Потрфоліо з навчальної теми "Раціональні числа та дії над ними"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Назва навчальної теми

Раціональні числа та дії над ними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Географія

Українська мова

Вік учнів, клас

6 клас 11-12 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Що буде завтра» призначений для учнів 6 класу і передбачає вивчення теми "Раціональні числа та дії над ними". Даний проект має за мету розвивати навички мислення вищих рівнів, комунікативні навички та навички співробітництва, інформаційну грамотність, розвивати навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичного мислення, вміння робити висновки. Учні працюватимуть в групах ( "Теоретики" (опрацьовують теоретичний матеріал), "Дослідники" (досліджують прогноз погоди та описують його на мові математики), "Журналісти" (викладають основний матеріал теми у зручному та цікавому вигляді), "Аналітики" (здійснюють опитування та перевірку знань учнів з даної теми).) кожна з груп отримує своє завдання з дослідження даної теми. Під час роботи учні ведуть записи у блозі, щодо результатів виконаних робіт. Результатом діяльності учнів є виступ "Прогноз погоди" на тиждень, який доповнюється плакатом.

Ключове питання

Яким чином числа впливають на нас?

Тематичні питання

Чи завжди різниця додатня?

Чи завжди сума додатня?

Яким чином від’ємні числа використовуються в житті?

Змістові питання

Яке число називають раціональним?

Які числа називаються протилежними?

Як додати два числа з однаковими знаками?

Як додати два числа з різними знаками?

Що таке модуль числа?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Вчитель проводить оцінювання впродовж усього проекту. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми вчитель організовує обговорення ключового запитання проекту, з допомогою рефлексії кожен учень оцінює свій рівень знань. Для оцінювання знань з даної теми вчитель пропонує учням Т-таблицю, а також опитувальник, для того щоб бачити на якому етапі знаходиться кожен учень, а також для визначення питань з яких учні потребують допомоги. Учні з самого початку роботи над проектами використовують Контрольний список самоспрямування у навчанні, для оцінення вмінь керувати власним навчанням. Наприкінці роботи над проектом учням пропонується форма оцінювання їхньої роботи. Після захисту проекту відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Діяльність учнів та вчителя

Робота вчителя


1. Вчитель оголошує тему навчального проекту і розповідає учням як вони навчатимуться за методом проектів.

2. Пропонує проблему яку вони будуть вирішувати та формулює питання які вони будуть розвязувати для вирішення проблеми.

3. Вчитель розповідає учням що вони будуть навчатися за методом проектів.

4. Пропонує публікацію про метод проектів.

Зав 11.jpg Зав 22.jpg

5. Вчитель збирає зацікавлених осіб, оголошує ідею проекту, обговорює з ними і приймає рішення щодо плану реалізації проекту.

6. Вчитель пропонує учням презентацію проекту.

7. Учні разом з вчителем обговорюють цілі і основні питання проекту.

8. Вчитель перевіряє рівень знань за запрпонованою Т-таблицею.

9. У проекті учні об’єднуються у такі групи: Теоретики (опрацьовують теоретичний матеріал), Дослідники (досліджують прогноз погоди та описують його на мові математики), Журналісти (викладають основний матеріал теми у зручному та цікавому вигляді), Аналітики (здійснюють опитування та перевірку знань учнів з даної теми).

10. Пропонує якою пошуковою сисемою користуватися, які ключові слова використовувати для пошуку, як правильно зберігати знайдені відомості з інтернету.

11. Учні працюють над пошуком інформації з даної теми в інтернеті.

12. Вчитель запрошує вчителя з правознавства для ознайомлення учнів з питанням дотримання авторського права при роботі в інтернеті.

13. Учні працюють з тестом про авторське право.

14. Вчитель пропонує інструкцію для створення блогу.

15. Вчитель пропонує учням документи для підтримки дослідження(Word і Excel).

16. Вчитель демонструє приклад учнівського блогу.

17. Вчитель демонструє приклад учнівської роботи.


Робота учнів


18. Учні обговорюють висунуті проблеми.

19. Учні опрацьовують запропоновані матеріали.

20. Кожна з групок учнів планує свою роботу і розподіляє ролі та працює над поставленим їм завданням.

21. Вчитель визначає проблеми учнів з теми за допомогою опитувальника.

22. Впродовж проекту учні використовують Контрольний список самоспрямування у проекті, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні.

23. Учні ознайомлюються з контрольним списком для виступу.

24. Учні опрацьовують літературу, шукають відповідну інформацію в мережі Інтернет, здійснюючи при цьому записи у блозі щодо результатів виконаних робіт.

25. Учні спілкуються в позаурочний чаc, і прописують свою діяльність у блозі.


Заключний етап


26. Вчитель перевіряє результат виконаної роботи учнів.

27. Результатом діяльності учнів є виступ "Прогноз погоди" на тиждень, який доповнюється плакатом.

28. Після демонстрації проведених досліджень учні роблять висновки, аналізують виконану роботу над проектом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Федчак Тетяна Василівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

ТНПУ

Місто\село, район, область

с. Острів Тернопільський район, Тернопільська область

Контактні дані

krutygolova_tv@fizmat.tnpu.edu.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Вересень - Жовтень 2015 року

Місце проведення тренінгу

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Тренери

Барна Ольга Василівна