Типи графічних файлів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета

Формувати знання про основні типи графічних файлів; розвивати вміння працювати в малих групах, аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати інтерес до професій, пов’язаних з графікою, - дизайнера, редактора, конструктора тощо.

Тип уроку

урок формування нових знань.

Обладнання:

ПК, картки для роботи в групах, заздалегідь підготовлені файли.

Хід уроку

Організаційна частина

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності.

Діагностика, актуалізація знань учнів

 • Чи працювали ви раніше з комп’ютерною графікою?
 • Якими програмами ви при цьому користувалися?

Мотивація навчальної діяльності

Робота з комп’ютерною графікою – одна з найпопулярніших у використанні комп’ютерної техніки. Цю роботу виконують не лише професійні художники та дизайнери. На будь-якому підприємстві час від часу виникає необхідність подати рекламні оголошення до газети або журналу або просто випустити рекламний буклет чи листівки. Великі фірми замовляють таку роботу спеціальним дизайнерським бюро або рекламним агенціям.

Без комп’ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Робота над графікою займає до 90% робочого часу колективів програмістів, які випускають програми масового використання. Основні витрати праці в роботі редакцій та видавництва теж складають художні та оформлювальні роботи з графічними програмами.

Необхідність широкого використання графічних програмних засобів стала особливо відчутною з розвитком Інтернету, який пов’язав у єдину «павутину» мільйони Web-сайтів. Зрозуміло, що сторінка, оформлена без комп’ютерної графіки, не має шансів виділитися на тлі широкого кола конкурентів та привернути до себе увагу.

Комп’ютерна графіка – це створення і обробка зображень (малюнків, креслень тощо) за допомогою комп’ютера. Зображення на екрані монітора складається з різнокольорових точок – пік селів. Але будуються комп’ютером зображення по-різному і в пам’яті комп’ютера теж зберігаються по різному. Розрізняють два способи створення предметних зображень предметних зображень – растровий (напр., за допомогою графічних редакторів Paint, PhotoShop) і векторний (напр.., авто фігури в MS Word, графічному редакторі CoralDraw), відповідно, два види комп’ютерної графіки:растрову і векторну.

На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь:

 • Чим відрізняється растрова графіка від векторної?
 • Як зменшити розмір графічних файлів?

Опрацювання нового матеріалу (групова робота)

Клас об’єднується у чотири групи: науковці, які вивчають теоретичні основи растрової графіки, науковці, що вивчають теоретичні основи векторної графіки, дослідники (виконують практичне завдання за інструкцією, формулюють доповідь про різні типи графічних файлів) та консультанти (учні, які мають певні знання з теми, учні, яких виділив учитель під час проведення діагностики, актуалізації знань). Кожен учень отримує емблему своєї групи. Вчитель повідомляє групам завдання і термін виконання роботи: 15 хв. Групи отримують картки із завданням і пам’ятки – правила роботи в групі. Завдання консультантів розраховано на 3-5 хв, потім вони повинні допомагати іншим групам у створенні доповіді.

(Роздавальний матеріал наведений у додатках до уроку.)

Після закінчення терміну виконання роботи доповідають по черзі представники науковців (доповіді до 3 хв).

Закріплення попередньо засвоєного матеріалу («Мозкова атака»)

Учні створюють порівняльну таблицю растрової та векторної графіки (Табл. 1 ). Зразок наведено на дошці. Перший, очевидний критерій пропонує вчитель.

Таблиця 1 № Критерії порівняння Растрова Векторна 1 Найменша одиниця побудови зображення pixel line 2

Наступними критеріями можуть бути: розмір файлу; якість зображення; можливість, легкість редагування, деталізації зображення, програми для створення та обробки файлів різного виду тощо.

Учні відповідають на запитання: «Чим відрізняється растрова графіка від векторної? Який вид графіки кращий? Чи досягли ми першої мети, яку ставили перед собою на початку уроку?» Залишається питання щодо зменшення розмірів растрових файлів. Група дослідників доповідає про результати своєї роботи, учні разом формулюють відповіді на запитання.

