Практична робота.4.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: «Робота з датами. Створення діаграм на базі таблиці в Excel»

Мета роботи: Закріпити теоретичний матеріал з теми. Відпрацювати навички створення діаграм та графіків до таблиць в

табличному процесорі


Хід роботи.

1. Підготовити комп’ютер до роботи. Завантажити табличний процесор.

2. На аркуші з іменем «Мої важливі дати» створити таблицю даного зразка:


555000.JPG


Щоб знайти, наприклад кількість днів, що залишилися до останнього дзвоника (28 травня 2010 року), слід ввести поточну дату

СЕГОДНЯ(), ввести дату останнього дзвоника ДАТА(рік; місяць; день), знайти різницю цих дат.

Щоб встановити, який день тижня припадає на 28 травня: ввести потрібну дату в А1, потім скористатися функцією для визначення дня

тижня за датою ДЕНЬНЕД(А1;1) – тип 1 подає дні тижня у порядку від неділі (1) до суботи (7). Результат та формули записати у звіт.

3. На аркуші з іменем «Продаж книг Діаграма» побудувати об’ємну гістограму за даними таблиці(номер магазину, щомісячне

виконання плану). Попередньо скопіювати таблицю «Продаж книг».


5551111.JPG


4. Створіть на аркуші «Графік функції» таблицю із обчисленими значеннями функції y=sin2x на проміжку від «-5» до «+5» з кроком

«0,5». Побудуйте графік за даною таблицею.


555222.JPG


5. За даними таблиці «Товарний чек» побудуйте кругову діаграму на аркуші з іменем «Товарний чек Діаграма», попередньо

скопіювавши необхідну таблицю


555333.JPG


6. Створіть на аркуші з іменем «Температура» температурний лист хворого, на якому розмістіть температуру хворого (ранішню,

вечірню) та графік температур.


555444.JPG


7. Створіть на аркуші з іменем «Зарплата» таблицю нарахування заробітної плати та об’ємну розрізану кругову діаграму з даними

таблиці, попередньо заповнивши даними таблицю.


555555.JPG


8. Провести редагування та форматування, побудованих під час виконання практичної роботи, діаграм на власний розсуд. Здійснити

формат області діаграм, формат області побудови в діаграмах, форматування осей, легенди; застосуйте різні стилі; різні макети;

вставте назви діаграм, назви осей, від форматуйте їх.

9. У звіт запишіть: як будуються діаграми, як вони редагуються, форматуються (на 1 прикладі).

10. Збережіть результати практичної роботи, здайте звіт про роботу. Закрийте програму. Вимкніть комп’ютер

Вході виконання практичної роботи робіть фізкультпаузи, вправи для зняття втоми, вправи для очей.