Відмінності між версіями «Поняття про мову HTML. Поняття HTML-документу. Структура веб-сторінки. Основні теги. Форматування тексту.»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 6: Рядок 6:
 
----
 
----
  
=І Організуючий етап=
+
=Організуючий етап=
=ІІ. Мотиваційний момент=
+
=Мотиваційний момент=
 
Як ви знаєте, Інтернет сьогодні є невід’ємною частиною нашої повсякденної реальності, як телефон чи автомобіль, і нікуди від цього не подітись. Його використовують для пошуку інформації, спілкування , здійснення покупок і представлення інформації на своїх веб-сайтах. Сьогодні ми розпочнемо вивчати створення сайтів і у кінці теми кожен з вас зробить свою веб-сторінку до кінця вивчення теми. Отже, записуємо дату і тему уроку.
 
Як ви знаєте, Інтернет сьогодні є невід’ємною частиною нашої повсякденної реальності, як телефон чи автомобіль, і нікуди від цього не подітись. Його використовують для пошуку інформації, спілкування , здійснення покупок і представлення інформації на своїх веб-сайтах. Сьогодні ми розпочнемо вивчати створення сайтів і у кінці теми кожен з вас зробить свою веб-сторінку до кінця вивчення теми. Отже, записуємо дату і тему уроку.
=ІІІ Введення нового матеріалу.=
+
=Введення нового матеріалу.=
 
Розпочнемо з поняття веб-сторінка.  
 
Розпочнемо з поняття веб-сторінка.  
  
Рядок 125: Рядок 125:
 
WIDTH= N(пікселів) - Встановлює ширину лінії  
 
WIDTH= N(пікселів) - Встановлює ширину лінії  
  
=ІV Узагальнення і систематизація=
+
=Узагальнення і систематизація=
 
Сьогодні на уроці ми розпочали цікаву тему – створення веб-сторінок. Дізналися, що їх створюють за допомогою мови HTML. Розглянули будову її документів і основні кодові слова – теги.Отже:
 
Сьогодні на уроці ми розпочали цікаву тему – створення веб-сторінок. Дізналися, що їх створюють за допомогою мови HTML. Розглянули будову її документів і основні кодові слова – теги.Отже:
  
Рядок 134: Рядок 134:
 
3)Перерахуйте теги, які ми сьогодні розглядали.
 
3)Перерахуйте теги, які ми сьогодні розглядали.
  
=IV Домашнє завдання=
+
=Домашнє завдання=
 
Прочитати теоретичний матеріал з підручника, вивчити конспект.
 
Прочитати теоретичний матеріал з підручника, вивчити конспект.

Версія за 11:43, 2 червня 2011

Мета: Ознайомити з поняттям HTML-документу, його структурою, основними тегами і форматуванням тексту; виховати дисциплінованість, самостійність; розвити пам'ять, увагу, мислення Тип уроку: лекція


Хід уроку:


Організуючий етап

Мотиваційний момент

Як ви знаєте, Інтернет сьогодні є невід’ємною частиною нашої повсякденної реальності, як телефон чи автомобіль, і нікуди від цього не подітись. Його використовують для пошуку інформації, спілкування , здійснення покупок і представлення інформації на своїх веб-сайтах. Сьогодні ми розпочнемо вивчати створення сайтів і у кінці теми кожен з вас зробить свою веб-сторінку до кінця вивчення теми. Отже, записуємо дату і тему уроку.

Введення нового матеріалу.

Розпочнемо з поняття веб-сторінка.

Веб-сторінка — це файл з розширенням HTM, HTML, SHTML, XHTML.

