Таємниці бджоли трудівниці

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Кукурудза Наталія Андріївна

Назва проект

«Таємниці бджоли трудівниці»

Основний та другорядні (дотичні) предмети

Я і Україна. Природознавство. - основний предмет

Читання та інформатика - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас: 3

Вік: 9-10 років

Стислий опис проекту

Проект пропонується учням 3 класу під час вивчення теми «Різноманітність тварин у природі». В процесі роботи над проектом учні поглиблять свої знання про бджіл,їх значення в природі і житті людини. Учні навчаться робити самооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.

Питання проекту

Ключове питання

Солодке життя - яке воно?

Тематичні питання

Як живуть бджоли?

Що приносять нам бджоли?

Змістові питання

Яка Будова тіла бджоли?

Який життєвий шлях бджоли?

Як бджоли-розвідниці передають повідомлення?

Чи живуть бджоли великими сім’ями?

Які вороги є у бджілок?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, інтересу до різних предметів.

Очікувані результати: - виховати в учнів інтерес до вивчення даної теми ; - ознайомити школярів із життям бджіл і їх значенням в природі і житті людини; - сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою; - розвивати навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку - розвивати навички роботи в групі - відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати. - вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті; - працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на шість груп і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група- "Біологи", друга - "Науковці", третя - "Синоптики", четверта - "Літератори", п'ята - "Лікарі", а шоста - "Кулінари". В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Діяльність учнів

Оцінювання навчальних потреб

Поточне оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Критерії оцінювання учнівської публікації

Корисні ресурси

Бджола медоносна

Бджолиний портал

Кухлик меду: прислів'я та приказки

Цікаві факти про бджіл

Збірник віршів про бджіл та джмелів

Інші документи

форма опитування

дозволи батьків


[Категория:Интел ]