма.


3. У першому діалозі майстра діаграм – вибрати тип діаграми і вид діаграми. Натиснути кнопку <Далее>. 4. У другому діалозі, якщо потрібно, можна змінити діапазон комірок із даними, які використовуються для побудови діаграми. Натиснути кнопку <Далее>.

5. У третьому діалозі є шість вкладок, на яких можна задати різні параметри діаграми: назви діаграми і підписи осей (вкладка Заголовок), підписи значень (Подписи данных), виведення значень на осях (Оси), та інші параметри. Натиснути кнопку <Далее>.

6. У четвертому діалозі задати розташування діаграми. Натиснути <Готово>

Перед вами на екрані з’явиться діаграма, тепер ви можете змінити її на свій смак: розмір, розташування, параметри. Головною перевагою такої діаграми є те, що дані робочого аркуша, що використовуються при створенні діаграм, зв’язуються з нею, і при їхній зміні діаграма автоматично оновлюється.

Редагування діаграми

1. Для редагування діаграми необхідно виділити потрібний елемент діаграми (ім’я виділеного елемента з’явиться в полі імені).

2. Натиснути праву кнопку миші, щоб викликати контекстне меню. Воно містить ті операції, які доступні для даного елемента (вихідні дані).

3. Вибрати потрібну операцію і зробити зміни.

Друк таблиць та діаграм відбувається так, як і в текстовому редакторі MS Word.

Первинне засвоєння нового матеріалу та формування вмінь і навичок.

Завдання 1.

1) Обчисліть середню оцінку за даними таблиці.

2) Побудуйте діаграму на основі наступної таблиці:

а) Плоску діаграму в тому самому листку;

б) Об’ємну діаграму в окремому листку.

1.JPG

- Який тип діаграми краще обрати для цього завдання?(гістограма, циліндрична і тощо)

- Які вкладки є в 3-му кроці майстра діаграм?(залежно від типу діаграми)

- Як відредагувати легенду даної таблиці?(КТЗ, вихідні дані)

- Чи зміниться вигляд діаграми, якщо змінити дані таблиці?(так)

Завдання 2.

2.JPG

Побудуйте діаграму прогнозу погоди на тиждень та обчисліть середню добову температура.

- Який тип діаграми краще обрати для цього завдання? Чому?(Графік, час)

- Як додати підписи даних діаграми?(КЗМ, параметри діаграми)

- Як змінити тип діаграми?(КТЗ, тип діаграми)

- Як додати таблицю даних до діаграми? (КТЗ, таблиця даних)

Форматування діаграм

1. Назвіть елементи діаграми.(заголовок, легенда, осі тощо)

2. Що можна змінювати в діаграмі? (формат області побудови, тип діаграми, вихідні дані, параметри діаграми, об’ємний вигляд, розміщення).

Підведення підсумків уроку.

- Чому ви навчилися сьогодні уроці? (будувати діаграми)

- Яка послідовність побудови діаграми?(4 кроки)

Більш детально з побудовою діаграм ви ознайомитеся на практичній роботі.

Завдання додому.

- Вивчити теоретичний матеріал.

- Підготуватися до практичної роботи.

- Побудувати діаграму своєї успішності в І семестрі.

--goncharuk_nm 13:16, 3 березня 2011 (UTC)