Обговорення користувача:Malenka mm

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Маленька Мар'яна Михайлівна

Назва проекту

«Краса врятує світ»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні:інформатика ,математика, мова,читання

Вік учнів, клас

3 клас, 8-9 років

Стислий опис проекту

Упродовж виконання проекту проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських робіт та здійснювати моніторинг власного навчання. Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання.


Питання проекту

Ключове питання

Що було б якби зникли всі квіти на землі?

Тематичні питання

1.Чому потрібно захищати квіти?

Змістові питання

1.Які квіти знаєте?

2.Які це квіти першоцвіти? 3.Які квіти появляються першими навесні?

4.Від кого потрібно захищати квіти?

План вивчення теми (вставити файл)=

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Під час проекту учні вивчатимуть квіти, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи, в учнів вдосконалюватимуться навички проведення вимірювань.

Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки.  Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. 

При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення


Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Блог вчителя

Відео-презентація вчителя


Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу.Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Презентація учнів


Публікація учнів


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Краса врятує світ». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Документ для поточного оцінювання

Форма оцінювання стандартів навчальних цілей

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації


Інші документи

Доступ до сайтів

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету


Форма для опитування

Результати опитування

Шаблон документу та форма оцінвання
Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1