Тести. Бази даних (3,6)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Розробка тестових завдань з теми "Бази даних"

Поняття бази даних. Основні об’єкти]]

База даних

2. База даних – це:

1) набір записів, які впорядковані за певними правилами;

2) сукупність даних, яким властива структурованість, взаємопов’язаність та незалежність від прикладних програм;

3) пов’язані таблиці, які містятить інформацію, як структурована і впорядкована;

4) програма для обробки інформації.


2. Реляційна модель даних – це:

1) побудована на основі мережевих зв’язків;

2) яка містить дні різних типів;

3) побудована на основі таблиць;

4) як дозволяє відщукувати інформацію;


3. Бази даних призначені для:

1) створення таблиць;

2) набору текстових документів;

3) збереження та обробки інформації;

4) проведення різних обчислень.


4. Після запуску програми Access:

1) відкривається вікно, в якому потрібно вибрати: створення бази даних або відкриття бази даних;

2) відкривається вікно, в якому потрібно відкрити базу даних;

3) відкривається вікно, в якому потрібно зберегти базу даних;

4) показана остання база даних, що була відкрита.


5. Основні об’єкти бази даних:

1) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

2) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

3) таблиці, форми, звіти, запити;

4) таблиці, форми, звіти, запити, рядки.


6. Таблиці призначені для:

1) виведення інформації на друк;

2) зберігання даних;

3) вибору даних за критерієм;

4) корегування даних.


7. Форми призначені для:

1) зберігання даних;

2) створення бланків документа;

3) зміни типу вишляду база даних;

4) введення, перегляду, корегування даних у базі даних.


8. Запити призначені для:

1) створення нових об’єктів бази даних;

2) збереження послідовності дій під час обробки даних;

3) виведення інформації на друк;

4) вибору інформації певним за критерієм.


9. Звіти призначені для:

1) зберігання даних;

2) створення бланків документа;

3) виведення інформації на друк;

4) вибору інформації певним за критерієм.


10. База даних не може існувати без:

1) звітів;

2) таблиць;

3) модулів;

4) шаблонів.


11. В СУБД Access можна:

1) одночасно відкрити дві бази даних;

2) одночасно відкрити тільки одну базу даних;

3) одночасно відкрити будь-яку кількість баз даних;

4) працювати з кількома базами даних.


12. Шаблон база даних – це:

1) файл, який містить типовий список таблиць;

2) файл, який містить оформлення бази даних;

3) файл, який містить інформцію про таблиці, винляд форм та оформлення звітів;

4) файл, який зберігає типи шрифтів в документі.


Таблиці

1. Таблиця – це об’єкт бази даних, який призначений для:

5) виведення інформації на друк;

6) зберігання даних;

7) вибору даних за критерієм;

8) введення та вберігання інформації.


2. Рядок таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.


3. Стовпець таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.


4. Навігаційна панель таблиці призначена для:

1) відкриття\закриття таблиць;

2) переміщення по об’єктах база даних;

3) переміщення по записах таблиці та створення нового запису;

4) переміщення по записах таблиці.


5. Ключове поле – це поле:

1) в якому не повторюється інформація;

2) яке призначене для пов’язування таблиць;

3) яке містить порядковий номер запису;

4) яке складається з кількох полів.


6. Майстер створення таблиць:

1) створює структуру кількох таблиць;

2) створює структуру однієї таблиці та форму для ведення даних;

3) створює форму для ведення даних;

4) створює структуру однієї таблиці.


7. Режим введення даних використовують для створення таблиць, якщо:

1) потрібно швидко внести дані;

2) не потрібно створювати ключове поле;

3) таблиця не буде містити записів;

4) потрібно створити структуру таблиць.


8. Де зберігаються об’єкти баз даних:

1) в файлі;

2) в базі даних;

3) в СУБД Access;

4) в таблицях.


