Робоча група

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Шановні користувачі!

Нарешті можемо запропонувати вам вкрай необхідну, на нашу думку, розробку. Це – інтерфейс «Робочої групи», покликаний зробити простою і зручною роботу над законопроектами. Ми з нетерпінням чекали на цю розробку, оскільки без неї вкрай важко було починати роботу над важливим сегментом всього проекту – перетворенням концепцій, підтриманих «Ідеальною Країною», на законопроекти. Зважаючи на те, що дієздатним вже є один з профільних комітетів – Комітет з питань освіти і науки – пропонуємо йому розглянути можливість роботи з концепціями «Національний пріорітет – високі технології» та «Межсетевой коммуникатор – технологическая база построения электронного общества». Решта концепцій – «на підході».

Як працює робоча група:

Робоча група створюється для роботи над законопроектом (якщо він поданий) або ж для його розробки. Ініціатор створення РГ (після підтвердження створення РГ модератором) запрошує до неї інших Депутатів. Кожен з дійсних учасників РГ має можливість запросити до роботи нового Депутата. Група вважається сформованою, якщо в ній є 3 учасники.

Принципова відмінність робочої групи полягає в тому, що кожен її учасник має можливість самостійно подати варіант статті документа, над яким працює група.

Якщо РГ бере до роботи вже існуючий законопроект або чернетку законопроекту, то для неї створюється окрема версія цього документу, незалежна від першоджерела. У процесі роботи Робоча група має можливість проводити внутрішнє обговорення на публічному або закритому форумі, ініціювати й проводити голосування по документу.


1.JPG

Що таке "Групи"?

Групи - спеціально створені об'єднання користувачів за рівнем доступу, інтересами і т.д. Кожен учасник може належати до кількох груп, а кожна група може мати власні рівні доступу. Це дозволяє легше надавати модераторські права чи обмежувати доступ до певних форумів.


Як долучитись до певної групи?

Для початку перейдіть на сторінку Групи, виберіть групу, до якої хочете долучитись. Не всі групи є відкритими - деякі є закритими, а є і приховані. Якщо група відкрита, можете надіслати запит на приєднання до неї. Модератор групи вирішить, чи брати вас до своєї групи. Якщо ж він відхилить ваш запит, не відсилайте його знову, на це були певні причини.


Як стати модератором групи?

Групи створюються адміністрацією форуму, вони і призначають модераторів. Якщо ви зацікавлені у створенні групи - зв'яжіться з Адміністратором.


Хто такі Адміністратори?

Адміністратори - люди, які мають найвищий рівень доступу на всьому форумі. Вони можуть змінювати будь-які налаштування форуму, змінювати рівні користувачів, забороняти певним учасникам відвідувати форум, створювати групи користувачів, призначати модераторів та інше. Також вони мають повні модераторські права у всіх форумах.


Хто такі Модератори?

Модератори - люди, які постійно стежать за дотриманням порядку на форумах. Вони мають права редагувати, знищувати повідомлення, блокувати, розблоковувати, переносити, розділяти теми та виконувати інші привілегійовані функції у певних форумах.

2.JPG


У разі потреби, для проведення перевірок можуть створюватися робочі групи із залученням представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, а також окремих фахівців.З метою належної організації перевірки, з членів робочі групи призначається керівник. Керівник робочої групи з проведення перевірки:

 • а) забезпечує повідомлення керівника суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці, про час та строки її проведення;
 • б) визначає коло питань, які необхідно з’ясувати під час проведення перевірки;
 • в) розподіляє між членами робочої групи конкретні завдання;
 • г) подає пропозиції щодо змін у персональному складі робочої групи.

У кожному конкретному випадку строки проведення перевірки та склад робочої групи визначаються з урахуванням особливостей діяльності, що підлягає перевірці, та очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання поставленого завдання. У разі потреби, за поданням керівника робочої групи, може відбуватися продовження термінів проведення перевірки.

Працівники комісії та члени робочої групи, що здійснюють перевірку, зобов’язані:

 • а) у ході проведення перевірки суворо дотримуватися Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, а також прав і інтересів громадян, підприємств, установ і організацій;
 • б) перед проведенням перевірки пред’являти керівнику чи уповноваженому представнику суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці, посвідчення на проведення перевірки;
 • в) інформувати керівництво суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці, про підстави проведення перевірки, процедуру її проведення, хід перевірки і подальший порядок розгляду її результатів;
 • г) з’ясовувати питання, безпосередньо пов’язані з перевіркою;
 • д) об’єктивно відображати у акті перевірки відомості щодо додержання суб’єктами, діяльність яких підлягає перевірці, вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі;
 • е) перед початком проведення перевірки вносити запис до відповідного журналу суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці (при його наявності);
 • є) не втручатися і не перешкоджати суб’єктам, діяльність яких підлягає перевірці, здійснювати їх діяльність;
 • ж) зберігати комерційну таємницю суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці.


Працівники комісії та члени робочої групи, що здійснюють перевірку, під час проведення перевірки мають право:

 • а) ознайомлюватися з документами та іншими відомостями необхідними для проведення перевірки і отримувати їх копії;
 • б) отримувати від керівництва та працівників суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці, письмові пояснення з питань, що виникають під час її проведення;
 • в) фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо- та відеотехніки;
 • г) проводити огляд територій, приміщень та продукції, що використовуються у діяльності суб’єкта господарювання.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, у тому числі порушення встановленого порядку проведення перевірок, працівники комісії, що здійснюють перевірки, та члени робочої групи можуть бути притягнуті до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності у визначеному законодавством порядку.

Керівник робочої групи з проведення перевірки, або працівник, що безпосередньо здійснював перевірку, протягом п’яти робочих днів після її завершення доповідає керівництву Національної комісії про результати перевірки. Також для розгляду надається акт перевірки з відміткою про вручення його керівнику чи уповноваженому представнику суб’єкта, діяльність якого перевірялася, та інші матеріали, що стосуються ходу і результатів перевірки.

За результатами розгляду акту та матеріалів щодо проведення перевірки Голова Національної комісії приймає рішення щодо:

 • а) надання рекомендацій та внесення пропозицій суб’єкту, діяльність якого перевірялася, стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист суспільної моралі, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;
 • б) внесення пропозицій стосовно притягнення суб’єктів, діяльність яких перевірялася, до передбаченої законодавством відповідальності;
 • в) інформування відповідних державних органів про встановлення фактів порушення законодавства України, реагування на які не відноситься до компетенції Національної комісії;
 • г) необхідності проведення експертизи;
 • д) внесення питання за результатами перевірки на розгляд Національної комісії.


Джерела інформації