Портфоліо проекту "Комп'ютер - друг чи ворог?"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Попович Сергій Олександрович

Назва проекту

"Комп'ютер - друг чи ворог"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, біологія, основи здоров’я, основи безпеки життєдіяльності, екологія, математика

Вік учнів, клас

Клас: 10-11

Вік: 15-17 років

Стислий опис проекту

В результаті виконання проекту учні мають створити презентації, в яких вони розглядають історію розвитку комп'ютерної техніки, аналізують вплив електомагнітного випромінюванн на організм людини та навколишнє середовище. В результаті аналізу створюють публікацію «Рекомендації щодо безпечного користування та зменшення негативного впливу при користуванні комп'ютером».

Питання проекту

Ключове питання

Друг чи ворог?

Тематичні питання

Як розвивалась комп'ютерна техніка?

Як впливає комп'ютер на живі організми?

Як впливає електромагнітне випромінювання на навколишнє середовище?

Яким чином можна захистити себе або зменшити шкоду?

Змістові питання

Що називають електромагнітною хвилею?

Які розрізняють види хвиль?

Від чого залежить швидкість поширення електромагнітних хвиль?

Дайте порівняльну характеристику модуляції та детектування.

Які сучасні цифрові стандарти існують?

Чи існує технологія, яка не несе ніякої шкоди для здоров’я людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Учні зможуть:

Називати та розрізняти види електромагнітних хвиль за їх довжиною (частотою).

Визначати та розуміти застосування електромагнітних хвиль.

Аналізувати результати досліджень впливу електромагнітних хвиль на організм та навколишнє середовище.

Проводити дослідження питань щодо негативного впливу електромагнітного випромінювання на організм людини на прикладі комп'ютера, збирати та синтезувати дані з різних джерел та представляти результати засобами, які відповідають конкретній аудиторії та цілям презентації.

Оцінювати характер впливу електромагнітних хвиль на організм та навколишнє середовище.

Користуватися різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та синтезування інформації, а також створення та передавання знань відповідній аудиторії.

Діяльність вчителя

На початку проекту:
Вчитель визначає рівень знань учнів по темі способом анкетування.
Разом з учнями переглядає презентацію вчителя, формують чіткі цілі та план роботи по темі.
Під час проекту:
1. Вчитель разом з учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи;
2. Слідкує за тим, як учні проводять дослідження за певним планом, шукають потрібну інформацію, проводять анкетування та потім обробляють інформацію, оформлюють результати дослідження в схеми, графіки, створюють презентацію та публікацію.
3. Корегує діяльність учнів під час проведення анкетування з метою визначення самооцінювання власної діяльності та оцінювання роботи інших членів проектної групи.
4. Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо організації та виконання завдань
5. Допомагає учням розмістити свої враження від роботи на блозі;
На завершальному етапі проекту:
1. Пояснює учням, як заповнити форму для самооцінювання та визначення набутих в проекті практичних навичок;
2. Переглядає підготовлені учнями презентації проекту;
3. Разом із учнями проводять захист головних ідей проекту.
Для оцінювання застосовує наступні критерії:
• Учням дається чітка картина того, що їм необхідно вивчити, чому навчитися.
• Учні мають зворотній зв’язок від вчителя і однолітків щодо досягнення ними прогресу, пов’язаного з навчальними цілями.
• Учні здійснюють самооцінювання власного прогресу у навчанні.
• Вчитель забезпечує інструкції щодо конкретних кроків, які учні мають здійснити для досягнення успіху.
Блог

Критерії оцінювання роботи учнів за рівнями

Публікація "Метод проектів"

Презентація "Комп'ютер - друг чи ворог"

Діяльність учнів

Учні повинні володіти навичками роботи в мережі інтернет:
• Пошук інформації
• Вміння обробляти інформацію в Інтернеті
• Вміння створювати публікації, презентації
• Вміння працювати з таблицями та діаграмами
• Вміння працювати в середовищі Google: аккаунт, диск, блог.
Переглядають презентацію вчителя, формують чіткі цілі та план роботи по темі.
Під час проекту:
1. Вчитель разом з учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи;
2. учні проводять дослідження за певним планом, шукають потрібну інформацію, проводять анкетування та потім обробляють інформацію, оформлюють результати дослідження в схеми, графіки, створюють презентацію та публікацію
3. учні проводять анкетування з метою визначення самооцінювання власної діяльності та оцінювання роботи інших членів проектної групи
4. вчитель здійснює контроль за дотриманням вимог щодо організації та виконання завдань
5. Учні розміщують свої враження від роботи на блозі;
На завершальному етапі проекту:
1. учні заповнюють форму для самооцінювання та визначення набутих в проекті практичних навичок;
2. учні готують презентацію проекту та спільно розробляють план і форму проведення захисту проекту;
3. учні готуються до захисту проекту
4. готують доповідь до захисту;
5. учитель разом із учнями проводять захист головних ідей проекту.

Комп'ютер - друг чи ворог?!
Комп'ютер: переваги і недоліки

Оцінювання

Проміжне

Бланк проміжного контролю виконання роботи

Форма оцінювання спільної діяльності

Підсумкове

Бланк оцінювання виконання учнями проектної роботи:

Бланк самооцінювання учнівської публікації

Самооцінювання учнівської роботи

Корисні ресурси

Інші документи