9. Яка програмам призначена для роботи з базами даних:

1) Microsoft Word;

2) Microsoft Excel;

3) Microsoft Access;

4) Microsoft Outlook.


10. Щоб зберегти інформацію в таблиці, потрібно:

1) виконати команду Файл/Зберегти;

2) зберегти таблицю;

3) дані зберігаються автоматично після введення;

4) зберегти базу даних.


11. Просте ключове поле:

1) складається з кількох полів таблиці;

2) складається з одного поля таблиці;

3) містить нумерацію записів таблиці;

4) це перше поле таблиці.


12. Бази даних призначені для:

1) створення таблиць;

2) набору текстових документів;

3) збереження та обробки інформації;

4) проведення різних обчислень.


Створення таблиць з допомогою Майстра

1. Майстер створення таблиць створює:

1) створює структуру кількох таблиць;

2) дозволяє швидко внести дані;

3) створює структуру однієї таблиці та форму для ведення даних;

4) створює структуру однієї таблиці.


2. Категорії таблиць бувають:

1) ділові (деловые);

2) загальні (общие);

3) вибрані (избранные)

4) особисті (личные);


3. Кнопка Готово:

1) додає поле до таблиці;

2) може перервати процес створення таблиці на будь-якому етапі;

3) натискається тільки тоді, коли пройдені всі кроки Майстра;

4) дозволяє вибрати ключове поле.


4. Режим введення даних використовують для створення таблиць, якщо:

1) потрібно швидко внести дані;

2) не потрібно створювати ключове поле;

3) таблиця не буде містити записів;

4) потрібно створити структуру таблиць.


5. Ключове поле – це поле:

1) в якому не повторюється інформація;

2) яке призначене для пов’язування таблиць;

3) яке містить порядковий номер запису;

4) яке складається з кількох полів.


6. Не буває такого типу зв’язків:

1) один до одного;

2) один до багатьох;

3) багато до багатьох;

4) один до кількох.


7. Дані в таблицю можна вносити:

1) в режимі Конструктора:

2) в режимі Майстра:

3) в режимі введення даних;

4) в будь-якому з перерахованих режимів.


8. Тип зв’язку один до одного:

1) один запис першої таблиці зв’язаний з одним записом другої таблиці;

2) один запис першої таблиці зв’язаний з множиною записів другої таблиці;

3) одному запису таблиці не може відповідати більше одного запису другої таблиці;

4) записи першої таблиці зв’язані з записами цієї самої таблиці.


9. Зв’язки між таблицями можна переглянути в вікні:

1) схеми зв’язків;

2) схеми даних;

3) схеми таблиць;

4) типів зв’язків.


10. Тип зв’язку один до багатьох:

1) один запис першої таблиці зв’язаний з одним записом другої таблиці;

2) один запис першої таблиці зв’язаний з множиною записів другої таблиці;

3) одному запису таблиці не може відповідати більше одного запису другої таблиці;

4) записи першої таблиці зв’язані з записами цієї самої таблиці.


11. Майстер створення таблиць пропонує встановити зв’язки між таблицями:

1) якщо в базі даних створено 2 та більше таблиці;

2) якщо в базі даних створено хоча б 2 таблиці;

3) якщо в базі даних створюється друга таблиця;

4) якщо користувач вибере потрібну опцію.


12. Стовпець таблиці називається:

1) поле;

2) рядок;

3) ключ;

4) запис.Створення запитів

1. База даних – це:

1) набір записів, які впорядковані за певними правилами;

2) сукупність даних, яким властива структурованість, взаємопов’язаність та незалежність від прикладних програм;

3) пов’язані таблиці, які містять інформацію, яка структурована і впорядкована;

4) програма для обробки інформації.


2. Основні об’єкти бази даних:

1) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

2) таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

3) таблиці, форми, звіти, запити;

4) таблиці, форми, звіти, запити, рядки.


