Портфоліо навчальної теми "Відношення і пропорції. Основна Властивість пропорції (6 клас)"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва навчальної теми

Відношення і пропорції. Основна Властивість пропорції

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

  • Математика
  • Інформатика
  • Географія
  • Українська мова

Вік учнів, клас

6 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Даний проект розрахований на учнів 6-го класу, впровадження відбувається під час вивчення теми "Відношення і пропорції. Основна Властивість пропорції". У проекті учні, позаурочний час учні, об’єднавшись у групи, збирають необхідний матеріал про відношення і пропорції, класифікують його. Результати проекту учні подають у вигляді презентації. Завдяки участі в проекті діти отримують та вдосконалюють уміння працювати з різноманітними джерелами інформації, розвивати навички роботи на комп’ютері, здобувати знання та досвід, необхідний для подальшого життя, вчаться на практиці використовувати здобуті знання, переконуються в тому, що знання з математики потрібні в повсякденному житті. Працюючи над даним проектом, учні повинні з’ясувати: що таке відношення і пропорції, як застосовувати їх вреальному житті, а саме як вони допоможуть нам у подорожі. По закінченню проекту проводиться обговорення на тему: «Відношення і пропорція у нашому житті», і групи представляють свої результати досліджень у вигляді презентації.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Провести обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань за допомогою Т-таблиця для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами. Забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок. Вони опрацьовують літературу, шукають відповідну інформацію в мережі Інтернет, використовуючи список запропонованих сайтів, а також ведуть записи у блозі щодо результатів виконаних робіт (там же вони можуть задавати свої запитання вчителеві щодо роботи над завданнями проекту) для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання публікації та контрольний список самооцінювання у навчанні для здійснення самооцінювання своєї роботи. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує опитувальник.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. До початку проекту, вчитель за допомогою вчителя інформатики, вчить учнів створювати блог.

2. Учні вчаться створювати болг, роблять перші публікації.

3. Вчитель оголошує учням про тему навчального проекту і розповідає як вони навчатимуться за методом проектів.

4. Вчитель надсилає інформацію і проводить консультації, щодо проекту, за допомогою Skype

5. Пропонує презентацію проекту.

6. Учні переглядають презентацію, якщо виникають запитаання, задають їх.

5. Ознайомлює з ключовими та тематичними питаннями.

7. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за допомогою Т-таблицю та ЗХД-таблицю.

8. Учні визначають рівень своїх знань за допомогою Т-таблиці та ЗХД-таблиці.

9. Вчитель пропонує учням документи для підтримки дослідження [1] [2]

10. У проекті учні діляться на 4 групи кожна з яких має своїх: журналісти - готують короткі доповіді на задані теми або на інші, не менш цікаві теми, які вибрали самостійно. шукачі - знаходять дані в мережі інтернет, а також відстанні між містами. дослідники - отримані дані заносять в таблиці EXCEL. експерти - аналізують отримані дані. В кінці проекту учні обговорюють разом результати своєї роботи та створюють презентацію.

11. Дає список рекомендованих джерел [3]

12. Учні обговорюють тему проекту та поставлені питання

13. Учні опрацьовують запропоновані матеріали

14. Учні використовують мережу інтернет для пошуку інформації (журналісти та шукачі)

15. Учні досліджують поставлені перед ними проблеми

16. Вчитель демонструє приклад учнівського блогу

17. Учні взаємнооцінюють блог своїх однокласників за допомогою форми оцінювання блогу

18. Для оцінювання вчитель пропонує опитування за допомогою Google Form

19. Вчитель проводить консультацію з тими учнями, які невірно дали відповіді на запитання і допомагає їм засвоїти матеріал або об’єднує у групи для взаємонавчання.

20. Учням пропонується інструкція для створення презентації

21. Учні створюють презентацію, за допомогою якої будуть представляти проект

22. Учням пропонується форма для оцінювання презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергій Завадський

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

Терно́пільський націона́льний педагогі́чний університе́т і́мені Володи́мира Гнатюка́

Місто\село, район, область

місто Тернопіль

Контактні дані

[4]

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

21.09.16 -30.10.16

Місце проведення тренінгу

Фізико-математичний факультет ТНПУ

Тренери

Барна Ольга Василівна, Галан Віра Іванівна