3 чого, власне, складаються ці файли HTML? Вони складаються із звичайного тексту. Ви можете проглянути початковий код файлу в будь-якому текстовому редакторі, включаючи Блокнот Windows (Notepad). Редагувати веб-документи ви також можете, використовуючи звичайний Блокнот. Хоча зараз існує велика кількість візуальних редакторів web-сторінок,наприклад: Netscape Composer, Microsoft FrontPage та ін., і поза сумнівом, вони дозволяють значно прискорити створення типових сторінок , проте поки ми будемо розбиратися із структурою HTML-документів і основними елементами мови HTML. Це дозволить в майбутньому контролювати роботу візуальних редакторів і виправляти помилки, що припускаються ними. HTML (Hyper Text Markup Language — мова розмітки гіпертексту).

ГіпертекстЖирний текст — це легка у використанні і надзвичайно потужна система зв'язаних слів і фраз, що дозволяє легко переміщуватися між особливим чином організованими сторінками. Вона пов'язує фразу або слово однієї сторінки з будь-якою іншою сторінкою, абзацом, фразою або словом HTML-файл складається з двох основних частин: «голови» (заголовка) і «тіла».

«Тіло» HTMLКурсив- документа містить в собі весь інформативний вміст, тоді як у заголовку вказується тип документа, його кодування, мова, ім'я автора та інша додаткова інформація. Тіло документа відокремлюється від заголовка за допомогою міток (дескрипторів, тегів) HTML. Мітка мови HTML або тег (англ. tag), або дескриптор (називайте, як вам більше подобається), є основним засобом розмітки документа. Під час написання теги відокремлюються від решти тексту кутовими дужками: «<» і «>». Регістр символів при цьому також не має ніякого значення, але хорошим тоном вважається набір тегів у верхньому регістрі, тобто великими літерами. Це допомагає візуально відокремити теги від основного тексту у разі подальшого редагування.

Усі теги HTML за їх призначенням і областю дії можна розділити на такі основні групи:

• теги, що визначають структуру документа (теги форматування);

• теги, що оформляють блоки гіпертексту (параграфи, списки, таблиці, картинки);

• гіпертекстові посилання і закладки (тобто загальні посилання).

Крім цього, теги діляться на дві групи:

• теги, які вимагають закриття (тобто обмеження дії) — парні;

• теги, які не вимагають закриття — непарні.

Наприклад, дескриптор <І>, що змінює зображення шрифту на курсив, є парним тегом, тобто вимагає закриття. Якщо він не буде закритий, то весь текст, після нього, буде відображатись курсивом. Закриваючим елементом завжди служить той самий тег, але із знаком «/» після першої кутової дужки.

Приклад

< U >Цей текст відображатиметься як підкреслений. < / U >

Безимени-1.JPEG

Отримаємо

Вигляд 2.jpg

Під час закриття тегів необхідно керуватися таким правилом: якщо один закриваючий тег вкладений всередину другого, то першим необхідно закривати вкладений тег. Запам'ятайте, що закриваючі теги повинні йти в порядку, зворотньому до відкриваючих.

Приклад

<І> Цей текст відображатиметься як курсив.A цей, як курсив і підкреслений.</І>.

Теги, що не вимагають закриття, завжди легко визначити за змістом їх дії: як правило, вони виконують яку-небудь дію не над іншим об'єктом, а самі по собі. Прикладом може послужити тег BR, що викликає розрив і перехід на наступний рядок.

Приклад

На сторінці цей текст

розташовуватиметься в два рядки

Вигляд 3.jpg

І буде виглядіти так

Вигляд 4.jpg

Тепер розглянемо основні теги

Першими тегами, які першими розміщуються на будь-якій веб-сторінці, будуть <HTML> і </HTML>.

Цей тег розпочинає і завершує будь-яку сторінку, вказуючи браузеру на те, що дана сторінка написана на мові HTML. Закриваючий тег стоятиме останнім, у кінці документа. Усе, що ми набиратимемо далі має бути розташоване між цими тегами.

Наступні теги необхідні для створення заголовка HTML-документа Тег <HEAD> </HEAD> служить для визначення заголовка документа тобто частини файла, що містить докладну інформацію про документ заголовок вікна документа, ім'я творця, індексний текст, який використовується для розміщення інформації про сторінку в пошукові системи, і глобальні змінні, такі, як вживане в документі кодування тощо. Цей тег також вимагає закриття.

