Портфоліо проекту з теми: "Числові послідовності" (алгебра, 9 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва навчальної теми

Числові послідовності

Основний та другорядні навчальні предмети

Алгебра

Інформатика

Українська мова

Вік учнів, клас

15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Цей навчальний проект з алгебри для учнів 9 класу, в якому учні будуть проводити дослідження з теми Числові послідовності. Групи учнів: «Дослідники числової послідовності», «Дослідники арифметичної прогресії», «Дослідники геометричної прогресії» будуть досліджувати застосування послідовностей на практиці. Групи поділені таким чином, щоб було легко і зручно досліджувати навчальний матеріал, оскільки в них виділено основні поняття теми. Учні будуть досліджувати тему з використанням ІКТ. Проект завершується презентацією учнями результатів своїх досліджень та проведенням учнівської конференції з даної теми.


Ключове запитання

1. Що робить світ впорядкованим?

Тематичні питання

1. Як ростуть гриби?

2. Чи можна записати формулу росту?

Змістові питання

1. Що таке числова послідовність?

2. Арифметична прогресія – це…

3. Геометрична прогресія – це…

4. Способи задання числових послідовностей?

5. Види числових послідовностей?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання за допомогою Контрольного списку самоспрямування у навчанні. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про числові послідовності відбувається при заповненні ними Т-таблиці. Учні з самого початку роботи над проектами використовують Форму оцінювання для презентації, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні, вона використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня і учнівських письмових відповідей на запитання до есе.

Діяльність учнів та вчителя

Тиждень 1.

1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає як учні навчатимуться за методом проектів. Вчитель збирає зацікавлених осіб, оголошує ідею проекту, обговорює з ними План впровадження теми.

2. Вчитель пропонує публікацію про метод проектів.

Публікація Публікація1.png Публікація2.png

3. Вчитель пропонує список питань для самостійного опрацювання (з посиланнями на джерела, з яких можна почерпнути цю інформацію).

4. Вчитель пропонує учням презентацію проекту.

Презентація вчителя

5. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за Т- таблицею, яку пропонує у презентації.

Тиждень 2.

1. Учні обговорюють висунуті проблеми.

2. Учні опрацьовують запропоновані матеріали.

3. Учні визначають свої знання за допомогою Т-таблиці.

Т-таблиця

4. Вчитель об’єднує учнів у дві групи для взаємонавчання.

5. Учні об’єднуються у групи для роботи над проектом:

• «Дослідники числової послідовності»,

• «Дослідники арифметичної прогресії»,

• «Дослідники геометричної прогресії».

6. Вчитель інформує учнів про завдання їхнього дослідження

• «Дослідники числової послідовності» - вивчають все про поняття послідовності;

• «Дослідники арифметичної прогресії» - вивчають все про поняття арифметичної прогресії;

• «Дослідники геометричної прогресії» - вивчають все про поняття геометричної прогресії.

Тиждень 3.

1. Вчитель пропонує групам учнів документи для підтримки дослідження.

Документ Word для дослідження

Прогресії в Excel

Інструкція

2. Вчитель пропонує учням тест про авторське право.

3. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів.

4. Вчитель пропонує учням знайти один сайт самостійно.

Тиждень 4.

1. Вчитель проводить онлайн консультації для спілкування з тими, хто знаходиться поза класною кімнатою;

2. Учні обговорюють план своєї діяльності за допомогою середовища інтернет для спільної роботи над навчальними проектами в групах чи парах в режимі реального часу разом з іншими учасниками;

3. Вчитель застосовує електронну пошту та скайп для спілкування через інтернет.

4. Вчитель пояснює учням основні критерії створення презентації та націлює їх на зміст та обсяг їхніх документів. Для цього вчитель створює форму для оцінювання презентації проекту.

Форма для оцінювання презентації

5. Учні створюють презентації до своїх досліджень.

6. Учні повідомляють про результати своїх досліджень.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Василівна Петришин

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

ЗОСШ №3

Місто\село, район, область

м.Тернопіль

Контактні дані

marichkapetryshyn1[at]gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень-листопад 2014

Місце проведення тренінгу

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Тренери

Барна Ольга Василівна

Шмигер Галина Петрівна