Інформатика. 11 клас. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 13:56, 13 грудня 2011, створена Shchur ov (обговореннявнесок) (Висновки)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

Основні терміни та визначення

Інтерпретатор.

Це частина експертної системи, що виконує у певному порядку опрацювання даних, які знаходяться в базі знань. Технологія роботи інтерпретатора зводиться до послідовного розгляду сукупності правил (правило за правилом).

Домен — сукупність сервера та підімкнутих до нього комп’ютерів.

Комп’ютерна мережа

— сукупність комп’ютерів, що об’єднані засобами передавання даних.

Протокол

— сукупність формальних правил взаємодії об’єктів у мережі однойменного рівня при обміні даними.

Сервер

— центральний потужний комп’ютер, який використовується для об’єднання та розподілу ресурсів мережі між її клієнтами. 

інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми.

Топологія

— це спосіб організації фізичних зв’язків персональних комп’ютерів у мережі.

Технологія

- це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. 

Інформаційна технологія

повинна відповідати таким вимогам: 

. забезпечувати високий рівень розчленування всього процесу опрацювання інформації на етапи (фази), операції, дії; • включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети; • мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керує Централізоване опрацювання інформації на ЕОМ обчислювальних центрів були першою історично сформованою технологією. Створювалися великі обчислювальні центри колективного користування, оснащені великими ЕОМ. Застосування таких ЕОМ дозволяло опрацьовувати великі масиви вхідної інформації й одержати на цій основі різноманітні види інформаційної продукції, яка потім передавалася користувачам. Такий технологічний процес був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальною технікою підприємств і організацій у 60 - 70-і рр. Переваги методології централізованої технології: • можливість звертання користувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури; • відносна легкість упровадження методологічних рішень по розвитку й удосконалюванню інформаційної технології завдяки їх централізованому прийняттю. Недоліки такої методології очевидні: • обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень; • обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання інформації. Децентралізоване опрацювання інформації пов'язане з появою в 80-х рр. персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона дуже істотно потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив. Перевагами такої методології є: • гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача; • посилення відповідальності нижчої ланки співробітників; • зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з боку обчислювального центру; • більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобів комп'ютерного зв'язку. Проте ця методологія має і свої недоліки: • складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок; • психологічне неприяйняття користувачами що рекомендуються обчислювальним центром стандартів у готових програмні продукти; • нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника. Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційної технології призвели до необхідності притримуватися лінії розумного застосування і того, і іншого підходу. ання інформаційними процесами.

Висновки

Одним із засобів керування розвитком інтелекту і підвищення його організованості на сучасному етапі є інформатизація суспільства, що ґрунтується насамперед на розвитку інформаційних комп’ютерних технологій. Значення інформаційної технології величезне - вона формує передній край науково-технічного прогресу, створює інформаційний фундамент розвитку науки і всіх інших технологій. Головними, визначальними стимулами розвитку інформаційної технології, є соціально-економічні потреби суспільства, і саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в якомога швидшій інформатизації та комп'ютеризації всіх без винятку сфер діяльності. Дуже важливою властивістю інформаційної технології є те, що для неї інформація є не тільки продуктом, але і вихідною сировиною. Особлива роль приділяється всьому комплексу інформаційної технології і техніки в структурній перебудові економіки убік наукоємності. Більш того, інформаційна технологія є свого роду перетворювачем всіх інших галузей господарства, як виробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої автоматизації, якісної зміни продукції і, як наслідок, їх переходу частково або цілком у категорію наукомістких. Пов'язаний з цим і працезаощаджувальний характер інформаційної технології, що реалізується, зокрема, у керуванні багатьма видами робіт і технологічних операцій. Безсумнівною перевагою інформаційної технології є те, що вона сама створює засоби для своєї еволюції. Формування системи, що саморозвивається - найважливіший підсумок, досягнутий у сфері інформаційної технології. Таким чином, усі вищевикладені риси інформаційної технології вказують на те, що вона й у майбутньому залишиться самим перспективним видом технології, що допомагає людині впевнено крокувати шляхом прогресу.


http://ua.textreferat.com/referat-8271.html http://www.ukrreferat.com/lib/computer/informat1/4.htm