Портфоліо з навчальної теми "Трикутники, їх площі",(геометрія, 8 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Назва навчальної теми

Триносики на планеті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія

Алгебра

Українська мова

Інформатика

Вік учнів, клас

13 - 14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Ключове запитання: Чому світ різний?


Тематичні запитання:

1. Які трикутники є найважливішими?

2. Чи могли б ми жити на іншій планеті, крім Землі??

3. Навіщо триносикам планета?


Змістові запитання:

1. Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?

2. Які досягнення Герона?

3. Які існують способи доведення теореми Піфагора?

4. Де і як можна використовувати ці способи?

5. Які є види триносиків?


Начальний проект з геометрії на тему «Триносики на планеті» розрахований для учнів 8 класу, стосується теми «Трикутники». Це міжпредметний проект, який об’єднує геометрію, українську мову та інформатику. У ході практичної діяльності учні розділяються на 4 групи: біографи, теоретики, практики і лірики. За допомогою ІКТ досліджують біографію відомого вченого, розглядають його теорему, способи її доведення і застосування для розв’язання задач. Робота над проектом завершується у вигляді математичного свята «Планету завойовано!».

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Оцінювання

Оцінювання учнів проводиться впродовж вивчення всієї навчальної теми. На початку роботи над проектом вчитель ознайомлює учнів із вступною презентацією, учні разом із вчителем обговорюють поставлені запитання, з допомогою рефлексії кожен учень оцінює свій рівень знань по даній темі. Впродовж вивчення даної теми вчитель проводить додаткові опитування за допомогою «Т - таблиці»[1] та Опитувальника [2], для визначення рівня знань учнів. Для проведення певних досліджень учні працюючи в групах шукають необхідну інформацію в мережі Інтернет, опрацьовують певну літературу, а також вчитель та обдаровані учні надають допомогу учням, які її потребують. У своїй роботі над проектом учні використовують Контрольний список[3], який допомогає їм визначити правильні кроки проведення дослідження. По закінченні роботи над проектом учні користуючись Формою оцінювання презентації[4], оцінюють свою роботу з допомогою вчителя. Після захисту проекту відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

презентація вчителя

"Т - таблиця"

Дослідження у MicrosoftWord

Дослідження у MicrosoftExel

Учнівська робота(блог)

Форма оцінювання проекту

Форма оцінювання презентації

Вчитель дозволяє планувати свою діяльність самостійно і пропонує дітям контрольний список cамоспрямування у навчанні

Опитувальник до проекту

Опитувальник(відповіді)

Інструкція для створення презентації PowerPoint

Презентація по темі

Шаблон учнівської презентації

Діяльність учнів та вчителя

Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає у який спосіб вони навчатимуться за методом проектів.

Пропонує публікацію про метод проектівFdgb1.jpg Hjnghj2.jpg.

Вчитель пропонує учням презентацію проекту[5], ознайомлює дітей з ключовим та тематичними питаннями.

Вчитель визначає навчальні потреби учнів за допомогою «ЗТД» - таблиці.

Учні обговорюють висунуті питання і проблеми. Відповідають на питання опитувальника

Учні опрацьовують запропоновані вчителем запитання.

Учні визначають свої знання з допомогою Т-таблиці[6].

Вчитель проводить консультацію для дітей, які не справились із завданнями[7].

Учні проводять взаємонавчання.

Для об"єднання дітей у групи вчитель пропонує метод опитування[8].

Вчитель представляє презентацію, де написані групи учнів

У проекті працюють групи учнів: дослідники, аналітики, експериментатори, теоретик.

Кожна група знайомиться із поставленими перед нею завданнями за допомогою презентації, яку підготував вчитель[9].

Вчитель пропонує групам учнів документи для підтримки дослідження Для пошуку потрібних рішень вчитель пропонує учням список сайтівдослідження у MicrosoftWord, дослідження у MicrosoftExel.

Вчитель дає учням посилання на сайти і пропонує знайти ще хоча б один [10].

Для полегшення роботи учнів, вчитель надає їм інструкцію по створенню презентацій[11] і одразу ж форму для їх оцінювання[12]. Для того, щоб учні орієнтувалися в тому, що їм потрібно зробити вчитель також представляє для їхньої уваги зразок учнівської презентації. і форму її оцінювання. Під час виконання проекту учнів виконують спільну роботу, тому відбувається безперервне спілкування між ними. Також в їхній роботі їм допомагають модератори. Учні опрацьовують літературу, шукають відповідну інформацію в мережі Інтернет, консультуються при цьому з вчителем. Учні з самого початку роботи над проектами використовують Контрольний список самоспрямування у навчанні[13], щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Учні розробляють збірник цікавих задач. Для доведення вміння шукати площу круга і його частин, вчитель пропонує учням скористатися Exel - файлом і доповнити його іншими вивченими формулами. Для оцінювання створених учнями презентацій, вчителем створено відповідно Форма оцінювання презентацій[14]. Наприкінці роботи над проектом проводиться дослідження діяльності учнів вчителем, захист та презентація проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Петрик Тетяна Петрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Місто\село, район, область

Україна, м. Тернопіль, вул. В. Винниченка, 10, 46000

Контактні дані

тел. 0987911189


tanyamatsiyevych@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Вересень-жовтень 2015року

Місце проведення тренінгу

ТНПУ ім. В. Гнатюка,

фізико-математичний факультет, 

403 аудиторія

Тренери

Барна Ольга Василівна [barna_ov]