Електронні таблиці. Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в ЕТ

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 12:29, 27 лютого 2011, створена Kachurivska ov (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в ЕТ.

Мета: навчити учнів створювати діаграми в електронних таблицях. Дати навички з форматування діаграм. Закріпити знання з попередньої теми. Досягти гарної поведінки за допомогою цікавості.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання: проектор, медіадошка, конспект, комп’ютер.

Хід уроку

І. Організаційні моменти.

Готовність учнів до уроку. Дотримання ними правил техніки безпеки Перевірка присутності. Знайомство (якщо новий клас).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Давайте перевіримо попередній матеріал.

 1. Що таке електронна таблиця?
 2. Як створити таблицю?
 3. Як ввести інформацію в комірку?
 4. Як вставляти рядки та стовпці в таблицю?
 5. Які є функції в електронних таблицях?
 6. Що таке робоча книга таблиці?
 7. Як копіювати комірки таблиці?
 8. Як можна вирівняти текст в комірці?
 9. Як змінювати розміри комірок?

ІІІ. Подача нового матеріалу.

Загальні положення.

Табличний процесор Excel дає змогу подавати табличні дані в більш наочній та зручній для сприйняття графічній формі (“Одна картинка варта тисячі слів”. – Конфуцій). Таку форму використовують для ілюстрації функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, а також із метою виявлення тенденцій зміни якого – не будь параметра в часі, відображення відсоткового вмісту ряду компонентів у деякому об’ємі тощо.


За допомогою Excel можна будувати 14 стандартних типів діаграм, кожна з яких має ще кілька різновидів. Побудова будь – яких діаграм проводиться спеціальною програмою “Мастер діаграм” (ChartWizard), яка практично повністю автоматизує цей процес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і прийняття ряду елементарних рішень.

Створення діаграм за допомогою Майстра діаграм.

Створення будь – яких діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню, та активізації програми “Мастер діаграм” В принципі початковий діапазон даних можна виділяти пізніше. Його попереднє виділення пояснюється тільки прагненням здобути зразок діаграми вже після вибору її типу та вигляду.


Процес створення діаграми, за допомогою Майстра розбивається на чотири характерних кроки:

 • Вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її зразка;
 • Зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде побудовано діаграму, і визначення способу формування її рядів;
 • Введення заголовків діаграми та її осей, встановлення будь – яких параметрів діаграми, пов’язаним з її зовнішнім оформленням;
 • Вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному або на окремому листку).


При правильному призначенні початкового діапазону даних Майстер діаграми здатний сформувати її практично за перший крок його роботи. При цьому багато які параметри призначаються ним за замовчуванням.


Вибір типу діаграм (крок 1 із 4). За командою Вставка - Диаграмма або при активізації кнопки – піктограми “Майстер діаграми” () на екран викликається діалогове вікно “Майстер діаграми (шаг 1 із 4): тип діаграми” з двома опціями вкладками: “Стандартные” та “Нестандартные”.


До стандартних діаграм належать: гістограма та графік, а також діаграми від лінійчатої до пірамідальної. Нестандартні діаграми є різновидом стандартних і відрізняються від них передусім колірною гамою. Вибравши тип та вигляд діаграми , користувач може переглянути її зразок та оцінити його. Для цього потрібно активізувати параметр “Просмотр результата”. Зразок нестандартної діаграми відображається у вікні відразу ж після вибору її типу. За замовчуванням Excel призначає стовпцеві гістограму. За допомогою кнопки “Сделать стандартной” тип діаграми, що призначається системою за замовчуванням, можна змінювати. Ця процедура виконується тільки після завершення формування вибраної діаграми. Вікно майстра діаграм (тип діаграм).

Найпоширеніші типи стандартних діаграм та їх різновиди.

Гістограма належить до числа стовпцевих діаграм, має сім різновидів і є одним із популярних видів ділової графіки. Гістограму зручно використовувати для зображення показників – змінних, які порівнюються в межах певного часового інтервалу, або показників іншої категорії. За допомогою гістограм можна, наприклад, наочно відобразити планові та фінансові показники виробництва за квартал звітного року, щомісяця платежі за кредитами і т.п. Різновидом гістограм є циліндричні, конічні, та пірамідальні діаграми; в них стовпці змінюються відповідними геометричними об’єктами. Інтерес становлять суміщені та нормовані до 100% діаграми, що відображають частку кожної в загальній сумі значень.


Лінійна діаграма – це така сама гістограма тільки з іншою орієнтацією осей. Тут вісь критеріїв (Х) розміщується вертикально, а вісь (Y) – горизонтально. Стосовно Excel вони мають перевагу, тому що їхні стовпці розміщуються горизонтально по рядках і добре вписуються робочий листок.


