Відмінності між версіями «План вивчення теми»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: План вивчення теми Автор Ім’я, по-батькові та прізвище Філик Тетяна Ростиславівна Наз…)
 
 
Рядок 39: Рядок 39:
 
Навчальні програми
 
Навчальні програми
 
Математика – Узагальнення і систематизація знань учнів за початкову школу (4 год).
 
Математика – Узагальнення і систематизація знань учнів за початкову школу (4 год).
        Додавання й віднімання натуральних чисел.
+
       
        Множення і ділення натуральних чисел.
 
        Розв’язування рівнянь.
 
        Вхідне діагностичне оцінювання.
 
 
Українська мова - Культура мовлення і спілкування , Види мовленнєвої діяльності. ( 19 год).
 
Українська мова - Культура мовлення і спілкування , Види мовленнєвої діяльності. ( 19 год).
 
Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.  
 
Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.  

Поточна версія на 09:50, 26 листопада 2014

План вивчення теми

Автор

Ім’я, по-батькові та прізвище Філик Тетяна Ростиславівна Назва навчального закладу Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка Місто, село, район, область М. Тернопіль Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу 08.10.14 Тренери Барна Ольга Василівна, Шмигер Галина Петрівна Місце проведення тренінгу ТНПУ ім. В. Гнатюка Опис навчальної теми Назва «геометрія і танець» Стислий опис Цей навчальний проект з математики для 11 класу, в якому учні вивчають тему: Учні поділені на групки: Історики; Теоретики; Практики; Мистецтвознавці, відповідно на наступних етапах кожна групка добуває інформацію зі своєї галузі. Проект завершується презентацією учнівських робіт та використанням плоских перерізів в трудовому навчанні для створення матеріалу для представлення виставки з живопису.

Предмет, навчальна тема Математика– тіла обертання Українська мова – Культура мовлення і спілкування , Види мовленнєвої діяльності. фізика -рух Клас (вікова категорія) 11клас, 15-16років Приблизний час вивчення теми

Наприклад: Вісім 45-хвилинних уроків, або 6 тижнів, або 3 місяці тощо Освітні засади Державні освітні стандарти Освітня галузь «Математика» Забезпечення оволодіння учнями методики обрахунків, розвиток просторового уяви, умінь як математичні так і творчі. Освітня галузь «Українська мова» Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру. Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. Освітня галузь «Інформатика» Забезпечення усвідомлення учнями основних принципів роботи програми PowerPoint.


Навчальні програми Математика – Узагальнення і систематизація знань учнів за початкову школу (4 год).

Українська мова - Культура мовлення і спілкування , Види мовленнєвої діяльності. ( 19 год). Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Контактне й дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Сприйняття чужого мовлення Аудіювання (2 год.) Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виділення термінів у текстах професійної тематики. Складання плану почутого, тез, конспекту, тематичні виписки, цитати. Цільове аудіювання із визначеним завданням. Прослуховування аудіатекстів з метою підготовки власного виступу. Читання (2 год.) Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування. Виділення ключових фраз і слів у прочитаному. Визначення пізнавальної цінності прочитаного. Аналіз використаних автором мовних засобів. Створення власних висловлювань Говоріння (5 год.) Монологічне мовлення. Види робіт: Переказ прослуханого монологічного висловлювання. Переказ прочитаного тексту на професійну тему. Переказ із творчим завданням. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом. Виступ публіцистичного характеру. Відповідь на екзамені. Діалогічне мовлення. Види робіт: Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки.

Письмо (5 год.) Види робіт: Переказ із творчим завданням. План усного виступу на суспільно-політичну тему. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті (за профілем). Бібліографія. Вітальний адрес. Реферат. Нарис про людину – видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу винахідника, ученого, дослідника, конструктора). Редагування тексту. Вітальна промова. Ділові папери: Доручення. Анотація. Офіційний лист. ПЕРЕКЛАД (2 год.) Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом.

Інформатика - PowerPoint(8 год) Ознайомлення з програмою. Перші кроки роботи з PowerPoint. Створення презентацій. Робота над анімацією.

Основні запитання Ключове запитання Це реально? Тематичні запитання 1. Як множити двозначні числа без таблички множення? 2. Як множити багатозначні числа без таблиці множення? 3. Як множити числа за допомогою ліній? 4. Чи існує таблиця множення на пальцях?

