Робота з аркушами

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу. Додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення ча-стини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркуші.

Мета:

- формувати вміння виконувати дії з аркушами ЕТ різними засобами;

- розвивати навички командної роботи;

- виховувати риси комунікабельної людини.

Тип уроку: комбінований, урок-змагання.

ХІД УРОКУ

Клас поділити чотири групи по 3-4 учні у кожній. Розподіл обов'язків у групі може бути таким:

Користувачі.JPG

І. Актуалізація опорних знань

Конкурс № 1 «Розминка»

Кожній групі видається чистий аркуш паперу та творче зав¬дання.

1. Скласти опорний конспект теми «Електронні таблиці» на аркуші великого формату. Складений опорний конспект повинен містити помилку, яку необхідно вказати на чистому аркуші під цифрою 1).

2. Під цифрою 2) необхідно скласти список питань до опонентів, який випливає зі складеного опорного конспекту. Конкурс оцінюється:

1. Оригінальність — 1-2 б.

2. Творчий підхід — 1-2 б.

3. Рівень володіння навчальним матеріалом — 1-4 б.

4. Рівень питань, їх доцільність та складність — 1-2 б.

5. Активна участь у роботі команди всіх членів — 1-2 б. Максимальна оцінка за конкурс — 12 6.

II. Вивчення нового матеріалу

Конкурс № 2 «Науково-дослідницька лабораторія»

Етап № 1. Учасникам груп дається завдання опрацювати за допо¬могою підручника новий матеріал з теми: «Переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення арку¬шів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, пере¬йменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів». Головне у роботі групи: кожен учень повинен оволодіти матеріалом.

Етап № 2. Гра «Так — ні» проходить у два тури — питання для першої і другої команд та аналіз виконання завдань для третьої і четвертої.

Команди шикуються одна проти одної, члени команд відповідають на питання «Так» або «Ні» послідовно. Запропонуйте такі питання

Питання.JPG

За кожну правильну відповідь команда отримує по 2 б. Максимальна кількість балів — 12 б.

III. Виконання учнями практичних завдань на комп'ютері

Конкурс № 3. «Живі рядки»

Кожна команда отримуй завдання якомога скоріше з карток, які вона має, скласти порядок дій для роботи з аркушами. Дозволяється використовувати комп'ютер.

Завдання № 1. Вилучити аркуш № 5 за допомогою горизонтального меню ' Відповідь, яку повинна скласти Команда:

Завдання1.JPG

Завдання № 2. Змінити назву аркуша № 4 за допомогою горизон¬тального меню. Відповідь, яку повинна скласти команда:

Завдання2.JPG

Завдання № 3. Між аркушами № 1 та № 2 уставити ще один аркуш за допомогою горизонтального меню. Відповідь, яку повинна скласти команда.

Завдання3.JPG

Кількість балів за кожне завдання може залежати від числа завдань. Найбільшу кількість балів отримує команда, яка першою правильно відповіла на питання. Максимальна кількість балів за конкурс — 12 балів.

IV. Підбиття підсумків уроку

Визначення переможця гри. Рефлексія участі учнів у роботі команд.

V. Домашнє завдання

Прочитати текст підручника «Робота з аркушами», дати відповідь на запитання після тексту.