Графік відрізняється простотою та наочністю, відображає одну або кілька залежностей вигляду y=f(x) і використовується для відображення коливань курсу валют або акцій в часі. Кругова діаграма відображає співвідношення між цілим і його частинами (наприклад, увесь бюджет і окремі його статті, вся інвестиційна програма і окремі його складові.) Для побудови кругової діаграми необхідно обчислити суму всіх значень певного поля таблиці, а потім визначити, а потім визначити яку частину цієї суми становить кожне значення. Окремі або всі сегменти кругової діаграми можуть висуватися.


Кільцева діаграма – один з різновидів кругової діаграми. Вона також відображає співвідношення між цілим і його частинами, але містить кілька змінних (цілих).


Діаграма з областями (або діаграма площ) подібна до гістограми із суміщеними стовпцями. Її графік – це лінії, що з’єднують верхні точки стовпців гістограми з відповідним штрихуванням. При цьому верхній графік відображає суму значень усіх показників – змінних, а нижній – значення першої змінної.


Особливість діаграми з областями полягає в тому, що вона, з одного боку, відображає характер змін окремих показників – змінних, а з іншого – демонструє їх співвідношення. Отже цій діаграмі притаманні властивості графіка і кругової діаграми. Точкова діаграма широко використовується в статистиці, відображає не тільки зміну показників, що відбулася за деякий проміжок часу, а й міру відхилення їхніх значень від середнього значення. Інтервали часу тут можуть бути різними. Інші діаграми зі списку вікна “Майстер діаграм” використовується досить рідко тому, ми розглядати їх не будемо. Вибір даних для побудови діаграми (крок 2 із 4).


Переходимо до другого кроку Майстра діаграм, натискаємо клавішу Далее або після натиснення клавіші “Enter”. При цьому відкривається діалогове вікно “Майстер діаграм (крок 2 із 4): источник данных диаграмм” із двома вкладками “Диапазон данных” і “Ряд”. Вкладка “Диапазон данных” забезпечує:

 • Введення або зміну діапазону даних, необхідних для побудови діаграми;
 • Вибір способу формування рядів діаграм за рядками або за стовпцями виділеного діапазону;
 • Відображення сформованого зразка, перехід до четвертого кроку або повернення до першого.


Вікно майстра діаграм (крок 2 із 4) источник данных диаграммы из вкладкою Ряд.


Діапазон даних, який може включати заголовки стовпців і рядків, вводиться в поле “Диапазон” вручну або вибором його початкової та кінцевої комірок у самій таблиці. Якщо діалогове вікно затуляє таблицю, то його потрібно скоротити до розмірів поля “Диапазон”, клацнувши лівою клавішею миші на кнопці мінімізації з червоною стрілкою. Адреси комірок діапазону – абсолютні (з ознакою $), що виключає їх зміну при будь – якому переміщенні діаграми в межах робочого листа.


Вкладка “Ряд” фактично реалізує розглянутий вище режим формування рядів діаграми. У полях цієї вкладки задаються:

 • Ім’я кожного ряду (змінної) та адреси його розміщення;
 • Діапазон значень кожної змінної (ряду)
 • Діапазон розміщення категорій по осі Х.


За замовчуванням кожному ряду спочатку присвоюється системне ім’я Ряд1,Ряд2 і т. д. Адреси всіх комірок і діапазонів – абсолютні. Розміри вікна можна звести до розмірів будь – якого з діапазонів за допомогою кнопок анімації. Імена всіх змінних відображаються в її легенді.


Після завершення всіх процедур кроку 2 треба клацнути лівою клавішею миші “Далее” та перейти до кроку 3 Майстра діаграм. Установлення параметрів діаграми (крок 3 з 4). Ця процедура здійснюється в однойменному вікні Майстра діаграм з шістьма вкладками: “Заголовки”, “Оси”, “Линии сетки”, “Легенда”, “Подписи данных”, “Таблица данных”.


Вкладка “Заголовки” забезпечує ручне введення заголовків діаграми, заголовків осі Х (категорій) та осі Y(значень).


Вкладка “Оси” визначає вмикання (вимикання) міток осей X,Y і зміну осі категорій віссю часу, тобто зміну мітки січень, лютий, березень мітками вигляду 01.01.02, 02.01.02, 03.01.02 відповідно.


За допомогою вкладки “Линии сетки” вмикаються (вимикаються) основні та проміжні лінії по осях X,Y, і таким чином формулюється сітка діаграми.


Вкладка “Легенда” дає змогу вмикати (вимикати) легенду та змінювати її положення відносно діаграми.


Вкладка “Подписи данных” підвищує наочність діаграми, її параметри дозволяють (забороняють) відображення ключів (міток) легенди і значень змінних або категорій діаграми над її стовпцями.


