Портфоліо проекту з теми "Правильні многогранники" (Геометрія, 11 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

[[

Назва навчальної теми

Галактика у равлику

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, інформатика, трудове навчання, українська мова

Вік учнів, клас

15-16 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Ключове запитання   Чи є краса в науці?
Тематичні запитання  *Чому предмети навколо нас такі різні?
           *Що спільного у дерева, берега моря, хмари та кровоносних судин нашого організму?
Змістові запитання  *Що це за незнайомці, фрактали?
           *Де шукати цікавих незнайомців?
           *Хто придумав фрактали?
           *Чи є фрактали елементами мистецтва?
           *Які відносини можуть бути між фракталами і музикою?


Цей навчальний проект з теми: «Правильні многогранники» призначений для учнів 11 класу. Учні закріплюють знання геометрії, розвивають навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичного мислення, вміння робити висновки; знайомляться з різноманітністю, творів мистецтва; цікавими фактами про правильні многогранники. Учнів чекають дослідження та пошук інформації для вичерпних відповідей на поставленні тематичні запитання. Під час виконання проекту учні будуть вивчати тему: «Фрактали». Групи учнів: «Історики», «Математики», «Науковці», «Мистецтвознавці» досліджуватимуть вигляд та класифікацію фракталів з використанням ІКТ. Діти будуть складати звіти за результатами їхніх досліджень та знайденою інформацією. Вони будуть збирати та опрацьовувати дані з Інтернету та інших наукових видань, що розкривають суть змістовних питань. Додатково будуть створювати презентації. Робота над проектом завершується у представлення учнями виготовлених за допомогою фракталів іграшок.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку вивчення теми учні проходять підсумкове оцінювання у вигляді заповнення T-таблиці з вивченої раніше теми. Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання для презентації, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні, вона використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію. опитувальник

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Етап 1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає як вони навчатимуться за методом проектів.

Етап 2. Вчитель пропонує публікацію про метод проектів.

Фрактали1.pngФрактали2.png

Етап 3. Вчитель пропонує список питань для самостійного опрацювання.

Етап 4. Вчитель пропонує учням презентацію проекту.

Етап 5. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за Т- таблицею, яку пропонує у презентації.

Етап 6. Учні обговорюють висунуті проблеми.

Етап 7. Учні опрацьовують запропоновані матеріали.

Етап 8. Учні визначають свої знання за допомогою Т-таблиці.

Етап 9. Вчитель об’єднує учнів у групи для взаємонавчання.

Етап 10. Учні об’єднуються у групи для роботи над проектом: • «Історики», • «Математики», • «Науковці», • «Мистецтвознавці».

Етап 11. Вчитель інформує учнів про завдання їхнього дослідження.

Етап 12. Вчитель пропонує групам учнів документи: документ Excel для дослідження, документ Word для дослідження для підтримки дослідження.

Етап 13. Вчитель пропонує учням тест про авторське право.

Етап 14. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів.

Етап 15. Вчитель пропонує учням самостійно пошукати додаткові сайти із допоміжною для них інформацією.

Етап 16. Учні обговорюють план своєї діяльності за допомогою середовища "Інтернет" для спільної роботи над навчальними проектами в групах чи парах в режимі реального часу разом з іншими учасниками;

Етап 17. Вчитель застосовує електронну пошту та скайп для спілкування через інтернет.

Етап 18. Вчитель нагадує учням основні критерії створення презентації, використовуючи інструкцію для створення презентації та націлює їх на зміст та обсяг їхніх документів. Для цього вчитель створює форму для оцінювання презентації проекту.

Етап 19. Учні створюють презентації до своїх досліджень.

Етап 20. Учні повідомляють про результати своїх досліджень.

Етап 21. Учні представляють результати своєї роботи у вигляді іграшок виготовлених за допомогою фракталів. Допомагає учням у цьому вчитель трудового навчання.

Етап 22. Учні оцінюють свої роботи за критеріями, які запропонував вчитель.

контрольний список самоспрямування

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марусяк Вікторія Романівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики, математика

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

м. Тернопіль

Контактні дані

marusyak.vika26 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень-литопад 2014р.

Місце проведення тренінгу

Тренери

Барна Ольга Василівна,

Шмигер Галина Петрівна