Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості (3.11)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Зміст навчального матеріалу

Об’єкти та їх властивості. Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини

Мета уроку

Дати поняття інформаційної системи та її структури; апаратного та програмного забезпечення; ознайомитись із різновидами інформаційних систем; дати поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності; вивчити етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій; дати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; навчити виділяти властивості об’єктів, визначати зв’язки між ними; сприяти розвитку логічного та структурного мислення, спонукати учнів до творчої активності, стимулювати інтересу до предмету; формувати уміння планувати послідовність дій для досягнення поставленої мети та застосовувати раніше отримані знання при вивченні нового матеріалу

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання

Комп’ютери, підключені до локальної мережі, програма NetSupport School або мультимедійний проектор, програма Microsoft PowerPoint, доступ до електронного практикуму

Хід уроку http://aslansin.com/members/drug-interaction-motrin-800-vicodin/default.aspx http://aslansin.com/members/herbal-remedies-ritalin/default.aspx http://aslansin.com/members/protonix-headaches/default.aspx http://aslansin.com/members/premarin-and-urinary-tract-infections/default.aspx http://aslansin.com/members/naproxen-side-effects/default.aspx http://aslansin.com/members/ptsd-propranolol/default.aspx ptsd propranolol | <a href="http://aslansin.com/members/ptsd-propranolol/default.aspx"> ptsd propranolol </a> http://aslansin.com/members/requip-and-blood-pressure/default.aspx requip and blood pressure | <a href="http://aslansin.com/members/requip-and-blood-pressure/default.aspx"> requip and blood pressure </a> http://aslansin.com/members/propranolol-60mg-cap-description-sr-24hr/default.aspx propranolol 60mg cap description sr 24hr | <a href="http://aslansin.com/members/propranolol-60mg-cap-description-sr-24hr/default.aspx"> propranolol 60mg cap description sr 24hr </a> http://aslansin.com/members/side-effects-of-discontinuing-synthroid/default.aspx side effects of discontinuing synthroid | <a href="http://aslansin.com/members/side-effects-of-discontinuing-synthroid/default.aspx"> side effects of discontinuing synthroid </a> http://aslansin.com/members/tal-jergensen-ortho/default.aspx tal jergensen ortho | <a href="http://aslansin.com/members/tal-jergensen-ortho/default.aspx"> tal jergensen ortho </a> http://aslansin.com/members/requip-sex-addiction-lawsuit/default.aspx requip sex addiction lawsuit | <a href="http://aslansin.com/members/requip-sex-addiction-lawsuit/default.aspx"> requip sex addiction lawsuit </a> http://aslansin.com/members/premarin-problems-and-side-effects/default.aspx premarin problems and side effects | <a href="http://aslansin.com/members/premarin-problems-and-side-effects/default.aspx"> premarin problems and side effects </a> http://aslansin.com/members/naproxen-for-dog/default.aspx naproxen for dog | <a href="http://aslansin.com/members/naproxen-for-dog/default.aspx"> naproxen for dog </a> http://aslansin.com/members/pa-ortho-evra-lawsuit/default.aspx pa ortho evra lawsuit | <a href="http://aslansin.com/members/pa-ortho-evra-lawsuit/default.aspx"> pa ortho evra lawsuit </a> http://aslansin.com/members/nexium-phentermine-pravachol/default.aspx nexium phentermine pravachol | <a href="http://aslansin.com/members/nexium-phentermine-pravachol/default.aspx"> nexium phentermine pravachol </a> http://aslansin.com/members/oxycontin-drug-screen/default.aspx oxycontin drug screen | <a href="http://aslansin.com/members/oxycontin-drug-screen/default.aspx"> oxycontin drug screen </a> http://aslansin.com/members/pravachol-and-erectile-dysfunction/default.aspx pravachol and erectile dysfunction | <a href="http://aslansin.com/members/pravachol-and-erectile-dysfunction/default.aspx"> pravachol and erectile dysfunction </a> http://aslansin.com/members/prescribing-information-pulmicort/default.aspx prescribing information pulmicort | <a href="http://aslansin.com/members/prescribing-information-pulmicort/default.aspx"> prescribing information pulmicort </a> http://aslansin.com/members/singulair-coupons/default.aspx singulair coupons | <a href="http://aslansin.com/members/singulair-coupons/default.aspx"> singulair coupons </a> http://aslansin.com/members/ritalin-masking-thyroid-problems/default.aspx ritalin masking thyroid problems | <a href="http://aslansin.com/members/ritalin-masking-thyroid-problems/default.aspx"> ritalin masking thyroid problems </a> http://aslansin.com/members/seroquel-diabetes-may-2000-letter-fda/default.aspx seroquel diabetes may 2000 letter fda | <a href="http://aslansin.com/members/seroquel-diabetes-may-2000-letter-fda/default.aspx"> seroquel diabetes may 2000 letter fda </a> http://aslansin.com/members/cemical-makeup-of-seroquel/default.aspx cemical makeup of seroquel | <a href="http://aslansin.com/members/cemical-makeup-of-seroquel/default.aspx"> cemical makeup of seroquel </a> http://aslansin.com/members/where-to-apply-ortho-evra/default.aspx where to apply ortho evra | <a href="http://aslansin.com/members/where-to-apply-ortho-evra/default.aspx"> where to apply ortho evra </a> http://aslansin.com/members/prozac-generic-manufacturers/default.aspx prozac generic manufacturers | <a href="http://aslansin.com/members/prozac-generic-manufacturers/default.aspx"> prozac generic manufacturers </a> http://aslansin.com/members/safe-to-take-promethazine-with-oxycodone/default.aspx safe to take promethazine with oxycodone | <a href="http://aslansin.com/members/safe-to-take-promethazine-with-oxycodone/default.aspx"> safe to take promethazine with oxycodone </a> http://aslansin.com/members/percocet-in-drug-screen/default.aspx percocet in drug screen | <a href="http://aslansin.com/members/percocet-in-drug-screen/default.aspx"> percocet in drug screen </a> http://aslansin.com/members/buy-omeprazole-online/default.aspx buy omeprazole online | <a href="http://aslansin.com/members/buy-omeprazole-online/default.aspx"> buy omeprazole online </a> http://aslansin.com/members/simvastatin-singulair/default.aspx simvastatin singulair | <a href="http://aslansin.com/members/simvastatin-singulair/default.aspx"> simvastatin singulair </a> http://aslansin.com/members/prozac-ritalin/default.aspx prozac ritalin | <a href="http://aslansin.com/members/prozac-ritalin/default.aspx"> prozac ritalin </a>

Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку

Перевірка знань учнів

Перевірка домашнього завдання: перевірка відповідей кросворду та ребусів, з’ясування мінімальної кількості питань, які необхідно задати для визначення місяця народження людини (завдання №21 розділу 1), перевірка правильності розшифрування зашифрованих повідомлень та виконання інших завдань з розділу 1 робочого зошиту, що були задані як домашні.

Актуалізація опорних знань

Питання для повторення: За якими критеріями оцінюють сприйняту інформацію? Чому в комп’ютерах використовується двійкове кодування інформації? Які інформаційні процеси ви знаєте? Чим відрізняється зберігання інформації від її накопичення, передавання від поширення, отримання від сприйняття? Завдання № 1 практикуму - навести іменники, що сполучуються зі словом «інформаційний».

Стимулювання навчальної діяльності

Учням задається питання: «Де і як відбуваються інформаційні процеси?». У відповідь, скоріш за все, ви почуєте конкретні приклади. Потім варто задати протилежне питання: «А де не відбуваються інформаційні процеси?», у відповідях на яке також будуть приклади певних об’єктів. Після цього можна сформулювати висновок: об’єкти з першого набору є інформаційними системами, з другого — ні. Нарешті слід дати означення інформаційної системи та попросити навести чи навести самостійно приклади таких систем: телефон, фотоапарат, банкомат, комп’ютер, людина тощо. На етапі стимулювання навчальної діяльності виконується Завдання №2 робочого зошита.

Пояснення нового матеріалу

Tab.jpg

Закріплення нового матеріалу

Виконання вправ та завдань практикуму Завдання №12, що полягає у виділенні трьох об’єктів, визначенні параметрів та їх значень. Об’єктами є смайлик-хлопчик із бровами, смайлик-хлопчик без брів та смайлик-дівчина. Завдання № 10 – визначення зв’язків між об’єктами. У завданні №11^ учні повинні визначити властивості реальних об’єктів, відсутні у поданих моделях, а також збережені суттєві властивості.

Підбиття підсумків уроку

Опрацювання висновків, наведених на стор. 30-31 підручника, у формі запитань-відповідей. Відповіді на контрольні запитання та виконання контрольних завдань (стор. 31).

Повідомлення домашнього завдання

Прочитати розділ 2 підручника, виконати завдання № 9 та № 13 практикуму. Розв’язати кросворд і ребуси.

Якщо на цю тему відведено тільки 1 урок, то завдання № 6, 7, 8, 11, 12 можна залишити для домашнього завдання чи самостійного опрацювання

Слід зазначити, що завдання №12 є важливим для розуміння понять «об’єкт», «параметр об’єкта» та «поведінка об’єкта» і тому має бути виконано учнями або під час закріплення нового матеріалу, або вдома.