Вкладка “Таблица данных” містить два перемикачі: “Таблица данных” та “Ключ легенды”. Перший дозволяє (забороняє) відображення таблиці виділеного діапазону даних знизу діаграми, а другий відображення ключів легенди, тобто маркерів змінних у цій таблиці. Розміщення діаграм (крок 4 з 4). Діаграму можна розміщувати на одному з листів робочої книги або на власному листку книги. Вибір варіанта розміщення діаграми здійснюється в діалоговому вікні Майстра діаграм за допомогою двох перемикачів. Щоб розмістити діаграму на окремому робочому листку, досить увімкнути відповідний перемикач, а потім (за бажанням) замінити системне ім’я “Диаграмма 1” ім’ям користувача.


Для розміщення діаграм як вбудованого графічного об’єкту в одному з листів робочої книги потрібно ввімкнути однойменний перемикач, а потім вибрати ім’я цього листа із списку, що розкривається. Останнє діалогове вікно “Мастер диаграмм” закривається натисненням на клавішу <Enter> або клацанням лівою клавішею миші на кнопці “Готово”. Вікно Майстра діаграм (крок 4 з 4) розміщення діаграм.

Редагування діаграм.

Використовуючи інструментальні засоби табличного процесора Excel, можна поліпшити зовнішній вигляд діаграми, зробити її більш наочною і ефективною.


Форматування областей діаграм. Розрізняють два великих об’єкти діаграм: область діаграми і область її побудови. Перша – це простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми, а друга - простір між осями координат Х, Y. Будь – яка область активізуються подвійним клацанням лівою клавішею миші на будь - якій її точці.


Під час активізації області діаграми на екрані з’являється вікно форматування “Формат області діаграм” з трьома його вкладками “Вид”, “Шрифт” і “Свойства”. (Також Форма області діаграми можна активізувати з контекстного меню ). Вкладка “Вид” дає змогу встановити колір, товщину та тип лінії рамки областей діаграм, а також колір та спосіб її заливання. Заливання області додає їй привабливого зовнішнього вигляду. Вкладка “Шрифт” забезпечує вибір типу шрифту, його розміру, зображення, кольору, способу підкреслення і т. п. Вкладка “Свойства” забезпечує прив’язку об’єкта до фону області діаграми і захист її комірок. Під час активізації області побудови діаграми на екран викликається вікно “Формат области построения”, який має тільки одну вкладку “Вид”.


Великі можливості редагування областей діаграм надає користувачеві контекстне меню та інструментальна панель “Диаграмма”. Формат області діаграми.


Контекстна меню редагування діаграм. Щоб відкрилося контекстне меню потрібно правою клавішею миші, звичайно коли область діаграми або область її побудови діаграми виділено.


До меню області діаграми входять команда Формат области диаграммы і чотири команди, які практично реалізують функції(кроки) Майстра діаграм. Це – “Тип диаграмм”, ”Исходные данные”, “Параметры диаграммы”, “Размещения”. Також є команди що стосуються параметрів “На передний план” і “На задний план”, це вони забезпечують висування області відносно таблиці даних.


Контекстне меню області діаграми та області її побудови. Інструментальна панель “Диаграмма”. Ця панель активізується за командою Вид-Панель инструментов – Диаграммы, її використання істотно прискорює процес формування та перетворення діаграм. За допомогою відповідних піктограм панелі можемо: Інструментальна панель “Диаграммы”.

 • Вибрати зі списку будь який елемент.
 • Здійснити форматування вибраного об’єкта діаграми.
 • Вибрати тип або вигляд діаграми.
 • Приховати, відобразити та змінити легенду.
 • Добавити таблицю даних.
 • Увімкнути режим по рядках та стовпцях.
 • Змінити положення об’єктів осі категорій та осі значень на 45 градусів за рухом годинникової стрілки або у протилежному напрямі.

Отже, панель “Диаграммы” дає змогу здійснювати форматування всіх об’єктів діаграми.


Вибір і форматування об’єктів діаграми.


Будь – який об’єкт діаграми який підлягає форматуванню, потрібно заздалегідь виділити. Потім на будь – якому його місті клацаємо правою клавішею миші і випадає контекстне меню, але за командою “Формат рядов данных”. Порядок форматування об’єкта залишається попереднім.

IV.Закріплення нового матеріалу.

А тепер всі разом повторимо, що ми сьогодні нового дізнались.

 1. Де застосовуються діаграми та графіки.
 2. З яких частин складається діаграма.
 3. На скільки кроків розбивається процес створення діаграми і назвіть їх.(На чотири кроки).
  1. Тип діаграми .
  2. Вибір даних для побудови діаграми.
  3. Параметри діаграми.
  4. Розміщення діаграми.
 4. Для чого потрібна інструментальна панель “Диаграммы”.І як її викликати.

V. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему в підручниках. --kachurivska_ov 10:15, 27 лютого 2011 (UTC)