Елементарні прийоми форматування тексту

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема: Елементарні прийоми форматування тексту.

Мета: Ознайомитися з основними прийомами форматування тексту, відмінностями роботи текстового редактора при різних режимах роботи. З’ясувати можливості використання контекстного меню, для полегшення роботи в середовищі програми Word.

Тип уроку: комбінований

Методи: група словесних методів.

Обладнання: демонстраційні матеріали.

Хід уроку

Перевірка раніше засвоєних знань

Що таке текстовий редактор?

Які панелі інструментів використовуються найчастіше?

Назвати прийоми редагування тексту.


Повідомлення учням теми, мети і завдань уроку і мотивація учіння школярів.

План

1. Прийоми форматування .

2. Форматування абзацу.

3. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Форматування

Засоби швидкого форматування

При виконанні команди "Автоформат..." із меню "Формат" (можна також натиснути кнопку стандартної панелі інструментів - "Автоформат") Word автоматично відформатує весь документ або його виділену частину відповідно до вбудованих параметрів. Якщо вам не сподобається результат, то дію форматування можна відмінити.

Копіювання формату символу та абзацу

Виділіть текст, формат якого ви хочете скопіювати. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів - "Копировать формат", після чого виділіть текст, який хочете відформатувати так саме, як попередній виділений текст. Щоб копіювати формат у декілька місць, двічі натисніть кнопку . Після закінчення роботи знову натисніть цю кнопку. Форматування символів (вибір шрифтів)

Для форматування символів використовується команда "Шрифт..." у меню "Формат", після виконання якої зявляється вікно діалогу:

Спробуйте змінити значення параметрів у всіх полях та встановити або відмінити прапорці у полі "Эффекты" і подивіться у полі "Образец", який вигляд матиме текст. Для форматування символів використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете змінити шрифт виділеного фрагменту тексту, вибираючи із списку - "Шрифт" імя потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагменту тексту виберіть із списку - "Размер шрифта" величину потрібного розміру. Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагменту тексту, натискаючи кнопки - "Полужирный", - "Курсив", - "Подчеркнутый".

Особливості деяких шрифтів Шрифти, які доступні у Word (сьогодні їх відомо кілька тисяч), залежать від конфігурації системи Windows, проте серед них, як правило, присутні шрифти з назвами Arial Cyr, Times New Roman Cyr, Courier New Cyr.

Перші два шрифти відносяться до так званих пропорційних шрифтів, у яких ширина літери у рядку залежить від її "товщини", тобто літера "і" буде займати втричі менше місця ніж літера "ш". Такі шрифти у документах виглядають значно красивіше. У шрифті Courier New Cyr кожна літера займає однакове місце, малюнок цього шрифту 1314 розміру повторює малюнок шрифту друкарської машинки. У другому та третьому шрифтах на краях більшості літер присутні невеликі додаткові виступи, так звані насічки, які роблять контур літери красивішим, проте у випадках, коли текст треба зменшувати, чи друкувати (копіювати) з невисокою якістю, насічки "забруднюють" текст, тому краще обирати шрифти без насічок.

Зауважимо, що даний посібник надруковано шрифтом "Variable Width". Радимо продивитись інші шрифти, зокрема, та . Для форматування першого символу абзацу інколи використовується команда "Буквица..." у меню "Формат". Щоб вибрати місце для вставки буквиці та її параметри, задайте підходящі значення у відповідних списках вікна діалогу. Для видалення буквиці у вказаному вікні діалогу у полі "Положение" виберіть "Нет".

Форматування абзаців Для форматування абзаців використовується команда "Абзац..." у меню "Формат", після виконання якої зявляється вікно діалогу:

Спробуйте змінити значення параметрів у всіх полях та встановити або відмінити прапорці у полі "Разбивка на страницы" вкладки "Положение на странице" і подивіться у полі "Образец", який вигляд матиме текст.

