Проект Intel 10.1: Усний рахунок!

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Тустановський Олександр Миколайович

Назва проекту

"Усний рахунок!"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика.

Вік учнів, клас

Клас: 5-8

Вік: 11-14 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 5-8 класу. В ході проекту учні дізнаються про можливість шводкого та цікавого обчислення, аналізують використання калькуляторів та обчислювальних програм, визначають чи потрібне використання цих "благ" очислювання. Даний проект буде реалізовуватись поза реалізацією навчальної програми з метою розвитку в учнів навичок усного рахунку. Проект дозволить удосконалити вміння проводити обрахунки без допоміжних ресурсів і використовувати не стандартні способи обчислення, але не менш ефективних. Учням буде запропоновано об’єднатись у наступні групи за бажаннями та нахилами: дослідники, любителі калькуляторів, любителі усного рахунку. Результатом виконання проекту буде виконання презинтації або газети на тему «Усний рахунок» кожною групою, або ж колективної. А також самостійно учнями має бути створений блог на тему проекту (або з допомогою вчителя зважаючи що учні можуть не вміти цього зробити).

Питання проекту

Ключове питання

Чи потрибно використовувати усний рахунок при сучасному розвитку обчислуввальної техніки?

Тематичні питання

- Чи можливо швидко та якісно виконувати обчислення?
- Чи розвивається ваш усний рахунок при використанні обчислювальної техніки?
- Як розвивалась комп'ютерна техніка?

Змістові питання

Що називають обчисленням?

Які існують арифметичні дії?

Від чого залежить швидкість обчислювання?

Які сучасні технології допомагають нам в обчисленнях?

Що означає поділити одне число на інше?

Що таке дільник числа?

Які числа діляться на 2, 3, 5, 9, 10?

Які числа діляться на 4, 6, 11, 25?

Як формули скороченого множення допомагають при проведенні обчислень?

Якими способами та за якими формулами можна розкладати многочлен на множники?

Як швидко підносити числа до квадрату?

Як перетворити десятковий періодичний дріб у звичайний?

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Мета проекту донести до учнів думку про важливість виконання усних обрахунків. Під час проекту учні отримують інформацію про те як швидко і якісно виконувати певні арифметичні дії. Отримають відомості про нестандартний спосіб множення будь яких двох чисел. Учні дізнаються про статистику похибок обчислювалюної техніки.

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1) Вчитель формулює тему, мету і завдання проекту.
2) Складає план проведення проекту.
3) Формулює ключові, тематичні і змістові питання.
4) Підбирає матеріали для реалізації проекту.
5) Готує презентацію для реалізації проекту.
6) Розробляє критерій оцінювання учнів.

Початковий етап реалізації проекту:

1) Вчитель повідомляє учням тему проекту, формулює мету і завдання проекту.
2) Формулює ключові, тематичні і змістові питання учням.
3) Ділить учні на три групи, які будуть розв'язувати різні задачі:
-Перша група - Дослідники.
-Друга група - Любителі калькуляторів.
-Третя група - Любителі усного рахунку.
4) Формулює для кожної групи завдання, які вони повинні розв'язати.
5) Вказує в якій вказує в якій формі повинні групи представити результати і як вони будуть оцінюватися.

Основний етап реалізації проекту:

Впродовж проекту вчитель проводить консультації для кожної з груп, допомагає при виникненні проблем.

Кінцевий етап реалізації проекту:

В кінці проекту вчитель оцінює презентацію і звіт кожної групи, що є результатом їх проективної діяльності.

Блог
Газета
Фасилітація
Презентація

Діяльність учнів

Початковий етап проекту:

1) Учні взнають тему проекту, мету і завдання проекту.
2) Взнають ключові, тематичні і змістові питання і намагаються на них відповісти.
3) Діляться на групи, які будуть розв'язувати різні задачі.
4) Кожна група отримує своє завдання.

Основний етап проекту:

1) Учні обмінюються власними думками щодо розв'язання завдання, користуються додатковою літераткрою, інтернет-ресурсами.
2) Консультуються з вчителем стосовно розв'язку і його оформлення.
3) Оформлюють розв'язки у вигляді презентації і звіту.

Кінцевий етап проекту:

1) Учні здають презентації.
2) Діляться власними враженнями від проекту, обмінюються цікавою інформацією, яку взнали.


Блог
Опитування
Презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою презентацією вчителя, обговорюють ключовий і тематичні питання проекту, за допомогою мозкового штурму виявляють основні ідеї в реалізації проекту. за допомогою таблиці ЗХКУ та організаційної діаграми з'ясовують свій рівень знань по темі. Під час роботи над проектом учитель і обдаровані учні консультують тих, хто цього потребує, проводять потокову перевірку знань. Учні відображають свої враження від роботи над проектом у щоденнику рефлексії. Учитель видає учням інструкцію по створенню блогу. По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи видані критерії, за допомогою таблиці ЗХКУ визначають поточний рівень знань по темі і з'ясовують, що вони ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.

Форма оцінювання учнівської публікації
Щоденник рефлексії
Критерій оцінювання презентації
Таблиця ЗХД
Форма самооцінювання роботи в проекті
Онлайн анкета "Усно, письмово чи технічно?"

Корисні ресурси

Intel@Навчання для майбутнього. Версія 10.1
Вікіпедія: Калькулятор
http://formula.co.ua/pdf/ms_calculator.pdf
http://www.calculator-pro.ru/
Історія винекнення калькуляторів
Вікіпедія: Калькулятор
http://calcarh.narod.ru/indexh1.html
Історія лічильних машин
Використання комп'ютерів на уроках математики
Блог вчителя математики Галини Михайлівни Дудар
Калькулятори на всі випадки життя
Цікава математика
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=NWeoGVdUk50
https://www.youtube.com/watch?v=4foKjck3OiE
Множимо в стовпчик як китайці

Інші документи

Категория:Интел