Текстовий редактор Word

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Miсrosoft Word 2000 - текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського "What You See Is What You Get") дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1).

Робота з вікнами

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Курсор уведення

Існують два поняття - курсор уведення і покажчик миші. Курсор уведення являє собою миготливу вертикальну смужку |. Він указує місце, в яке буде уводитися текст. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або миша. Для переміщення курсору уведення за допомогою миші слід установити покажчик миші в потрібну позицію й натиснути клавішею миші.

Таблиця 1. Переміщення курсору уведення за допомогою клавіатури

Панелі інструментів

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів - Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім'я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка a.

Якщо для виведення усіх кнопок на панелі не достатньо місця, то виводяться кнопки, які були ужиті останніми. Якщо натиснути на кнопку у кінці панелі, то з'являться інші кнопки (мал.3). При натисканні на кнопку Добавить или удалить кнопки з'явиться меню (мал.4), в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі.

Також для зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Команды з'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.5), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Координатні лінійки

Горизонтальна координатна лінійка розташована над робочим полем, вертикальна - ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна установлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину шпальт і установлювати позиції табуляції. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводяться/ забираються лінійки за допомогою команди Линейка в меню Вид.

Рядок стану

Рядок стану (мал.6) розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Таблиця 2. Інформація в рядку стану

Режими відображення документа

Редактор Microsoft Word дозволяє переглядати документ у різних режимах:

Обычный - найбільш зручний для виконання більшості операцій;

Web-документ - відображає документ у вигляді Web-сторінки;

Разметка страниц - відображає документ у точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами й багатоколонною версткою документа; тільки у цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

Структура - призначений для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати й приховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення, створювати та працювати з піддокументами.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Вид або кнопок, розташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування (мал.7).

Смуги прокручування

Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням лінійок прокручування здійснюється за допомогою миші.

Переміщення вікна на один рядок угору

Переміщення вікна на один рядок униз

Переміщення вікна ліворуч

Переміщення вікна праворуч

Переміщення вікна в напрямку зсуву прямокутника

Переміщення вікна на один об'єкт (сторінку, малюнок, таблицю та ін.) угору

Переміщення вікна на один об'єкт униз

Вибір об'єкту пересування

Вихід із Microsoft Word

Для завершення роботи з Microsoft Word необхідно закрити вікно програми (кнопка закриття вікна r, або комбінація клавіш Alt + F4).

Операції з документами

Створення нового документа

Для створення нового документа слід у меню Файл вибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.9) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено документ; після чого натиснути кнопку OK. Шаблони документів Microsoft Word мають розширення dot і значки на мал.8. Звичайні документи створюються на основі шаблону Новый документ. Для створення документа на основі шаблону Новый документ можна натиснути кнопку .

Відкриття документа

Для відкриття існуючого документа необхідно в меню Файл вибрати команду Открыть або натиснути кнопку , після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа (мал.10). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібний документ. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з документом і сам документ. Документи Microsoft Word мають розширення doc і значки на мал.11.

У верхньому рядку вікна знаходяться 4 кнопки, які дозволяють подати вміст відкритої папки у 4-х виглядах:

- у вигляді переліку файлів і папок;

- у вигляді таблиці з інформацією про файли та папки;

- праворуч буде подано властивості файлу, на який наведено курсор;

- праворуч буде подано фрагмент файлу, на який наведено курсор.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з документами Microsoft Word. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов.

Збереження документа

Для збереження документа необхідно викликати команду Сохранить меню Файл або натиснути кнопку .

При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа (мал.12). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти документ. У полі прихованого переліку Тип файла - формат, в якому буде збережено документ. У полі Имя файла - увести ім'я файлу документа й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.

Закриття документа

Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку r вікна документа.

Форматування тексту

Форматування тексту - процес установлення параметрів фрагменту тексту, що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри тексту, що буде уводитися з поточної позиції).

Урок-гра

Турнір – розминка „Обганялки”( 4хв.)

Запитання першої команди:

1. Редагування - це? (Виправлення помилок у документі.)

2. Перш ніж форматувати потрібно його? (Виділити.)

3. Як задати режим перенесення слів?(Сервіс/Мова/ Розташування переносів.)

4. Як створити новий документ? (Файл/Створити.)

5. Як вставити картинку у документ? (Вставка/Картинка.)

6. За допомогою якого пункту меню можна форматувати абзац?(Формат/Абзац.)

7. Дії з графічними об'єктами? (Вставити, копіювати, переміщати, змінювати розміри.)

8. Як пронумерувати сторінки? ( Вставка/Номер сторінок.)

9. Як створити і вставити таблицю в документ? ( Таблиця /Вставити/Таблицю)

10. Щоб переглянути документ, потрібно пункт меню? (Файл/Попередній перегляд.)

Запитання другої команди:

1. Форматування – це? (Надання документу бажаного вигляду.)

2. Як перевірити правопис Word? ( Сервіс/Правопис, або F7)

3. Як відкрити створений документ? (Файл/Відкрити.)

4. Як Замінити у тексті букви „А” на „О”? (Правка/Замінити)

5. Як вставити в документ малюнки з колекції Картинки ? (Вставка/Картинка.)

6. Як вставити колонтитул у документ? (Вид/Колонтитули.)

7. Форматування шрифту – це? ( Розмір, колір, накреслення.)

8. Щоб скопіювати текст користуються пунктом меню? (Правка/Копіювати)

9. Щоб зберегти документ, потрібно пункт меню? (Файл/Зберегти.)

10. За допомогою якого пункту меню можна налаштовувати сторінки?(Файл/Параметри сторінки.)


Турнір операторів ( 10 хв.)

 Запустіть текстовий редактор.

 Створіть новий документ.

 Налаштуйте вікно текстового редактора до роботи:

 увімкніть панель інструментів стандартна та лінійку;

 задайте вигляд документа Розмітка сторінки.

 Виберіть українську мову.

 Встановіть шрифт та його розмір: Times New Roman, 12.

 Задайте масштаб відображення документа на екрані.

 Задайте параметри сторінки: усі чотири поля сторінки по 2,5 см, формат сторінки А4, а орієнтація – книжкова. Завдання 1: Відкрийте ваш документ Прізвище1.doc : Ваша автобіографія.

 Відцентруйте заголовок.

 Вирівняйте абзаци з обох боків. Залийте їх різним кольоровим фоном на свій смак. У кожному абзаці змініть колір, розмір і тип шрифту.

 Виконайте попередній перегляд документа.

Завдання 2: Створіть новий документ.


 Збережіть новий документ на диску: дайте назву новому документу 3Прізвище.doc і збережіть його в папці С:\Мої документи\Ваше прізвище....

 Виконайте попередній перегляд документа.


Завдання 3: Створіть новий документ за зразком ( зразок подається вчителем у вигляді катринки).


 Виконайте попередній перегляд документа.


Підбиття підсумків. Виставлення оцінок.