Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема:Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення. Адресна книга.

Мета:Дати учням уявлення і навчити практичним навичкам про:

  • складатння, редагування і відправку через комп'ютерну мережу електронних повідомлень;
  • відповідь на електронні повідомлення;
  • одержування пошти, користування адресною книгою, приєднування до електронних повідомлень файлів різних типів.
Хід уроку:

Вступна частина

Перевірка наявності учнів. Перевірка домашнього завдання Контрольні запитання:

  • 1.Які пристрої необхідні для підключення комп’ютера до Internet?
  • 2.Яка функція провайдерів?
  • 3.Для чого призначена служба e-mail?
  • 4.Для чого призначена служба UseNet?
  • 5.Що являє собою World Wide Web?

Основна частина.

Електронна пошта

Електронна пошта, або, як її ще називають, e-mail (від англ. electronic - електронна, mail - пошта) - одна з перших служб, розроблених для Internet, і одна з найбільш широко використовуваних, її схожість із звичайною поштою полягає в тому, що вони обидві передають повідомлення з одного пункту в інший. Основною перевагою електронної пошти є її швидкість: електронний лист потрапляє в "поштову скриньку" адресата одразу ж після відправлення і зберігається там до прочитання. Можна відправити один і той самий лист одразу кільком адресатам. Електронний лист, окрім тексту, може містити графічні зображення, звукові повідомлення, відеоінформацію, програми. Користуючись електронною поштою, можна передплатити щоденну доставку у вашу поштову скриньку інформації з тієї теми, що вас цікавить: погода, спорт, поточні події тощо. Одна з важливих можливостей електронної пошти - списки розсилки (англ. mailing lists). Вони полегшують листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси. Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто передплатив цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі користувачів. Передплатити такі списки може кожний, хто має поштову адресу в Internet. Ця адреса містить ім'я комп'ютера та ім'я конкретного користувача цього комп'ютера, якому адресоване повідомлення. Поштова адреса в Internet складається з двох частин, розділених знаком @ (читається "ет"): Наприклад, ті повідомлення, що відіслані за адресою Viktor@kim.univer.kharkiv.ua, будуть передані на комп'ютер з іменем kim.univer.kharkiv.ua користувачу на ім'я Viktor (малі та великі літери не розрізняються).

У Internet кожне поштове повідомлення складається з двох частин: заголовка і тіла. 

Заголовок повідомлення містить службову інформацію - адресу відправника, адресу одержувача, дату і час відправлення, дані про використану програму електронної пошти тощо. Тіло повідомлення містить основний текст. Якщо це звичайний текст, то він пересилається в ASCII-кодах. Але ASCII-коди не дають можливості передавати національні шрифти, графіку, звук, відеоінформацію, програми. Для передавання повідомлень, що містять таку інформацію, застосовується двійкове кодування. У двійкових файлах можна зберігати будь-яку інформацію. Більшість сучасних програм обмінюються повідомленнями в кодуванні МІМЕ (скорочення від англ. Multipurpose Internet Mail Extensions - багатоцільові розширення пошти Internet). Це універсальна система кодування поштових повідомлень, що дозволяє вкладати в символьні повідомлення будь-які двійкові файли з графічною, аудіо- і відеоінформацією.

Для роботи з електронною поштою створена велика кількість програм. В MS-DOS найчастіше застосовується програма bml, у Windows 95 є вбудована програма Internet Mail, використовуються також програми Microsoft Exchange, Eudora, Outlook Express, Netscape Messenger тощо.


Робота з програмами Internet Mail і Internet News

Live internet news.jpg

Програма Internet Mail використовується для одержування і відправлення повідомлень електронною поштою Internet, а програма Internet News - для читання і відправлення повідомлень у дискусійні групи UseNet. Принципи роботи з обома програмами однакові.


Запуск Internet Mail. Початок роботи

Програму Internet Mail можна запустити з головного меню, пункт Программы, або з вікна Internet Explorer, користуючись кнопкою Почта на панелі інструментів або командою Переход/Чтение почты. При частому користуванні цією програмою зручно створити її ярлик на робочому столі. Усі повідомлення "розкладені" по чотирьох папках: Исходящие (тобто підготовлені до відсилання), Входящие (тобто одержані), Отправленные (ті, що відправлені) і Удаленные (кошик для сміття). Поточна папка - цe та, з якою користувач працює в даний момент, - зазначена в полі Папки. Користуючись списком, що розкривається, можна вибрати для роботи потрібну в даний момент папку.

Вікно Internet Mail поділено на дві частини за горизонталлю. 

