Космос далекий і близький

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Петрик Марія Миколаївнна

Назва проекту

«Космос далекий і близький»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні: інформатика, астрономія

Вік учнів, клас

5 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Міні-проект розрахований на об’днання природничих наук для вирішення проблем, які пов’язані з питанням освоєння космосу такого безмежного і невідомого. Включаючи всю різноманітність методів дослідження робота над проектом дозволить учням вийти за межі навчальної програми, розширити свій кругозір, зазирнути у таємничу історію відкриття космосу. Ключове питання повинно пронизувати міні-проект протягом всього періоду створення по період закінчення. Тому питання значення космосу повинно включатися в кожен пункт плану . У висновках й рекомендаціях потрібно враховувати конкретну користь від освоєння космосу, яку людство вже отримує, і потенційну користь, яку воно може мати від освоєння космосу. Учні в процесі роботи навчаться опрацьовувати навчальну літературу, інтернет-ресурси, збирати інформацію про межі космосу, його відкривачів, аналізувати і систематизувати матеріал по значенню дослідження космосу для людства. Вони будуть готувати звіти, доповіді, буклети, бюлетені, плакати, мультимедійні презентації. Школярі в ході роботи над міні-проектом віднайдуть вірні відповіді на питанні, які до сьогодні їх не відомі. Результати роботи учні представляють у вигляді публікації, презентації та учнівського web-сайту.

Питання проекту

Ключове питання

Освоєння космосу, яка користь людству?

Тематичні питання

Які межі космосу? Дослідники-теоретики. Значення далекого космосу? Значення для людства Сонячної системи? Значущість навколоземного простору для потреб людства

Змістові питання

Які види планет ти знаєш? Що таке зірка?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Пробудити пізнавальну активність у вивченні космосу Розвинути уміння відокремлювати головне від другорядного Удосконалювати навички роботи в малих та великих групах Аналізуючи результати однокласників та власні вміти вибирати раціональні шляхи для досягнення мети Розвивати комунікативні здібності, працьовитість, відповідальність Використовувати різноманітні методи для вирішення ключових та тематичних питань Підвищення результативності учнів з даної теми курсу «Природознавства» Розвиток креативного мислення учнів Посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблицю ЗХМД на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та спільного для всіх груп web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Публікація учнів Презентація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Керований термоядерний синтез», «Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництва», «Глобальні проблеми людства». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

Форма оцінки учнівського web-сайту

Форма самооцінки проекту

Опис методів оцінювання

Таблиця ЗХМД

Корисні ресурси

Цікаві факти про Місяць

Цікаві факти про Сонце

Яке майбутнє сонячної системи

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Плакат рефлексії проекту

Форма для опитування Інструкція

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1