Призначення і функції табличного процесора

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Урок підготувала і провела: Гудима Світлана Володимирівна, студентка групи МІ-53.

Тема: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу.

Мета: розглянути поняття «елетронні таблиці», «табличний процесор», основні об’єкти ЕТ, структуру вікна MS-Excel; визначити призначення та основні функції табличного процесора; ознайомити з галузями використання MS-Excel.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Ви починаєте вивчати нову тему – «Табличний процесор». На дану тему відводиться 10 годин, з них 5 практичних робіт. В результаті ви повинні отримати певні знання, вміння та навички.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Одним з найважливіших засобів опрацювання і зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною. Програми, які забезпечують автоматизацію процесу створення, опрацювання, форматування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць або їх частин, надзвичайно корисні і потрібні, і ось такій програмі будуть присвячені уроки нашої теми. (Презентація)

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

ІV. Вивчення нового матеріалу

Електронна таблиця – сукупність рядків та стовпчиків, стовпчики позначені літерами латинського алфавіту, а рядки цифрами. Перетин рядка і стовпчика називається коміркою. Кожна комірка (клітинка) має свою адресу, яка складається з літери стовпчика та цифри рядка (А5, В7, К4,…). Рядки: 1…65536, стовпці: А–IV (всього 256).

Електронна таблиця – це комп’ютерна програма, яка забезпечує автоматизацію процесу створення, опрацювання, форматування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць або їх частин. Часто багатофункціональні ЕТ називають табличним процесором.

Приклади ЕТ: SuperCalc, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel та ін.

Порівняно простими в використанні та поширеними є електронні таблиці Microsoft Excel. І на наших уроках ми вивчатимемо електронні таблиці на прикладі саме Microsoft Excel, що входить до складу пакету Microsoft Office.

Інтерфейс програми

Вікно.JPG

Елементи (об’єкти) головного вікна Excel.

Робоча книга. Файл Excel, який містить декілька робочих листів.

Робочий лист. Область Excel, яка складається з комірок. Кожна робоча книга містить в собі 3 листа. Ми можемо змінювати їх кількість.

Комірка. Одна з прямокутних рамок, з яких складається робочий лист. В комірку можна вводити будь-яку інформацію: числа, текст, математичні формули, логотипи і складні графічні зображення.

Стрічка. Група комірок, які розташовані в один ряд по горизонталі. Кожна стрічка має свій номер.

Стовпчик. Група комірок, які розташовані в один рядок по вертикалі. Кожний стовпчик позначається однією чи декількома буквами.

Адреса комірки. Ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказування букви, яка задає стовпчик, і порядкового номеру стрічки.

Ім’я робочого листа. Ім’я кожного робочого листа відображається на ярличку, який розташований в нижній частині вікна Excel.

Стрічка заголовка програми містить ім’я програми. В правому верхньому кутку екрану знаходяться два ряди кнопок. Кнопки верхнього ряду дозволяють змінбвати розміри вікнамсамої Excel,а нижнього – її робочих книг.

Стрічка меню.Саме з неї починається виконання багатьох завдань в Excel.

Поле імені і стрічка формул. В полі імені відображається ім’я активної комірки. Стрічка формул використовується для зміни даних, які знаходяться в активній комірці.

Смуги прокрутки. Дозволяють проглядати ті частини робочого листа, які не видно на екрані.

Стрічка стану. Відображає різні повідомлення і поточний стан робочої книги.

Після запуску програми автоматично створюється документ Книга1. Інтерфейс Excel багатодокументний. Кожний документ в Excel називається Робочою книгою. Файли Робочих книг мають розширення .xls, а шаблонів документів .xlt.

Кожна книга складається з листів (аркушів). По замовчуванню книга містить три листи (Лист1, Лист2, Лист3). Той лист, який в даний момент відкритий називається активним.

Виділена комірка називається активною, або поточною. Адреса активної комірки відображається в полі імені.

Діапазон стовпців – це вертикальна смуга таблиці. Діапазон В:Е – це вертикальна смуга шириною 4 стовпці від стовпця з ім’ям В до стовпця з ім’ям Е включно.

Діапазон рядків – це горизонтальна смуга таблиці. Діапазон 3:8 – це горизонтальна смуга шириною в 6 рядків від 3 до 8 включно.

Діапазон комірок – це прямокутник, що задається адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок. Наприклад, діапазон В3:Е8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4×6=24 комірки.

Властивості комірки:

• Тип та колір фону.

• Тип, розмір та колір шрифту.

• Тип, колір і місце проведення границі.

• Тип вирівнювання.

• Тип орієнтації тексту.

• Тип даних.

• Захист.

Введення даних в ЕТ.

Дані в ЕТ бувають різних типів, наприклад: чмсло, текст, формула.

Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з вткористанням інших методів (вставка готових, автозаповнення, перетягування, та ін.)

Для того, щоб активізувати комірку, необхідно помістити курсор на ній (активізована комірка буде обрамлена чорним кольором). Після завершення введення даних у комірку необхідно натиснути Enter або скористатись клавішами курсором.

Елементарні способи редагування таблиць:

– зміна даних (переміщення і копіювання даних, перетягування і кидання, виокристання буфера обміну, маркер заповнення);

– вставка рядків і стовпців;

– видалення рядків, стовпців і комірок.

Якщо почати вводити нові дані у клітинку, то старі зникають!

Для редагування вмісту клітинки можна використати методи:

– поставити курсор на потрібну клітинкуі натиснути F2, потім з допомогою клавіш керування курсором, клавіш Delete і BackSpace змінити написане;

– двічі швидко клацнути по комірці, потім змінити написане;

– підвести вказівку миші до рядка формул і клацнути в ньому, в самому рядку формул зробити зміни.

Всі зміни підтверджуються клавішею Enter.

Редагування.JPG

V. Закріплення вивченого

Експрес-опитування учнів:

– Що називається електронною таблицею?

– Для чого створені електронні таблиці?

– Які можливості електронних таблиць ви знаєте?

– Які вам відомі об’єкти таблиці?

– З якою програмою схожий інтерфейс програми Excel?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.