3. Запит – це:

1) об’єкт, який фільтрує інформацію за умовою;

2) об’єкт, який вибирає інформацію за вказаним критерієм;

3) груп записів, які відповідають вказаній умові;

4) діалогове вікно для введення умов пошуку.


4. Найпростіший запит – це:

1) запит на сортування;

2) запит з параметром;

3) запит на зміну;

4) запит на вибірку.


5. Якого типу запиту не існує:

1) перехресний запит;

2) запит на вибірку;

3) запит SQL;

4) запит на фільтрування.


6. Майстер запитів створює:

1) запит з параметром;

2) запит на вибірку;

3) запит на сортування;

4) запит SQL.7. В запит, який створений з допомогою Майстра, можна:

1) внести одну таблицю і один запит;

2) внести кілька таблиць і запитів;

3) внести одну таблицю;

4) внести один запит.


8. Тип запиту Подробный призначений для:

1) виконання арфметичних операцій

2) відображення всіх записів;

3) перегляду та сортування даних в полях таблиці;

4) введення даних.


9. Чи можна в запитах виконувати операції сортування і фільтрації:

1) тільки фільтрацію;

2) тільки сортування;

3) так;

4) не завжди.


10. Запити, які дозволяють змінити набір записів, називаються:

1) запити на вибірку;

2) запити з параметром;

3) запити на зміну;

4) перехресний запит.


11. Запит, який здійснює вибірку даних, які відповідають певним умовам відбору, називаються:

1) запити на вибірку;

2) запити з параметром;

3) запити на зміну;

4) перехресний запит.


12. Чим запит відрізняється від фільтрації та сортування:

1) фільтрація та сортування не зберігаються при закритті таблиці;

2) в запитах не можна здійснювати фільтрацію та сортування;

3) запит не можна будувати на основі таблиць;

4) запит не зберігає дні після його закриття.


Створення багатотабличних запитів

1. Багатотабличний запит – це:

1) запит, побудований на основі кількох таблиць;

2) запит, побудований на основі кількох таблиць або запитів;

3) запит, який містить кілька таблиць;

4) запит, який містить кілька запитів.


2. Бази даних призначені для:

1) створення таблиць;

2) набору текстових документів;

3) збереження та обробки інформації;

4) проведення різних обчислень.


3. Індекс служить для:

1) сортування даних;

2) зберігання числових даних;

3) нумерації записів;

4) впорядкування записів таблиці згідно деякої схеми.


4. Запит не можна створювати:

1) в режимі Конструктора;

2) в режимі введення даних;

3) з допомогою Майстра;

4) в режимі сортування.


5. Запит, який дозволяє з ними дані з вказаною умовою, називається:

1) запит на сортування;

2) запит з параметром;

3) запит на зміну;

4) запит на вибірку.


6. Тип запиту можна змінити:

1) в режимі Конструктора;

2) в режимі введення даних;

3) при створенні з допомогою Майстра;

4) під час збереження запиту.


7. Для створення запита на видалення даних з таблиці потрібно:

1) створити новий запит, вказавши умову відбору для вилучення записів;

2) вибрати таблицю, з якої потрібно вилучити дані та натиснути кнопку Создать запрос;

3) створити запит з допомогою Майстра та вказати умову видалення;

4) виділити поле в таблиці та натиснути кнопку Удалить, після чого ввести умову видалення записів.


8. Запит на створення нової таблиці;

1) створює копію вказаної таблиці:

2) створює нову таблицю з вказаною назвою;

3) видаляє записи з вказаної таблиці;

4) оновлює дані в усіх вказаних таблиці.


9. Що змінити тип запиту, потрібно:

1) відкрити запит в режимі Конструктора та натиснути кнопку Тип запроса;

2) відкрити запит в режимі перегляду даних та натиснути кнопку Тип запроса;

3) виділити запит та та натиснути кнопку Тип запроса на панелі об’єктів;

4) ввести відповідну умову в поле запиту.