Для форматування абзаців використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете здійснити такі дії:

• Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної (попередньої) позиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку - "Увеличить отступ" ( - "Уменьшить отступ").

• Вирівняти текст абзацу або виділений текст: по лівому полю за допомогою кнопки - "По левому краю", по центру - кнопки - "По центру", по правому полю - кнопки - "По правому краю", по обом краям тексту - кнопки - "По ширине". Зауважимо, що символ абзацу має вигляд " " і виводиться на екран, при натиснутій кнопці стандартної панелі інструментів - "Непечатаемые символы". При друкуванні документа цей символ не виводиться.

Деякі особливості форматування абзаців

• Відзначимо, що текст, вирівняний по ширині сторінки, виглядає звичайно краще, і саме так, як правило, оформляються друкарські тексти. Проте слід пам'ятати, що таке вирівнювання досягається за рахунок вставки додаткових пропусків між словами і, якщо в тексті зустрічаються дуже довгі слова і не здійснюється перенос слів, то текст на окремих рядках може виявитись надто "розрідженим".

• Стандартний "одиничний" інтервал між рядками тексту у Word відповідає інтервалу 1.5 на друкарській машинці, а інтервал 1.5 Word - подвійному інтервалу друкарської машинки.

• Для кращого сприйняття тексту варто також збільшити до 6 пт міжабзацну відстань - це відповідає інтервалу у 1.5 рядка.

Табуляція

Щоб точно встановити позиції табуляції виконайте команду "Табуляция..." у меню "Формат". Цю процедуру можна також виконати грубо, використовуючи лінійку друку, яку можна включити або відключити за допомогою команди "Линейка" у меню "Вид". З цією метою виділіть спочатку абзаци, в яких слід встановити позиції табуляції. Потім натискайте кнопку ліворуч від горизонтальної лінійки до тих пір, поки значок типу табуляції на ній не прийме потрібний вигляд: , , або (вирівнювання тексту ліворуч, по центру або праворуч). Нарешті вкажіть мишею на лінійці місце, в якому ви хочете задати позицію табуляції.

Обрамлення та заливка

Ви можете утворювати обрамлення коло сторінки, окремих фрагментів тексту, малюнків, таблиць (про таблиці мова піде далі). Обрамлення можна додавати із будь-якої сторони. Крім того для виділених абзаців можна використовувати заливку, щоб затінити задній план тексту. Щоб додати обрамлення та (або) заливку, виділіть потрібні абзаци та скористуйтесь командою "Обрамление и заливка..." у меню "Формат", а потім встановіть необхідні параметри.

Цю ж процедуру можна виконати по-іншому. Встановіть курсор у будь-якому місці абзацу, який треба обрамити та (або) залити. Виберіть команду "Панели инструментов..." у меню "Вид". Встановіть прапорець "Обрамление", а потім натисніть кнопку "ОК". На екрані зявиться панель інструментів "Обрамление". Виберіть підходящий тип лінії, натисніть необхідну кнопку для утворення ліній обрамлення. У нижньому віконці виберіть тип заливки. Панель інструментів "Обрамление" можна викликати простіше, натискаючи кнопку - "Обрамление" панелі форматування.

Нумеровані та маркіровані списки

Нумерація та маркірування списків Нумеровані та маркіровані списки являють собою визначені послідовні абзаци, ліворуч від яких стоять порядкові числа або маркери. Виділіть абзаци, які потрібно нумерувати або маркірувати. Виберіть команду "Список..." у меню "Формат". Виберіть тип списку у вкладках "Маркированный", "Нумерованный" або "Многоуровневый". У разі потреби можна змінити формати маркерів та номерів (літер). Для швидкого нумерування або маркірування користуйтеся кнопками - "Нумерованный список" або - "Маркированный список" стандартної панелі інструментів.

