Спадщина Піфагора

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Проект: "Спадщина Піфагора")
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Біланик Ольга Богданівна

Назва проекту

Спадщина Піфагора

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія - основний предмет

Історія та інформатика - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас: 8-9

Вік: 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект пропонується учням 8 класу під час вивчення теми «Теорема Піфагора». В процесі роботи над проектом учні поглиблять свої знання з історії математики,навчального матеріалу з геометрії; відшукають цікаві доведення теореми, навчаться застосовувати теорему Піфагора при розв’язуванні задач. Під час роботи над проектом учні поділяються на три групи: «Історики», «Теоретики», «Практики». Школярі набудуть навички самостійної роботи з додатковою літературою, закріплять уміння працювати на комп’ютері. Учні створять публікацію і презентацію, оцінять результати своїх досліджень. Діти набудуть навиків організації колективної та групової роботи.

Питання проекту

Ключове питання

Вічне питання в математиці: а чи не все одно?

Тематичні питання

Чи потрібна теорема Піфагора для людства?

Чим цікава біографія Піфагора?

Хто такий Піфагор і що він дав світу?

Змістові питання

Сформулюйте теорему Піфагора.

У якому трикутнику використовується теорема Піфагора?

Скільки існує способів доведення теореми Піфагора?

Сформулюйте «учнівське» тлумачення теореми.

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми. Познайомити учнів з різними доведеннями теореми Піфагора.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, інтересу до різних предметів.


Очікувані результати: - виховати в учнів інтерес до вивчення математики;

- ознайомити восьмикласників з життєвим шляхом давньогрецького вченого Піфагора Самоського, історією та способами доведення теореми Піфагора;

- виробити у школярів практичних навиків у використанні теореми Піфагора;

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- знати історію походження основних понять теми та їх використання в інших галузях;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація теоретиків

Презентація практиків

Публікація учнів

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

Завдання для оцінювання учнів

Критерій оцінювання учнівського блогу

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації

Критерії оцінювання проекту

Таблиця З-Х-Д

Корисні ресурси

Піфагор-вікіпедія

Піфагорове дерево

Теорема Піфагора

Піфагор

Теорема Піфагора (дещо цікаве)

Інші документи

форма опитування

дозволи батьків

Рeфлексія


[Категория:Интел ]