Портфоліо проекту "Молодіжна павутина"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Марценюк Тетяна Юріївна

Назва проекту

"Молодіжна павутина"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика,психологія, біологія, основи здоров’я, основи безпеки життєдіяльності,математика

Вік учнів, клас

Вік: 15-17 років

Клас: 10-11

Стислий опис проекту

Серед користувачів мережі Інтернет важко знайти людину, яка б не мала профілю або навіть кількох у соціальних мережах. Їх появу багато хто називає справжнім інтелектуальним «проривом» людства. На противагу такому твердженню все частіше лунає думка про те, що соціальні мережі покликані перетворити людей на слухняних роботів, які живуть віртуальним життям. Популярність соціальних мереж, яка вираховується десятками мільйонів користувачів, вражає. Соціальні мережі виконують багато позитивних та негативних функцій та сприяють трансформації ціннісних орієнтирів людства та його соціальних структур.

Проект призначений для учнів 10-11 класів. В ході проекту учні проводять опитування учнів старшої школи, сім'ї, друзів; здійснюють пошук в мережі Internet виклади фахівців з цього питання; здійснюють самостійний аналіз зібраної інформації; формулюють висновки.

По закінченню проекту, діти повинні володіти відповідями на ключові та тематичні питання, а також уміти розповідати про позитивні і негативні сторони соціальних мереж. Також учні повинні підготувати презентацію і публікацію, на основі теми проекту.

Питання проекту

Ключове питання

Віртуальне життя молоді - хвороба чи сучасна мода?

Тематичні питання

1. Що людина шукає у соціальних мережах?

2. Чи може кожна людина мати свій віртуальний світ?

3. Як потрібно спілкуватися в соцмережі?

4. Інтрнетзалежність, як її уникнути?

Змістові питання

1. Що таке соціальна мережа?

2. Чи є справжні друзі й люди у соціальних мережах?

3. Чого варто уникати в соцмережі?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План впровадження проекту

Навчальні цілі

  • сформувати в учнів розуміння поняття соціальної мережі, та її значення в умовах інформаційного суспільства;
  • ознайомити учнів, з позитивними та негативними рисами соціальних мереж;
  • навчити учнів контролювати свою поведінку в соціальних мережах та спілкуванні у реальному житті;
  • навчити використовувати соц. мережі як інструмент для досліджень, навчання, обміну інформації, а не тільки для розваг;
  • сформувати в учнів розуміння етичних/правових норм, пов’язаних із використанням інформації в соц.мережах;
  • навчити представляти результати своїх досліджень у вигляді презентації, буклету;
  • визначати яку роль відіграють соціальні мережі в житті людини;
  • визначити можливий провокативний вплив на масову свідомість;
  • розглянути, як потрібно спілкуватися в соціальних мережах;

Діяльність вчителя

1-й етап: Робота в проекті починається із бесід"Молодіжна павутина" та «Яка користь від спілкування в соціальній мережі», під час якої перед учасниками проекту ставляться запитання і демонструється презентація: Презентація. За тиждень до початку роботи над проектом, вчитель також готує публікацію для учнів про соціальні мережі та буклет.

2-й етап: Учні переглядають веб-ресурси, які запропоновані в проекті, та пропонують соціальні мережі,з якими вони раніше стикались. Після відбувається обговорення позитивних та негативних рис соціальних мереж, учні визначають основне в роботі з мережами та заповнюють опитувальник ("Соціальні мережі"). Школярі переглядають цікаву інформацію до проекту блог проекту, за допомогою якого здійснюєть подальше спілкування в проекті.

3-й етап: Оцінювання та порівняння соціальних мереж за визначення існуючих проблем, основною проблемою є спілкування в соціальних мережах. Дослідження соціальних мереж, та як вони діють і на рівні, починаючи від родин, і закінчуючи цілими націями, та яку важливу роль відіграють в житті молоді.

4-й етап: Пошук додаткової інформації у мережі Інтернет, та створення учнями своїх презентацій.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації та виступ учнів на тему: "Молодіжна павутина".

Блог
Презентація вчителя
Буклет

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з учителем ключовий і тематичні питання, отримують критерії оцінювання їхньої кінцевої роботи. Обєднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті проводять дослідницьку роботу.На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації.
Блог учнів
Презентація учнів

Оцінювання

Оцінювання презентації
Критерії оцінювання роботи учнів
Таблиця ЗХД
Щоденник рефлексії

Корисні ресурси

Facebook
Вконтакте
Google+
Однокласники
Twitter
Instragram
ТОП-25 найпопулярніших сайтів серед українців

Інші документи

Соціальна мережа. Вікіпедія
Рейтинг соціальних мереж
Соціальні мережі: думка фахівця
Соціальна мережа (фільм)