Підсумок («Мікрофон»)

Учням пропонують «уявний мікрофон» та орієнтовний перелік запитань:

 • Чи сподобався мені урок?
 • Що нового я дізнався на уроці?
 • Чи знадобиться мені матеріал, вивчений на уроці?

Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф у підручнику, уміти давати відповіді на запитання після параграфа. Додаткове завдання: скласти тест по матеріалу уроку.

Додатки

Правила роботи в групі

 • Пам’ятай, ефективна робота групи залежить від участі кожного!
 • Ознайомся з твоєю частиною матеріалу.
 • Обміняйся інформацією з іншими членами групи.
 • Разом підготуйте коротку доповідь з теми (до з хв).
 • Оберіть доповідача. Доповідач є представником групи, за його виступом оцінюють роботу всієї групи.
 • За потреби оберіть помічника доповідача (якщо є необхідність супроводжувати доповідь демонстрацією на комп’ютері).

Орієнтовний план доповіді науковців

 • Що є основним елементом побудови зображення?
 • Від чого залежить розмір файла?
 • Які він має переваги?
 • Які він має недоліки?
 • Для яких видів робіт використовується?

Інструкція для групи дослідників

Мета: дати відповідь на запитання «Які чинники впливають на розмір графічних растрових файлів?»

Завдання: дослідити зміни, що відбуваються з графічним растровим файлом при збереженні його з іншим типом.

Хід роботи

 • Завантажити графічний редактор Paint. Відкрити файл D:\УрокКГ\24 розр.bmp.
 • За допомогою команди Файл\Сохранить как… зберегти файл у ту саму папку з іменем 256цв та з відповідним типом. (Чи змінилося зображення?)
 • Командою Файл\Открить відкрити файл 24 розр.bmp.
 • За допомогою команди Файл\Сохранить как… зберегти файл у ту саму папку з іменем 16цв та з відповідним типом. (Чи змінилося зображення? Як саме?)
 • Командою Файл\Открить відкрити файл 24 розр.bmp.
 • За допомогою команди Файл\Сохранить как… зберегти файл у ту саму папку з іменем монохр та з відповідним типом. (Чи змінилося зображення? Як саме?)
 • Командою Файл\Открить відкрити файл 24 розр.bmp.
 • За допомогою команди Файл\Сохранить как… зберегти файл у ту саму папку з іменем Fjpeg та з відповідним типом. (Чи змінилося зображення? Як саме?Зверніть увагу на межі фігур.)
 • Командою Файл\Открить відкрити файл 24 розр.bmp.
 • За допомогою команди Файл\Сохранить как… зберегти файл у ту саму папку з іменем Fgif та з відповідним типом. (Чи змінилося зображення.)
 • Закрити графічний редактор.
 • У вікні Мой комп’ютер відкрити папку зі створеними малюнками. Встановіть Вид/Таблица та порівняйте розмір створених файлів. (Який найменший, найбільший? Чому?)
 • Переглянути малюнки програмою перегляду зображень. Порівняйте якість малюнків.
 • Обговорити результати роботи, дати відповідь на проблемне запитання.
 • Закрити всі вікна.

Інструкція для групи консультантів

Мета: дати відповідь на запитання «Які файли (растрові чи векторні) легше редагувати?»

Хід роботи

 • Відкрийте графічний редактор Paint.
 • Намалюйте просте зображення (мал. 1)

Мал. 1

 • Спробуйте відокремити овал від прямокутника.
 • Спробуйте змінити розмір якоїсь фігури (мал. 2)

Мал. 2

 • Чи можливо відредагувати растрове зображення?
 • Відкрийте текстовий редактор Word.
 • Повторіть дії 2-4.
 • Чи можливо відредагувати векторне зображення?
 • Сформулюйте висновки.