Відмінності між версіями «Графічний аналіз рядів даних.»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 218: Рядок 218:
 
2.Обчислити значення функції Z на тому ж проміжку Х за формулою:
 
2.Обчислити значення функції Z на тому ж проміжку Х за формулою:
  
 +
[[Зображення : 24555.JPG]]
  
 
3.Побудувати графік функції Z, розмістивши його на цьому ж аркуші..
 
3.Побудувати графік функції Z, розмістивши його на цьому ж аркуші..
  
 
4.Здати роботу вчителеві Завершити роботу з MicrosofExcel.
 
4.Здати роботу вчителеві Завершити роботу з MicrosofExcel.

Поточна версія на 10:08, 28 березня 2011


Тема: Графічний аналіз рядів даних. Практична робота №8. Графічний аналіз рядів даних

Мета: ввести поняття графічний аналіз рядів даних, ділова графіка, діаграма, графік, типи діаграм; навчити учнів будувати

діаграми та графіки за допомогою ЕТ; формувати вміння самостійно міркувати, аналізувати та використовувати інформацію; виховувати

сучасну людину, яка орієнтується на естетичні цінності в оформленні графічних об’єктів.

Тип уроку: Комбінований

План уроку

Організація класу до заняття (1 хв).

Актуалізація опорних знань (5 хв).

•Які типи вікон ви знаєте?

•Яка структура діалогових вікон?

Мотивація навчальної діяльності

На минулому уроці ми навчились опрацьовувати табличні дані з допомогою формул. Однак можливості програми Excel на цьому не

завершуються. Ця програма крім автоматичних обчислень даних дозволяє ще й графічно їх представляти, тобто створювати на основі

табличних даних різні діаграми та графіки. Подання даних з використання діаграм полегшує процес їхнього порівняння, допомагає

виявляти закономірності і тенденції, аналізувати дані. Тому наше сьогодні завдання: навчитися графічно представляти дані.

Викладання нового матеріалу

(у формі лекції з елементами демонстрації; учні роблять опорний конспект у зошит)

План вивчення нового матеріалу

1.Поняття аналіз даних, ділова графіка

2.Діаграма. Структура діаграми.

Діаграма - це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст

кожної комірки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що

відбивають вміст комірок одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.

Діаграма складається з багатьох елементів. Нижче наведено ті, назви яких можна прочитати на екрані, навівши на елемент курсор:

•область об'єкта-діаграми;

•область побудови діаграми;

•легенда;

•заголовок діаграми;

•вісь ряду даних;

•вісь категорій;

•вісь значень;

•ряд;

•назва осі значень;

•назва осі категорій;

•стіни, кути (в об'ємних діаграмах).

Елементи діаграми є об'єктами, над якими визначені дії переміщення та дії з контекстного меню. За допомогою контекстного меню

найчастіше виконують команду Формат елемента. За її допомогою можна, зокрема, замалювати рамку, в якій є елемент, деяким кольором

чи текстурою.

3.Способи створення діаграм

12321.JPG

4.Створення діаграм за допомогою майстра.

Для створення діаграми за допомогою майстра необхідно виконати такі дії:

1. на робочому аркуші виділити дані, по яким слід побудувати діаграму, включаючи комірки, що містять імена категорій або рядів,

які будуть використовуватися в діаграмі;

2. вибрати команду діаграма меню вставка або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів

3. у діалогових вікнах масйтер діаграм слід вибрати тип, формат і інші параметри діаграми;

4. для побудови діаграми на будь-якому кроці можна натиснути кнопку готово, майстер діаграм самостійно закінчить побудову діаграми

Для автоматичного створення діаграми засобами Excel, необхідно виділити потрібний діапазон даних і натиснути клавішу F11.

Програма на основі виділеного діапазону створить стандартний тип діаграми і розмістить її на окремому аркуші.

5.Типи діаграм. Призначення різних типів діаграм та правильний їх добір.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, графік, кругова, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, біржова,

циліндрична, конічна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має декілька різновидів. З нестандартних використовують такі: блоки з

областями, блакитна кругова, дерев'яна.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпчикові стандартні діаграми різних видів.

Розглянемо три основні типи діаграм.