10. Для чого призначений прапорець в полі Вывод на экран?

1) Щоб накласти умови відбору записів;

2) для визначення одного або кількох полів, які не потрібно виводити на екран;

3) для того, щоб запит не відображався в вікні бази даних;

4) для того, щоб запит не можна було запустити на виконання.


11. Щоб вивести на екран дані, які знаходяться в проміжку 1 січня 2006 та 1 березня 2006 року потрібно використати умову:

1) Between #01.01.06# and #01.03.06#;

2) Between #01.01.06# or #01.03.06#;

3) Like #01.01.06# and #01.03.06#;

4) Is #01.01.06# or #01.03.06#.


Створення обчислювальних полів. Перехресні запити

1. Запит, виконанні якого з’являється діалогове вікно, в якому потрібно ввести умову відбору, називається:

1) запит на вибірку;

2) запит з параметром;

3) запит на зміну;

4) перехресний запит.


2. Щоб вказати параметри запиту, потрібно ввести в поле умову:

1) [Умова відбору]

2) [#Умова відбору #]

3) < Умова відбору >

4) # Умова відбору #


3. Перехресний запит має вигляд:

1) графіка;

2) діаграми;

3) таблиці;

4) схеми даних.


4. Заголовки рядків в перехресних запитах виводяться:

1) де вкаже користувач;

2) в стовпці справа;

3) в верхньому рядку;

4) в стовпці зліва.


5. Перехресний запит створюється:

1) з допомогою Майстра;

2) в режимі Конструктора;

3) в режимі введення даних;

4) в режимі перехресного запита.


6. Заголовки стовпців в перехресних запитах виводяться:

1) де вкаже користувач;

2) в стовпці справа;

3) в верхньому рядку;

4) в стовпці зліва.Фільтрація, пошук та сортування даних

1. Команда Найти викликається таким способом:

1) Файл/Найти;

2) Правка/Найти;

3) Контекстне меню/Найти;

4) Поиск/Найти.


2. Поле таблиці – це:

1) комірка таблиці;

2) рядок таблиці;

3) заголовок таблиці;

4) стовпчик таблиці.


3. Щоб знайти тільки ті значення полів, які ідентичні введеному зразку, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


4. Щоб знайти записи, які починаються із заданого фрагмента, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


5. Щоб знайти записи, які містять заданий фрагмент в будь-якій чстині поля, потрібно вибрати опцію:

1) поля целиком;

2) с начала поля;

3) с любой части поля;

4) категория.


6. Сортування можна виконувати:

1) тільки по одному полю;

2) по кількох суміжних полях;

3) по кількох полях;

4) у вказаному полі.


7. Фільтрація відрізняється від сортування тим, що:

1) не зберігається при закритті таблиці;

2) приховує частину записів;

3) видаляє частину записів;

4) сортує записи лише за зростанням.


8. Щоб відфільтрувати записи за певним значенням або виразом, потрібно використати опцію:

1) Фільтр за виразом;

2) Фільтр для;

3) Фільтр по виділеному;

4) Фільтр по формі.


9. Щоб видалити фільтр, потрібно використати команду:

1) Файл /Удалить фильтр;

2) Окно/ Удалить фильтр;

3) Записи/Удалить фильтр;

4) Правка/ Удалить фильтр.


10. Щоб виконати фільтрацію по значенню в поточній комірці, використовується опція:

1) Файл /Применить фильтр;

2) Окно/ Применить фильтр;

3) Записи/ Применить фильтр;

4) Правка/ Применить фильтр.


11. Щоб виконати фільтрацію по кількох критеріях, потрібно використати опцію:

1) Фільтр за виразом;

2) Фільтр для;

3) Фільтр по виділеному;

4) Фільтр по формі.


12. Фільтр, дія якого обернена до фільтру по виділеному, називається:

1) Фільтр по формі;

2) Виключити виділене;

3) Фільтр АБО;

4) Фільтр для.