Призначення і використання функцій у ЕТ

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Урок підготувала студентка групи МІ-52 Волотка Галина

Тема: Призначення і використання функцій у ЕТ.

Мета:

  • сформувати поняття: функції, аргументу функції;
  • розглянути: методи вставки функцій, роботу з Майстром функцій;
  • формувати вміння: працювати з функціями, виконувати обчислення з використанням функцій.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вчитель перевіряє готовність учнів до уроку. Учні повторюють правила техніки безпеки.

II. Перевірка домашнього завдання

Учні демонструють і коментують домашні вправи.

III. Актуалізація опорних знань

Вчитель проводить фронтальне опитування.

Запитання:

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Назвіть правила введення формул до ЕТ.

3. Які оператори Excel вам відомі? Укажіть порядок їх виконання.

4. Які типи даних використовуються в Excel?

5. Які об'єкти можуть входити до складу формул?

IV. Вивчення нового матеріалу

Вчитель пояснює новий матеріал та демонструє його по мережі.

Крім чисел, тексту й адреси комірок, у формулу можуть входити вбудовані в Excel функції.

Функції

Функції — це наперед визначені формули, що виконують обчислення за заданими величинами, які називаються аргументами, в указаному порядку. Ці функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.

Структура функції

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками.

Ім'я функції

Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть комірку та натисніть клавіші SHIFT + F3.

Аргументи

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (TRUE та FALSE), масиви, значення помилки (наприклад #N/A) або посилання на комірку. У кожному окремому випадку потрібно використовувати відповідний тип аргументу. Константи, формули або функції також використовуються як аргументи.

Після вводу функції з'являється вспливаюча підказка із синтаксисом і аргументами.

Введення формул

Діалогове вікно Вставка функції полегшує введення функцій під час створення формул, що містять функції. Під час введення Функції у формулу діалогове вікно Вставка функції відображає ім'я функції, всі її аргументи, опис функції та кожного аргументу, поточний результат функції та всієї формули.

Вкладені функції

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів іншої функції. У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій. Якщо функція Б є аргументом функції А, функція Б знаходиться на другому рівні вкладення. В Excel для вибору пропонуються такі категорії функцій:

Ф1.png

Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій. Математичні функції дозволяють проводити прості і складні обчислення, наприклад обчислення суми діапазону комірок, обчисленні суми комірок діапазону, що задовольняють вказану умову, округлення чисел тощо.

У комірку можна вставити текстову примітку — певний опію або зауваження щодо її вмісту. Для цього використовується команда меню Вставка → Примітка.

V. Усвідомлення і закріплення вивченого матеріалу

Учням пояснюється і демонструється застосування функцій на прикладах:

1) Обчисліть значення виразу:

Ф2.png

2) Знайдіть значення змінної з використанням логічної функції

Ф3.png

Задача може бути розв'язана кількома способами. Наприклад:

Ф4.png

VI. Формування вмінь і навичок

Практична робота

Інструктивна картка

1. Запишіть формулу для обчислення значення функції (за допомогою формул та функцій Excel):

Ф5.png

Ф6.png

2. На новому аркуші створіть та заповніть таблицю, в якій для заданих чисел, що знаходяться в комірках від А2 до В7, обчислюється їх сума, середнє арифметичне та добуток, визначається мінімальне та максимальне значення з діапазону даних.

Ф7.png

3. На окремому аркуші організуйте запис поданих та відповідних функцій для знаходження коренів квадратного рівняння.

VII. Узагальнення вивченого матеріалу. Підбиття підсумків уроку

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Які оператори Excel вам відомі?

3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?

4. Чи можна ввести формулу вручну?

5. Для чого в електронних таблицях використовуються вбудовані функції?

6. Перелічіть функції, які ви використовували на цьому уроці?

7. Які логічні функції, вбудовані в Excel, ви знаєте?

8. Наведіть приклади використання математичних функцій.

9. Що називається аргументом функції?

10. Як скопіювати функцію в інші комірки ЕТ?

11. Скільки логічних функцій можуть бути вкладеними одна в одну?

Вчитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

Література: Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 клас - К.: А.С.К.,2005 Костриба О.В., Лещук Р.І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Академічний рівень. - Х.: Вид. група "Основа", 2010