План оцінювання

Графік оцінювання На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом 1.Обговорення Основних запитань 3.Перегляд презентації вчителя та її обговорення Таблиця ЗХД; Презентація Основних запитань Записи/нотатки вчителя Консультації Розв’язування задач Письмові огляди Форми для надання зворотного зв’язку Форма оцінювання для роботи в групах Перегляд учнівських презентації та їх обговорення Перегляд звіту про дослідження Опитування основного теоретичного матеріалу Опитувальник Форма для оцінювання блогу. Стислий опис оцінювання Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо їх використання для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Самооцінювання допомагає учням засвоїти стандарти, за якими оцінюватимуться їх навчальна діяльність та досягнення. Під час роботи над проектом учні можуть використовувати у якості оцінювання критерія оцінки, які часто застосовуються для підсумкових робіт, щоб визначити наскільки їх робота відповідає очікуваним результатам. Коли учні оцінюють власні мисленнєві процеси або створену ними роботу, вони не просто займаються пошуком помилок. Вони «роблять явним те, що зазвичай вважається несуттєвим». Методичні засади Попередні знання та навички Перед роботою над проектом учні повинні вміти створювати презентації та блоги. Учні вже мають необхідні знання з математики. Діяльність учнів та вчителя

Кроки: 1. Вчитель оголошує тему навчального проекту, і розповідає як вони навчатимуться за методом проектів. 2. Пропонує публікацію про метод проектів. 3. Дає список запитань для самостійного опрацювання. (Додає звідки вони мають це опрацьовувати) 4. Пропонує презентацію проекту для перегляду, ознайомлює з ключовими і тематичними запитаннями, Вчитель визнає навчальні потреби учнів за Т-таблицею, яку пропонує у презентації. 5. Учні обговорюють висунуті проблеми, опрацьовують запропоновані матеріали, визначають свої знання за допомогою Т-таблиці. 6. Вчитель об’єднує дітей у 2 групи і організовую взаємонавчання. 7. Вчитель пропонує учням список груп і перелік їхніх обов’язків, вонисомостійно об’єднуються, відносно своїх інтересів. 8. Учні об’єднуються у такі групи: • Історики; • Теоретики; • Практики • Мистецтвознавці. 9. Історики – досліджують історію виникнення цієї теми. Збирають інформацію про об’єкт дослідження з метою аналізу, узагальнення та презентацій на широкий загал. 10. Теоретики - мають підготувати систему геометричних понять, з'ясувати зв'язок між ними, якщо потрібно, то використати для цього схеми та розгалуження. 11. Практики – готують основні та цікаві типи задач. 12. Мистецтвознавці – досліджують як відобразилась ця тема в піснях, віршах. 13. Для пошуку потрібних відомостей вчитель пропонує учням список сайтів. 14. Вчитель пропонує посилання на сайти і пропонує їм знайти ще один. 15. Вчитель пропонує форму для оцінювання сайтів. 16. Учні спілкування з тими, хто знаходиться поза класною кімнатою. 17. Спільної роботи над навчальними проектами в групах чи парах в режимі реального часу разом з іншими учасниками (учні обговорюють проект). 18. Вчитель надає інструкцію по роботі в середовищі PowerPoint у вигляді презентації. Учні розглядають її. 19. Спільне використання (створення, редагування) з іншими людьми документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі; 20. Вчитель дасть учням створити блог, де вони будуть писати, що нового вони навчилися і з чим у них виникають труднощі. 21. Вчитель надає приклад створеного блогу. 22. Учні вчаться створювати блоги. 23. Учні проводять досліджують поставлені проблеми своєї групки. 24. Учні аналізують роботу іншої групки і вносять поправки і рекомендації. Таким чином, кожна групка має аналіз своєї роботи і що необхідно виправити. 25. Учні заносять результати свого дослідження в блоги, прикріплюючи файли, які використовували в процесі дослідження. 26. Вчитель перевіряє учнів на результат виконанної роботи за допомогою контрольного списку. 27. Учні опрацьовують контрольний список. 28. Учні демонструють свої дослідження у вигляді презентації та створених макетів їз дерева. 29. Учні роблять висновок: Чи вдалося їм досягнути поставлених цілей проекту?. 30. Вчитель робить підсумок проекту.

Диференціація навчання Учні, що мають проблеми у навчанні Обдаровані учні Учні вивчають основні теоретичні відомості, оформляють всі свої дослідження у формі презентації та записують в блогах. Матеріали та ресурси Технічне забезпечення (відмітьте необхідне) 1 Фотоапарат 1 Комп’ютер (и) 0 Цифровий фотоапарат 0 DVD - програвач 1 Доступ до Інтернету 0 Лазерний диск 0 Принтер 1 Мультимедійний проектор 0 Сканер 0 Телевізор 0 Відеомагнітофон 0 Відеокамера 0 Обладнання для відео конференцій 0 Інше

Програмне забезпечення 1 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями 1 Програма для створення публікацій 1 Програма для електронної пошти 0 Енциклопедія на компакт-диску 1 Програма для роботи із зображеннями 1 Програма для створення комп’ютерних презентацій 1 Програма для роботи з Інтернетом 0 Програма для розробки веб-сторінок 1 Програма для роботи з текстами 0 Інше

Обладнання та канцтовари Стікери, бейжики. Інші ресурси Запрошена дирекція школи, вчитель трудового навчання.