Розглянемо дескриптори, що служать для опису документа і розташовані в його заголовку. Нагадаємо, ці теги повинні розташовуватись в заголовку між <HEAD> і </HEAD>.

<TITLE> Цим парним тегом визначається назва вікна браузера, у якому буде відображатись ваша сторінка.

Приклад

< TITLE > Сторінка школи </TITLE>.

Під час перегляду цього документа в браузері в заголовку вікна і на відповідній цьому вікну кнопці на панелі завдань буде відображено текст «Сторінка школи» .

Команди форматування

Мова HTML дозволяє Вам працювати з шістьма рівнями заголовків. Перший заголовок — найголовніший. На нього звертається особлива увага в тексті. Решта заголовків може бути оформлена, наприклад, жирним шрифтом або прописними буквами.

У HTML перший заголовок позначається як <Н1>Текст</ Н1 >. Він може співпадати з назвою документа.

Гіпертекстовий документ може бути оформлений з використанням таких стилів:

•<В> Напівжирний </В> Використовується для акцентування уваги на певних частинах тексту (від англ. «Bold» — «жирний»);

•<І> Курсив </І> Використовується для оформлення цитат, визначень, електронних адрес людей... (від англ. «Italic» — «курсив»);

•< U>Підкреслений< /U> Використовується також для акцентування уваги на певних частинах тексту (від англ. «Underlining» — «підкреслений»).

Ці теги вимагають закриття і можуть використовуватися, перекриваючи дію один одного.

Приклад:

<В>Жирний <І>Жирний-Курсив Жирний-Курсив-Підкреслений </ І > </В>;

Як відомо, на сторінці текст розміщується в абзацах. Для визначення абзацу в HTML використовується тег <Р> </Р>. Він має параметр ALIGN, який керує вирівнюванням тексту параграфа за допомогою чотирьох аргументів: LEFT, RIGHT, CENTER і JUSTIFY:

<Р ALIGN=LEFT> — вирівнювання тексту по лівому краю екрану;

<Р ALIGN=RIGHT> — вирівнювання тексту по правому краю екрану;

<Р ALIGN=CENTER> — вирівнювання тексту по центру екрану;

<Р ALIGN=JUSTIFY> — повне вирівнювання тексту по обох краях екрану.

Для розміщення будь-якого об'єкта по центру рядка існує тег < CENTER>. Він цілком застосовний також і до тексту. Якщо вам необхідно розташувати по центру рядка лише декілька слів або заголовок, тег < CENTER> буде зручнішим варіантом, ніж тег < Р ALIGN=CENTER> <Р> і < CENTER> вимагають закриваючих тегів. У випадку, якщо весь текст, що знаходиться на сторінці після відкриття одного з цих тегів, повинен бути розміщений з тим же вирівнюванням, ви можете їх не закривати.

Останнім дескриптором із цієї групи, який ми розглянемо, буде тег < HR>. Це дуже простий тег. У браузері він відображається як горизонтальна лінія. Для управління зовнішнім виглядом ліній, що відображаються, у тезі < HR> є параметри: SIZE, WIDTH:

SIZE= N(пікселів) – Встановлює товщину лінії

WIDTH= N(пікселів) - Встановлює ширину лінії

Узагальнення і систематизація

Сьогодні на уроці ми розпочали цікаву тему – створення веб-сторінок. Дізналися, що їх створюють за допомогою мови HTML. Розглянули будову її документів і основні кодові слова – теги.Отже:

1) Що ми називаємо Веб-сторінкою?

2)Що розуміють під гіпертекстом?

3)Перерахуйте теги, які ми сьогодні розглядали.

Домашнє завдання

Прочитати теоретичний матеріал з підручника, вивчити конспект.