Кругова діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга з секторами. Вона

демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле відповідає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм.

Точкова діаграма (інколи її називають X-Y діаграма) при¬значена для побудови традиційних математичних графіків. Для цього ж

призначена діаграма-графік. На одній координатній пло¬щині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. За¬носитимемо

значення аргумента в перший стовпець, а значення функцій - в другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці

програма інтерпретуватиме як вісь X, інші - як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків саме у

такій таблиці повинна бути більшою, ніж кількість стовпців (стовпців є два для однієї функції, три - для Двох функцій і т.д.).

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з ви¬браних стовпців таблиці у вигляді стовпчиків, її найчастішеє

використовують для ілюстрації змін у часі чи просторі.

Усі діаграми (окрім кругової) мають дві осі: горизонтальну - вісь категорій, вертикальну - вісь значень. Об'ємні діаграми мають

третю вісь - вісь рядів.

6.Форматування діаграм. Зміна окремих елементів діаграм.

За допомогою меню - діаграми або контекстно залежного меню готову діаграму можна відредагувати, або іншими словами виконати:

•зміну типу діаграми ;

•встановлення параметрів (назви, осей, сітки, легенди, підписів даних, таблиці даних) ;

•розміщення на аркуші ;

•вихідні дані (діапазон і ряди даних).

Якщо діаграма виділена можна за допомогою маркерів розміру мишею перетягнути діаграму в інше місце на аркуші або змінити її

розміри.

Область діаграми (вид, шрифт, властивості) форматуються за допомогою контекстно залежного меню, або Меню - Діаграми командою

Формат області діаграми.

5. Практична робота. (25 хв.)

6. Підсумок уроку (Перевірка виконання практичної роботи)

7. Домашнє завдання

Вивчити конспект, прочитати у підручнику «Морзе. Інформатика, 10» розділ 10, п.28 (про діаграми). Оформити звіт практичної роботи


Практична робота №8

Тема:Графічний аналіз рядів даних

І Рівень Побудова діаграм.

1.Завантажити Microsoft Excel.

2.Створити таблицю Рівень навчальних досягнень, в якій повинні бути графи: Пізвище та ініціали, Початковий, Середній, Достатній,

Високий.

3.Заповнити цю таблицю для чотирьох учнів, вказавши в першому стовпці прізвище учнів, а в інших – кількість предметів, які учнень

засвоїв на відповідному рівні.

4.Побудувати діаграму швидким способом за Достатній і Високий рівні знань.

5.За допомогою майстра діаграм побудувати діаграму, у якій відображаються прізвища учнів, рівень знань при цьому вказується назва

діаграми “Рівень знань учнів”. Діаграму розмістити на робочому листі праворуч таблиці.

6.Побудувати кругову діаграму для першого учня, на якій необхідно вказати рівеь та його долю (в відсотках). Легенду не

відображати. Діаграму розмістити на окремому аркуші діаграм.

7.Довільним чином змінити оформлення побудованих діаграм.

8.Здати роботу вчителеві.

ІІ Рівень Табулювання функцій та побудова графіків.

1.На новому листі створити таблицю Табуляція функцій із такими заголовками: Х, Y1=2+COSX, Y2=0,05(X-4)^2.

2.Заповнити відповідною інформацією значення аргументу Х, який на проміжку [-5;15] змінюється з кроком 1.

3.Обчислити значення функцій Y1=2+COSX та Y2= 0,05(X-4)^2. на заданому проміжку із заданим кроком та заповнити ними відповідні

стовпці таблиці.

4.Для стовпців функцій встановити формат чисел - три розряди після коми.

5.За допомогою майстра побудувати в одній системі координат графіки цих функцій, розмістивши їх на цьому ж робочому листі.

6.Змінити довільним чином оформлення графіків.

7.Здати роботу вчителеві

ІІІ. Рівень Побудова графіків (додаткове завдання).

1.Добавити в таблицю стовпець з назвою Z.

2.Обчислити значення функції Z на тому ж проміжку Х за формулою:

24555.JPG

3.Побудувати графік функції Z, розмістивши його на цьому ж аркуші..

4.Здати роботу вчителеві Завершити роботу з MicrosofExcel.