АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (З ГОД.) Урок №2. (3.15)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з інформаційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Запуск і закінчення програм, що працюють під операційною системою.

Мета: ознайомити учнів із видами програмного забезпечення інформаційної системи, операційною системою, її функціями; навчити працювати з інтерфейсом операційної системи; розвивати логічне мислення, аналітичні здібності учнів, уміння проводити аналогії та порівняльний аналіз; виховувати допитливість, самостійність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

.Організаційний етап. Актуалізація опорних знань

Привітання вчителя й учнів. Оголошення теми уроку. Ми вже звикли до слів: комп'ютер, програма, операційна система, текстовий редактор тощо. Закономірно виникають питання:

• Що може комп'ютер?

• Для чого призначені програми?

• Що ми розуміємо під словом “ WINDOWS ”?

. Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках, розглядаючи інформаційну систему, ми більшу увагу приділяли апаратній складовій. Сьогодні спробуємо з’ясувати, що входить до складу програмної складової інформаційної системи. Отже, яке програмне забезпечення потрібно встановити на ПК для повноцінної та комфортної роботи? (Нагадати галузі застосуван¬ня — прийом «Мозковий штурм». Усі версії, ключові слова записуються на дошці, аналізуються та формуються поняття.)

. Вивчення нового матеріалу

Пояснення з елементами демонстрації. Як ми з'ясували, комп'ютер без указівок користувача (програми) не розв'яже жодної задачі. Фахівці створили багато програм для задач, які виникають у різних сферах діяльності людей, їх сукупність утворює інформаційну складову інформаційної системи, яку називають програмним забезпеченням ПК. Завдяки програмному забезпеченню комп'ютери використовуються практично в усіх сферах нашого життя. Сучасне програмне забезпечення різнопланове. Його умовно можна поділити на категорії: .

Програмне забезпечення:

Системне програмне забезпечення;

Операційні системи;

Сервісні програми;

Програми-оболонки;

Системи програмування;

Прикладне програмне забезпечення;

Прикладні програми спеціального призначення;

Прикладні програми загального призначення.

Системні програми призначені для підтримки функціонування комп'ютера і створення користувачеві зручних умов роботи. До системних програм належать операційні системи, операційні оболонки, сервісні програми (утиліти). Сервісні програми — це допоміжні інструменти, що розширюють та доповнюють функції операційних систем. Програми-оболонки призначені для поліпшення інтерфейсу користувача ОС. Робота з ними полягає у використанні для подачі команд різноманітних меню та комбінацій клавіш. Крім того, оболонки розширюють можливості ОС по роботі з файловою системою. Найбільш відомими оболонками є Norton Commander, Volkov Commander, Dos Navigator, Windows Commander. Прикладні програми призначені для розв'язання типових практичних задач. Вони допомагають людині в різних сферах її діяльності. Найпоширеніші такі групи програм:

• текстові, графічні й відеоредактори — програми для створення й опрацювання текстів, графіки і відео;

• видавничі системи — програми для виготовлення книжок й іншої поліграфічної продукції;

• електронні таблиці — програми для опрацювання числових і текстових даних, наведених у таблицях;

• системи керування базами даних — програми для опрацювання структурованих великих обсягів даних з різноманітних галузей людської діяльності;

• системи автоматизованого проектування — програми для побудови креслень і керування процесом конструювання різних механізмів;

• навчальні системи — програми для вивчення різних тем практично з усіх предметів;

• інструментальні засоби, системи чи середовища програмування — засоби для створення (підготовки й виконання) програм користувачами на базі різних мов програмування: Бей сік, Паскаль, Сі тощо;

• програми для роботи в мережах тощо.

Операційна система Операційна система (ОС) — це набір програм, які призначені для забезпечення взаємодії усіх пристроїв комп'ютера й виконання користувачем дій над об'єктами: файлами, каталогами, дисками тощо. Програми ОС розміщені на диску, який називають системним. Найважливіші з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (інший термін завантажуються) в оперативну пам'ять комп'ютера після вмикання й тестування його пристроїв. Лише після цього користувач отримує доступ до інформації, яка міститься у файлах на дисках.

ОС є багато: MS-DOS, OS/2, Unix, Linux, Microsoft Windows: 9х, NT, ХР, Vista.

Інтерфейс — спосіб взаємодії користувача із системою.

Головним елементом графічного інтерфейсу сучасних ОС є вікно. У вікнах міститься різноманітна інформація про програми та дані, про диски, папки, розміщення файлів у папках, про засоби дій з об'єктами ОС тощо.

Кожному об'єкту ставиться у відповідність графічний значок (інші назви — піктограма, іконка). Назву папці чи файлу дає користувач, її можна змінювати. Ця назва стає підписом до відповідного значка.

Значок є графічним представленням об'єкта. Щоб виконати дію над об'єктом, достатньо виконати дію над його значком .

Дії над об'єктами виконують за допомогою команд, зібраних у головному чи контекстному меню або зображених кнопками на панелях інструментів тощо. Склад операційної системи Основні складові операційної системи:

- Базова система введення/виведення — ВІ0S — незалежний від конкретної версії ОС набір базових команд, за допомогою яких здійснюється обмін даними між пристроями;

- Ядро операційної системи організовує виконання команд, розподіляє ресурси між пристроями й програмами, надає розширених можливостей щодо керування пристроями ПК.

- Файлова система визначає структуру збереження даних на носії.

- Драйвери зовнішніх пристроїв.

- Оболонка, що забезпечує інтерфейс користувача.

Функції операційної системи Головні функції більшості операційних систем:

- забезпечення доступу до файлів на дисках;

- налагодження діалогу між системою та користувачем;

- підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи;

- підтримка колективного використання комп’ютера;

- забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв;

- захист і відновлення інформації.

. Закріплення вивченого матеріалу

Опрацювати матеріал підручника та відповісти на запитання: Як класифікуються операційні системи?

. Практичне завдання

Завантаження та завершення роботи операційної системи.

. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника; скласти схему, яка відображає особливості ОС Windows.

. Підбиття підсумків уроку

- Які основні складові ОС вам відомі?

- Які функції ОС?