Веселковий спів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Паньків Андріана Михайлівна

Назва проекту

Веселковий спів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство - основний предмет

Я і Україна - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас: 3

Вік: 9-10 років

Стислий опис проекту

Суть проекту полягає в тому, що учні повинні спостерігати за птахами рідного краю, визначити особливості харчування деяких птахів, облаштування своїх «домівок», догляд за дитинчатими.

Питання проекту

Ключове питання

Горобець маленький, а сердечко має

Тематичні питання

Як народна мудрість говорить про допомогу? Скільки їжі потрібно для птахів? Як облаштовують гнізда птахи? дослідження


Змістові питання

Яка допомога потрібна птахам взимку? Хто має допомагати? Що можемо зробити , щоб допомогти птахам? Чи всі птахи потребують допомоги?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі та очікувані результати

• Вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати, вміння виділяти істотні ознаки. • Розвиватимуть навички роботи в групі. • При підготовці і створенні презентацій учні розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези. • Створюючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набувають вмінь агрументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. • При складанні діаграм учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, та інші дані, добирають та аргументують свій вибір відповідного типу діаграми.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про чарівні істоти, друга - вибирає із тексту, які чарівні предмети описані в книзі. Знаходите історії їх виникнення, третя - проводить порівняння текстів мовою оригіналу (англійською) та перекладеними книжками російською та українською мовами. Школярі порівнюють імена героїв в цих книжках, досліджують, які імена героїв ближчі до оригіналу, пробують через переписку з авторкою книг Дж. Ролінг дізнатись, чи вірні їх судження, щодо імен героїв книг, а четверта - складає кросворди, ребуси, загадки, малюють ілюстрації до книги. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання в Excel, Word, за якою перевіряється знання змісту книжки. Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію. Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання PowerPoint Презентації, за якою будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість.

Документ для поточного оцінювання

Документ оцінювання навчальних потреб учнів

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Самооцінювання прикладу учнівських робіт

Корисні ресурси

[www.subject.com.ua/biology/universal/80 Різноманітність птахів]

Птахи


Інші документи

форма опитування

дозволи батьків

документ доступ до сайтів

дидактичний матеріал документа і форма