Портфоліо проекту з теми "Піраміди" (11 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва навчальної теми

"У світі пірамід" (геометрія 11 клас)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, історія, екологія, астрономія

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Ключове питання

  • Як наука змінює світ?

Тематичні питання

  • Визначення піраміди. Площа поверхні піраміди.
  • Визначення правильної піраміди. Площа бічної поверхні правильної піраміди
  • Властивості правильної піраміди
  • Властивості пірамід, основа яких, вписаний або описаний багатокутник.
  • Правильна усічена піраміда. Її елементи і площа бічної поверхні.

Змістові питання

  • Піраміда - звичайний багатогранник? Чи є у пірамід які-небудь таємниці?
  • Які форми у пірамід, побудованих на землі?
  • Який зв'язок між пірамідами і зірками?
  • Яке місце займають піраміди в житті людей?


Навчальний проект з геометрії для учнів 11 класу по темі «У світі пірамід». У проекті працюють 4 групи учнів: Історики, Дослідники, Математики, Практики. Кожна з груп отримує своє завдання з дослідження даної теми.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів проводиться впродовж вивчення всієї навчальної теми. На початку роботи над проектом вчитель ознайомлює учнів із вступною презентацією, учні разом із вчителем обговорюють поставлені запитання, з допомогою рефлексії кожен учень оцінює свій рівень знань по даній темі. Впродовж вивчення даної теми вчитель проводить додаткові опитування за допомогою «Т - таблиці» та Опитувальника, для визначення рівня знань учнів. Для проведення певних досліджень учні працюючи в групах шукають необхідну інформацію в мережі Інтернет, опрацьовують певну літературу, а також вчитель та обдаровані учні надають допомогу учням, які її потребують. У своїй роботі над проектом учні використовують Контрольний список, який допомогає їм визначити правильні кроки проведення дослідження. По закінченні роботи над проектом учні користуючись Формою оцінювання презентації та публікації, оцінюють свою роботу з допомогою вчителя. Після захисту проекту відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Опитувальник до проекту

Т-таблиця

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає у який спосіб вони навчатимуться за методом проектів.
2. Пропонує публікацію про метод проектів.

Публікація1 .jpg
Публікація2.jpg


3. Пропонує список запитань для самостійного опрацювання (наголошує на тому, звідки учні можуть взяти відповіді на питання).
4. Вчитель пропонує учням презентацію проекту, ознайомлює дітей з ключовим та тематичними питаннями.Презентація вчителя
5. Вчитель визначає навчальні потреби учнів за Т-таблицею, яку пропонує у презентації.Т-таблиця
6. Вчитель перевіряє знання учнів з теми за допогою Опитувальника.Тест для перевірки знань
7. Учні обговорюють висунуті питання і проблеми.
8. Учні опрацьовують запропоновані вчителем запитання.
9. Учні визначають свої знання з допомогою Т-таблиці.
10. Вчитель проводить консультацію для дітей, які не справились із завданнями.
11. Учні проводять взаємонавчання.
12. Для об*єднання дітей у групи вчитель пропонує метод опитування.
13. У проекті працюють групи учнів: Дослідники Теоретики Практики
14. Учні з самого початку роботи над проектами використовуютьКонтрольний список самоспрямування у навчанні
15. Вчитель пропонує інструкціюдля створення учнівських робіт
16. Вчитель пропонує групам учнів документи для підтримки дослідження
17. Вчитель пропонує учням пройти тест "Авторське право" | Тест
18. Для пошуку потрібних рішень вчитель пропонує учням список сайтів.
19. Вчитель дає учням посилання на сайти і пропонує знайти ще хоча б один.
20. Для оцінювання створених учнями презентацій вчитель готує Форма для оцінювання презентацій учнів
21. Учням пропонуються зразки учнівських робіт.
22. Учні ознайомлюються з критеріями оцінювання учнівської роботи.
23. Кожна з групок учнів планує свою роботу і розподіляє ролі.
24. Учні приступають до роботи
25. У разі виникнення питань вчитель пропонує консультації у вигляді електронної пошти

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Галина Галайчук

Фах, навчальний предмет

математика

Навчальний заклад

Тернопільський національний педагогічний уніерситет ім. В. Гнатюка

Місто\село, район, область

м. Тернопіль

Контактні дані

email galajchuk_gvнаfizmat.tnpu.edu.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

ТНПУ ім.В.Гнатюка

Тренери

Барна Олена Василівна Шмигер Галина Петрівна