Нумерація заголовків

При форматуванні документа з використанням вбудованих стилів заголовків виконується автоматична нумерація заголовків відповідно до обраного формату. Виберіть команду "Нумерация заголовков..." у меню "Формат". Виберіть формат нумерації. Використання правої кнопки миші при редагуванні та форматуванні

При редагуванні або форматуванні тексту для швидкого доступу до деяких команд у меню "Правка" або "Формат" встановіть курсор у потрібному місці та натисніть праву кнопку миші, після чого зявиться меню, що наводиться ліворуч (можливі варіанти). Наступні дії - очевидні і тому не коментуються.

Вибір розмірів паперу та орієнтації сторінки Виберіть команду "Параметры страницы..." у меню "Файл", а потім - вкладку "Размер бумаги". У полі "Размер бумаги" встановіть необхідні розміри, а в полі "Ориентация" - виберіть варіанти: "Книжная" або "Альбомная".

Номери сторінок та рядків

Вставка номерів сторінок

Виберіть команду "Номера страниц..." у меню "Вставка", а потім - положення (знизу, зверху або праворуч сторінки) та вирівнювання (ліворуч, праворуч, у центрі, зовні, усередині). Можна також змінити формати нумерації сторінок та вказати, чи треба нумерувати першу сторінку. При змінюванні документа нумерація поновлюється автоматично. Щоб цей процес відбувався під час роботи з документом, виберіть команду "Параметры..." у меню "Сервис" та встановіть прапорець "Фоновая разбивка на страницы" у вкладці "Общие". Номери сторінок можна бачити в режимах попереднього проглядання (команда "Предварительный просмотр" меню "Файл") та розмітки (команда "Разметка страницы" меню "Вид").

Видалення номерів сторінок

Виберіть команду "Колонтитулы" у меню "Вид". Виділіть номер сторінки в області колонтитулу та натисніть клавішу DEL.

Колонки

Утворення колонок

Перейдіть в режим розмітки (команда "Разметка страницы" у меню "Вид" або кнопка - "Режим разметки" ліворуч від горизонтальної полоси прокрутки). Для утворення колонок із усього тексту документа виберіть команду "Выделить все" у меню "Правка". Для утворення колонок із частини тексту документа виділіть потрібну частину. Виберіть команду "Колонки" у меню "Формат". Введіть потрібне число колонок в полі "Число колонок". Зніміть прапорець "Колонки одинаковой ширины". Введіть для кожної із колонок точні значення її ширини та віддалі між колонками в поля "Ширина" та "Интервал".

Порада. Для швидкого утворення колонок однакової ширини можна скористатись кнопкою - "Колонки" стандартної панелі інструментів, встановивши за допомогою перетаскування необхідне число колонок. Вставка розриву колонки

Якщо потрібно перенести частину тексту після курсору з однієї колонки в іншу, виберіть команду "Разрыв" у меню "Вставка", а потім у полі "Начать" встановіть прапорець "Новую колонку". Щоб побачити розташування колонок на сторінці, виберіть режим розмітки сторінки. Утворення загального заголовка над декількома колонками

Якщо колонки ще не утворені, утворіть їх. В режимі розмітки виділіть текст заголовка. Натисніть кнопку - "Колонки" стандартної панелі інструментів та за допомогою перетягування виділіть одну колонку. Зміна числа колонок

Перейдіть у режим розмітки. Для зміни числа колонок у всьому документі виберіть команду "Выделить все" у меню "Правка". Для зміни числа колонок у частині документа виділіть потрібну частину. Для зміни числа колонок у розділі документа встановіть курсор у цей розділ. Виберіть команду "Колонки..." у меню "Формат". Уведіть потрібне число колонок у рядок "Число колонок".

Осмислення, узагальнення та систематизація знань

Що таке редагування, та які основні прийоми редагування?

Підсумок уроку та повідомлення домашнього завдання

Місце для нотаток --Guzalyk G 10:49, 30 березня 2010 (UTC)