Робота з фрагментами тексту. Форматування тексту

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: ознайомити учнів з різними прийомами форматування тексту

Тип уроку: урок лекція

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

 • Які є способи створення текстового документу?
 • За допомогою яких команд, можна зберегти текстових документ?
 • Які команди входять до головного меню Word?

Вивчення нового матеріалу

Робота з фрагментами тексту

 • Що таке фрагмент тексту і як його виділити?

Для виділення фрагменту тексту можна використати такі способи:

Format 1.JPG

З виділеними фрагментами тексту можна виконувати команди:

 • копіювання,
 • переміщення,
 • видалення,
 • форматування тощо

Видалення тексту можна виконати за допомогою таких команд:

 • Правка→Очистити
 • Клавіші Delete, backspace

Копіювання можна виконувати за допомогою таких команд:

 • Правка→Копіювати, Правка →Вставити
 • Комбінація клавіш Сtrl+С, Сtrl+V

Переміщення виконується за допомогою таких команд:

 • Правка→Вирізати, Правка→Вставити;
 • Комбінація клавіш Сtrl+X, Сtrl+V

Форматування тексту

Форматуванняце надання тексту певних властивостей і вигляду

Розрізняють форматування:

 • сторінок,
 • абзаців,
 • символів

Для форматування сторінки використовують команду: Файл→Параметри сторінки

Format 2.JPG


Змінити зовнішній вид (параметри) символів можна за допомогою кнопок панелі інструментів Форматування або викликавши послугою головного меню Формат → Шрифт вікно налагодження параметрів шрифта Шрифт рис. 2

Format 3.JPG

Pис. 2 Команди форматування шрифту панелі інструментів Форматування

Для створення стилю заголовка документа виконують такі дії:

 • виділяють необхідний фрагмент тексту для форматування: символ, слово, речення, абзац або увесь текст;
 • використовуючи команду Формат → Шрифт встановлюються параметри форматування (рис.3)

Format 4.JPG

Pис. 3 Діалогове вікно Шрифт (вкладка Шрифт) використовується для параметрів встановлення шрифту

Форматування абзацу

Кожен абзац визначається відступом зліва, від лівого краю сторінки, відповідно відступом з права, міжрядковим інтервалом, способами вирівнювання тощо. Налагодження параметрів абзацу можна здійснити використовуючи команди панелі інструментів Форматування (рис.4) та горизонтальної лінійки.

Format 5.JPG

Pис. 4 Команди форматування абзацу панелі інструментів Форматування

На горизонтальній координатній лінійці знаходяться:

 • маркер абзацного відступу першого рядка;
 • маркери задання лівої та правої меж абзацу відповідно (рис.5)

Пересуваючи їх за допомогою миші, можна змінювати відповідні параметри абзацу.

Format 6.JPG

Pис. 5 Горизонтальна лінійка з маркерами встановлення границь абзацу

Для більш точного встановлення параметрів абзацу використовується команда Абзац із меню Формат. Після вибору цієї команди з'являється діалогове вікно Абзац (рис.6). Встановлення абзацних відступів та інтервалів виконується на вкладці Відступи та інтервали.

Format 7.JPG

Pис. 6 Діалогове вікно Абзац (вкладка Відступи та інтервали)

Підведення підсумків

 • Які команди виконують з виділеними фрагментами тексту?
 • Що таке форматування тексту?
 • Яке є форматування?
 • Які команди використовуються для форматування символів?
 • За допомогою якої команди можна змінити параметри сторінки?
 • Які команди використовуються для форматування абзацу?

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал з підручника Зарецька І.Т Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Частина 1. Тема: Текстовий редактор.