У верхній частині відображаються заголовки повідомлень, що "лежать" у поточній папці. Нижня частина називається областю перегляду. Вона призначена для виведення вмісту поточного повідомлення (вибраного у верхній частині). З допомогою меню Вид можна змінити початковий вигляд вікна: прибрати панель інструментів і/або рядок стану; вибрати спосіб розділювання вікна на частини (за горизонталлю, вертикаллю або не розділяти взагалі); ввімкнути або вимкнути виведення інформації про заголовки (від кого, кому, тема) у нижній частині вікна. Для настроювання панелі інструментів зручно користуватися її контекстним меню. Команда Вид/Столбцы дозволяє розширити або звузити інформацію про повідомлення у верхній частині вікна. Наприклад, якщо вибрана папка Входящие, то при замовчуванні для кожного повідомлення зберігається інформація: від кого, тема і коли одержано повідомлення. Використовуючи підпункт Столбцы меню Вид, можна вибрати додаткову інформацію, яку бажано бачити на екрані, наприклад, розмір повідомлення або дату відправлення, або і те, і інше. Для цього слід виокремити відповідні рядки в лівій частині вікна - Имеющиеся столбцы - і клацнути на кнопці Добавить. Вони з'являться у правій частині вікна - Отображаемые столбцы. Аналогічно частину інформації можна прибрати з екрана, позначивши відповідні рядки справа і натиснувши кнопку Удалить. Вони з'являться у лівій частині вікна. Щоб повернутися до початкового вигляду вікна Столбцы, натисніть кнопку Сброс. Для пересування в кожній з частин вікна можна користуватися кнопками Вверх, Вниз. Зробивши необхідні додавання і вилучення, натисніть кнопку OK, щоб побачити потрібну інформацію на екрані. Заголовки повідомлень у верхній частині вікна можна відсортувати за значенням в одній зі шпальт, наприклад, за темою (в алфавітному порядку), або за датою відправлення (для папок Исходящие або Отправленные), або за датою одержання (для папки Входящие). Якщо порядок проходження повідомлень, прийнятий при замовчуванні, не підходить, виконайте команду Вид/Сортировка, а потім у списку, що відкрився, виберіть заголовок шпальти і порядок сортування: за зростанням, якщо відповідний підпункт позначений, або за убуванням, якщо не позначений (клацання на цьому підпункті перемикає його стан). З вікна Internet Mail можна запускати броузер Internet Explorer, відкривши початкову сторінку або сторінку пошуку. Для цього служать відповідно команди Начальная страница і Поиск в Web меню Файл. Команда Чтение новостей запустить програму Internet News.


Робота з адресною книгою

4 img1.jpg
Адреси своїх знайомих ви зберігаєте у записнику. Щойно познайомившись з людиною або одержавши від неї першого листа, ви записуєте її адресу у свій записник. Відправляючи листа будь-кому, ви шукаєте потрібну адресу в записнику і переписуєте його на конверт.

Усі програми роботи з електронною поштою дозволяють вести адресну книгу. Одержавши повідомлення від нової людини, з якою ви маєте намір продовжувати листування, внесіть його адресу до адресної книги. Відправляючи їй повідомлення (якщо це не відповідь - у повідомленнях-відповідях адреса одержувача формується автоматично), не варто набирати його адресу в рядку Кому:. При набиранні тексту легко припуститися помилки, і лист не знайде свого адресата. Надійніше взяти потрібну адресу з адресної книги. Якщо ж ви просто познайомилися з людиною і вона дала вам свій e-mail, сподіваючись на подальше листування, відразу внесіть його до адресної книги, щоб не шукати потім, де ж ви його записали. Щоб відкрити адресну книгу, використовується команда Файл/ Адресная книга., Щоб внести нову адресу до адресної книги, натисніть кнопку Создать адрес на панелі інструментів або виберіть цю команду в меню Файл чи в контекстному меню вікна Адресная книга. Відкриється діалогове вікно Свойства для введення відомостей. Воно містить чотири вкладки. На вкладці Сведения введіть у відповідних полях Фамилию, Имя і Отчество людини, нижче - її e-mail адресу і натисніть кнопку Добавить. Якщо ця людина має кілька e-mail адрес (наприклад, робочу і домашню), введіть їх по черзі. Список цих адрес відображатиметься в нижній частині. Скористайтесь кнопками Изменить, Удалить для редагування цього списку. Виокреміть ту адресу, що має використовуватися при замовчуванні, і коли ви відправляєте повідомлення, і натисніть кнопку По умолчанию. На вкладці Личные введіть додаткові відомості про адресат: повну адресу, телефон тощо. На вкладці Служебные, за необхідністю, введіть відомості про адресат стосовно його работи. Якщо ви хочете зберігати ще якусь інформацію про адресат, наприклад, де і коли ви вперше зустрілися, день його народження або імена найближчих друзів, введіть їх на вкладці Заметки. Натисніть ОК, коли вся інформація буде введена. Запис з'явиться в списку адрес. Щоб прискорити пошук адресатів, їх можна об'єднувати в групи, давши групі ім'я і вибравши учасників з тих, що вже є в списку. Для цього натисніть кнопку Создать группу на панелі інструментів або виберіть цю команду в меню Файл чи в контекстному меню вікна. У діалоговому вікні Свойства, що відкрилося, введіть ім'я групи і натисніть кнопку Добавить для вибору учасників. Відкриється вікно Выбор участников группы, поділене на дві частини. Виокреміть учасників групи в списку зліва і натисніть кнопку Добавить. Вони з'являться в списку справа. Натисніть ОК, коли всі учасники будуть вибрані. Група із зазначеним іменем з'явиться в загальному списку. (Зверніть увагу на її значок.) Учасником створюваної групи може бути вже існуюча група, отже, можна створити цілу ієрархію груп і підгруп. Для швидкого пошуку адресата або групи в списку введіть кілька перших літер імені або виберіть зі списку, що відкривається у верхній частині вікна.

Зі списком адрес можна працювати, як Із звичайним списком об'єктів Windows. 

Меню Вид дозволяє змінювати вигляд списку адрес на екрані, використовувати великі і дрібні значки, сортувати адреси якнаизручніше. Подвійне клацання на адресі відкриває вікно його властивостей для перегляду або змінювання. Для тієї самої мети служить кнопка Свойства на панелі інструментів або відповідний пункт контекстного меню адреси. Якщо деякі адреси в списку застарілі і вже давно не використовуються, їх можна вилучити. Слід позначити непотрібні адреси і натиснути кнопку Удалить на панелі інструментів. Меню Правка дозволяє однією командою виокремити всі елементи списку.


Домашнє завдання:

“Інформатика” І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гужій та О.Ю. Соколов стор. 359-377.

--Lukachyk o 14:45, 24 грудня 2009 (UTC)