Тварини Тернопільщини

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Бровко Наталія Петрівна

Назва проекту

«Тварини Тернопільщини»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні: інформатика, читання.

Вік учнів, клас

3 клас, 8-9 років

Стислий опис проекту

Проект передбачено для 3 класу. Під час його виконання учні мають поглибити і закріпити свої знання з теми «Тварини». А також навчитися шукати інформацію і вирішити питання «Чи справді лелеки приносять щастя,а голуб - мир».

Питання проекту

Ключове питання

Чи справді лелеки приносять щастя, а голуб – мир?

Тематичні питання

1. Яких птахів рідного краю ти знаєш?


Змістові питання

1. Чому лелеки приносять щастя?

2. Чому голуб є символом миру?


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учень:знає тварини рідного краю, які потребують охорони; наводить приклади найпоширеніших диких тварин своєї місцевості; свійських тварин своєї місцевості; описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників комах, риб, птахів,звірів (на прикладах і своєї місцевості); порівнюєзовнішній вигляд та особливості будови комах, риб, птахів, звірів і встановлює їх відмінність;характеризуєзначення диких і свійських тварин у життілюдини (на прикладі своєї місцевості); здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерелзнань (енциклопедії, довідники) про тварин.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію ідеї проекту, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності.

У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації.

Публікація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Тварини Тернопільщини». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Документ для поточного оцінювання

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

Форма оцінки учнівського web-сайту

Форма оцінювання стандартів та сформульованих навчальних цілей

Опис методів оцінювання

Оцінювання навчальних потреб учня

Приклад уроку з критичного оцінювання Інтернету для учнів початкової школи


Корисні ресурси

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Інші документи

Доступ до сайтів

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування
Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1